Friday, May 31, 2013

ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ ပရဟိတစံျပဆု ခ်ီးျမွင့္

ေမတၱာရွင္ ေရႊျပည္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀နက လူမႈေရးပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ ကုိယ္က်ဳိးမငဲ့ဘဲ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) က ဦးေက်ာ္သူ၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ၊ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ေတြကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း အပါအ၀င္ ေဒၚျမရွင္၊ ဦးခ်စ္စံ၀င္း၊ ေဒၚခင္ခင္ရီ၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးတင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ေဒၚနန္းၾကည္ေအာင္ တုိ႔ကုိ ေမတၱာရွင္ပရဟိတစံျပဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။အေမ့အိမ္ (လိႈင္ သာယာ) ပညာဒါနေက်ာင္း

သတင္းမီဒီယာမ်ားအားဖိတ္ႀကားအပ္ပါသည္။ အမွတ္ (၅၄၈-ခ) ေမခလမ္း ၊ (၁၄)ရပ္ကြက္ ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အေမ့အိမ္ (လိႈင္ သာယာ) ပညာဒါနေက်ာင္း သို႔ စိန္ေဂဟာ ကုန္တိုက္ မိသားစုမွ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား ၊ စာအုပ္ႏွင့္ စာေရး ကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ပဲြကို ၃.၆. ၂၀၁၃ ( တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀)နာရီ တိတိတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ အေမ့အိမ္ (လိႈင္သာယာ) ပညာဒါနေက်ာင္း ကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္ တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ဦးခန္႔ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ (တန္းစံု) သင္ၾကားေပး လွ်က္႐ွိပါသည္ ။ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၂၀၀ ေက်ာ္လက္ခံသင္ၾကားေပးေနၿပီး ယခုအခါ Steel Stracture Concrete ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ေဆာက္လုပ္ေန ဆဲျဖစ္ပါသည္ ။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဦးထင္လင္းဦး ( အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၀င္ ၊ အေမ့အိမ္ (လိႈင္သာယာ) ပညာဒါနေက်ာင္း သင္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀ ၇၂ ၈၇၆ )သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ၾကပါသည္ ။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ၏ ျပည္တြင္း-ျပည္ပမွ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား နိုင္ငံေရးႏွီးေႏွာပြဲဆိုင္ရာ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ-၃၁ ရက္ ေမ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
 
၁။ နိုင္ငံတကာေရာက္(၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ သည္၊ ( ၈၈ ) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ ျပည္တြင္း-ျပည္ပ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အား စု မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ စုစည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကြဲကြာေနေသာ ျပည္တြင္း-ျပည္ပမွ (၈၈)မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား နိုင္ငံေရးႏွီးေႏွာပြဲတရပ္ေပၚေပါက္ေရး အားထုတ္စည္းရံုးေဆာ္ၾသခဲ့သည္။
၂။ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့့္္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီ ၎စည္းရံုးေရးေကာ္မတီသည္  ပကတိ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အနာဂါတ္ဆိုင္ရာ အျမင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာနိုင္ေရး အတြက္ အဆိုပါ နိုင္ငံေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအား ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးသြားရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
(က) (၂၅) ႏွစ္ကာလတိုက္ပြဲအေပၚ ျပန္လည္ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း။
(ခ) (၂၀၀၈) စစ္ကၽြန္ျပဳဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ဗမာျပည္အေျခအေနအားေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း။
(ဂ) အနာဂါတ္အေျခအေနမ်ားကိုဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း။
၃။ ၎ေကာ္မတီသည္ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့့္္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ယခုအခါ သီးျခားညီလာခံမ်ားက်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရွိေသာ ဖို႔ဝိန္းအင္အားစုႏွင့္ လည္းေကာင္း  ကေနဒါမွ ကေနဒါျမန္မာမိတ္ေဆြအမ်ားအသင္း (CFOB) ႏွင့္လည္းေကာင္း ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ညိွႏႈိင္းေဆြေႏြးမႈမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူၾကေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ညီလာခံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ညိွႏႈိင္းမရသည့္ အတြက္ ေကာ္မတီသည္ ၎အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ရပ္နားခဲ့ ရသည္။  ပမာေဆာင္ေသာ္္း- ဖို႔ဝိန္းအင္အားစုသည္ ျပည္ပေရာက္မ်ာ၏ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ညီလာခံ၏အဓိက ကိစၥရပ္ အျဖစ္ ေဆြးေႏြးလိုၾကသည္။ ၎အခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့့္္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ညီလာခံက်င္းပေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်န္ ေနျပီးနိုင္ငံေရးအရ ႏံု႔နဲ႔မႈကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟုယူဆသည့္ အတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြးမႈကို ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ကေနဒါမွ ကေနဒါျမန္မာမိတ္ေဆြအမ်ားအသင္း(CFOB)ႏွင့္၌လည္း ကေနဒါျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဖက္မွ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈ အာနည္းျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့့္္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ညီလာခံက်င္းပေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေပၚနားလည္ သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သေဘာသကန္ ကိုနားလည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ကေနဒါ ျမန္မာမိတ္ေဆြအမ်ား အသင္း(CFOB) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈကိုလည္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။
၄။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့့္္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ မိမိတို၏မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈)မ်ိုးဆက္မ်ား ႏွင့္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အၾကား က်ယ္ျပန္႔သည့္နိုင္ငံေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတရပ္ေပၚေပါက္ေရးကိုဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယခုက်င္းပရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ- ဖို႔ဝိန္းအင္အားစုႏွင့္လည္းေကာင္း ကေနဒါျမန္မာ မိတ္ေဆြ အမ်ားအသင္း(CFOB) ႏွင့္လည္းေကာင္း မည္သို႔မွ် သက္ဆိုင္ျခင္း(လံုး၀) မရွိေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
၅။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္၍လည္းေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း-ျပည္ပမွ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား နိုင္ငံေရးႏွီးေႏွာပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု -ကိုေမာင္ေမာင္သိန္း (ဖုန္း-၄၁၅-၆၈၀-၈၈၀၆၊ ကိုေအာင္ၾကည္ဦး-(ဖုန္း-၆၀၇-၂၈၀-၄၈၈၃)
ကိုရဲထြဋ္(ဖုန္း-၃၄၇-၂၂၆-၀၅၇၂) ။
အိႏိယႏိုင္ငံ -ကိုေက်ာ္သန္း( ဖုန္း-+၉၁-၈၈၀၀-၅၅၂၇၉၂ )
ၾသစေၾတးလွ်ႏိုင္ငံ-ကိုစိုးလြင္ (ဖုန္း-၆၁-၄၁၂၃၈ ၇၂၆၃ ) ၊ ကိုေဇာ္နိုင္၀င္း (ဖုန္း ၆၁-၄၁၄ ၃၁၁ ၆၄၇ )
ဥေရာပႏိုင္ငံ -ကိုေတဇသူရ (ဖုန္း+၄၅ ၄၅၅၀-၃၄၇၉၅၂ )
ကေနဒါႏိုင္ငံ- ကိုတင့္ႏြယ္(ဖုန္း-၆၀၄-၈၁၇-၁၆၉၃) ၊ ကိုမင္းႏိုင္ ( ဖုန္း-၆၀၄ ၃၀၀ ၀၅၈၉) ၊ ကိုထြန္းထြန္းဦး (ဖုန္း- ၄၁၆ ၅၆၄ ၂၉၅၂)
 
နိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့့္္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

Thursday, May 30, 2013

ဒီပဲယင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္

ဒီပဲယင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ က်ည္ရြာမွာ က်င္းပ Thursday, May 30, 2013 ဒီကေန႔ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ဟာ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈႀကီး ၁၀ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္တဲ့ ေန့  ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပဲယင္း ဆုိတာနဲ႔ ျမန္မာ့ သမုိင္းမွာ မည္းညစ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းအေမြဆုိး   ျဖစ္ရပ္ႀကီးတခုလည္းျဖစ္တယ္။ လုပ္ႀကံသူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသက္ကို ရန္ရွာရင္း ေဒသခံ က်ည္ရြာသားေတြလည္း အသက္ဆံုး႐ႈံး၊ NLD ပါတီ၀င္ေတြလည္း   ေသသူေသ၊ လက္က်ိဳး၊ ေျခက်ိဳး၊ ဘ၀ ပ်က္သူပ်က္ တကယ့္ အနိ႒ာရံု ျဖစ္ရပ္ဆုိးႀကီးပါ။ ဒီကေန႔ က်ည္ရြာမွာ က်င္းပတဲ့ ဒီပဲယင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ၀မ္းနည္းျခင္း အခမ္းအနားကေတာ့ နယ္ပယ္စံုက လူေတြနဲ႔ အေတာ္စည္ကားပါတယ္။ ဒီပဲယင္းျဖစ္ရပ္ကို တခ်ိဳ႕ေမ့ထားသူေတြ၊ ေမ့ေနသူေတြရွိေနၾကေပမယ့္ အခုလို မေမ့ႏိုင္တဲ့ သူေတြ ဒီလုိ အင္အားရွိတယ္ဆုိတာ တကယ့္ သမုိင္းကို တန္ဘုိးထားတဲ့ အခမ္းအနားတခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံတရား ေၾကာင့္ အခုထိ အသက္ရွင္လွ်က္နဲ႔ တုိင္းျပည္အက်ိဳး သယ္ပုိးေနသူေတြထဲမွာ အဓိက သက္ေသေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ဦးတင္ဦးတုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက လုပ္ႀကံခံခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးအပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ ေထာက္ခံသူေတြ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ေပမယ့္ အခုထိ က်ဴးလြန္သူေတြကို အစုိးရေတြက အေရးမယူႏုိင္ေသးသလုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္တာမ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီပဲယင္း သမုိင္းေက်ာက္စာဟာ ေနာက္ေနာင္ ဒီလုိအျဖစ္ဆုိးႀကိးမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သေဘာထားေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ ဒီပဲယင္းျဖစ္ရပ္ဆုိးႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ေန႔ကို ဘယ္လုိမွ ေမ့ေပ်ာက္က်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု ဒီပဲယင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္အတြက္ ဂ်ပန္ အပါအ၀င္ ႏုိ္င္ငံျခား တုိင္းျပည္ေတြကို ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြနဲ႔ NLD ပါတီ၀င္ေတြ၊ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားေတြ လုပ္ေဆာင္ၾက ပါတယ္။

ေမ(၃၀) မွ ေရွ႕သို႔ ကဗ်ာ

ျပည္သူေတြအသက္ဆုံးတဲ႔ ဒီပဲယင္းေမသုံးဆယ္
ႏွစ္တစ္ဆယ္ခ်ိန္ခါေရာက္ေသာ္လည္း
သမုိင္း၀ယ္ ဘယ္မေပ်ာက္
ေအာက္ေမ႔မိတယ္။
မင္းတုိ႔အတြက္ရည္ရြယ္ ဆြမ္းခဲဘြယ္လွဴဒါန္း
တုိ႔တေတြေပါင္းကာျပဳတဲ႔ ေကာင္းမွဳ႕မြန္အစုစုကို
သာဓုေခၚစမ္း။
တုိ႔ျပည္သူေတြ ေလွ်ာက္ေနေပါ႔ ဒီမုိလမ္း
မင္းတုိ႔တေတြ လုိအပ္ခ်က္ကို
ျပည္သူေတြ လည္ပင္းဖက္လုိ႔
ေရွ႕ဆက္ႀကိဳးပမ္း။

(အင္းေတာ္ - နုိင္ေဆြေလး)


က်ည္ရြာမွာ ယေန႔ က်င္းပတဲ့ ဒီပဲယင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ေအာက္ေမ့ဖြယ္၊ဓာတ္ပံု-


ဒီပဲယင္း ေက်ာ္စုိး အိမ့္သံစဥ္

ကြန္ပ်ဳတာႏွင့္ နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား

 1. ေစတန္ေဂါ့ - HTML မိတ္ဆက္
 2. မိုးေသာက္လုလင္ - Gmail အသံုးျပဳနည္း
 3. ဂယက္ - 3D STUDIO MAX စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္
 4. ဦးေသာင္းဝင္း(ပန္းခ်ယ္ရီ) - WEB_Design လက္ေတြ ့သင္ခန္းစာမ်ား
 5. ZuLu - Basic Windows  MicrosoftWord
 6. မ်ိဳးသူရ - ကြန္ပ်ဴတာမွကြန္ယက္ဆီသို ့
 7. PhotoShop မွတ္စုမ်ား-၁
 8. PhotoShop မွတ္စုမ်ား-၂
 9. Gmail၏ လွ်ိဳ့ဝွက္ခ်က္မ်ား 
 10. Facebook အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား 
 11. Cracker လမ္းညႊန္ 
 12. i-device မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕သံုးနည္းပညာ
 13. ဆန္နီညိမ္း - အေျခခံဒီဇိုင္းပညာ 
 14. Flash Songs လုပ္နည္း 
 15. ကီးကီး၏နည္းပညာစာအုပ္မ်ား
 16. A+ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းအသးစိတ္သိစရာ(ဦးေဇာ္လင္း) 
 17. A+၏ေနာက္ကြယ္(ဦးေဇာ္လင္း)
 18. CPUအပူထိန္းသိမ္းျခင္း(သံလံုငယ္)
 19. HardDiskသန္႔ရွင္းေရး(သံလံုငယ္)
 20. ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးတပ္ဆင္ရန္ေရႊးခ်ယ္ျခင္း(သံလံုငယ္)
 21. ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးတပ္ဆင္္ျခင္း(သံလံုငယ္)
 22. WinVistaအားျမန္ေစရန္(သံလံုငယ္)
 23. WinXpအားျမန္ေစရန္(သံလံုငယ္)
 24. InstallWin7(ကိုစံၿငိမ္း)
 25. InstallWinVista(ကိုစံၿငိမ္း)
 26. InstallWinXp (ကိုစံၿငိမ္း)
 27. Laptopျပဳျပင္နည္းႏွင့္သိေကာင္းစရာ(သန္းထိုက္)
 28. Window7(ကိုေန)
 29. Windows7အသံုးျပဳနည္းလက္ဆြဲ(ဦးေအာင္လင္း)
 30. ကြန္ပ်ဴတာHardware(ရဲမာန္)
 31. ကြန္ပ်ဴတာကိုအေကာင္းဆံုးႏွင့္အပိုင္ႏိုင္ဆံုးအသံုးျပဳတက္ေစရန္(ဦးေအးကိုကို)
 32. ကြန္ပ်ဴတာစတင္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္(မ်ိဳးသူရ)
 33. ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကိုကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း
 34. ကြန္ပ်ဴတာမွျပသနာမ်ားေျဖရင္းနည္း(ဥာဏ္ၾကြယ္)
 35. ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ရန္စဥ္းစားႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား(ကိုစံၿငိမ္း)
 36. ကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ
 37. ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမိတ္ဆက္(ကကကြန္)
 38. ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္တိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းနည္းပညာ(ဖိုးႏိုင္၀င္း)
 39. ကြန္ပ်ဴတာေရာဂါမ်ားႏွင့္ကာကြယ္ေဆး(သန္းထိုက္)
 40. ဤစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီးမွကြန္ပ်ဴတာျပင္ပါ(ဦးေဇာ္လင္း)

ဆရာမ ခင္ခင္ထူး၏ စာအုပ္မ်ား

 1. ခင္ခင္ထူး - ဝတ္လဲေတာ္ေရႊပုဆိုးတန္းထိုးလို႔ႀကိဳမယ္
 2. ခင္ခင္ထူး - ခမည္းႀကိဳး
 3. ခင္ခင္ထူး - ဆံရစ္ဝိုင္း ဝတၳဳတိုမ်ား
 4. ခင္ခင္ထူး - ဆူးပန္းေခြ သြယ္ဘယက္ႏွင့္ ေပရြက္လိပ္ နားေတာင္းဆင္
 5. ခင္ခင္ထူး - ပန္းစည္းႀကိဳး မဂၢဇင္းဝတၳဳ႐ွည္မ်ား
 6. ခင္ခင္ထူး - ပန္းၾကာဝတ္မွံဳ
 7. ခင္ခင္ထူး - မအိမ္ကံ
 8. ခင္ခင္ထူး - ရကၠန္းလြန္း ဝတၳဳတိုမ်ား
 9. ခင္ခင္ထူး - လွည္းယဥ္ေၾကာ့ ဝတၳဳတိုမ်ား
 10. ခင္ခင္ထူး - အညာသူအညာသားကြ်န္မေဆြမ်ိဳးမ်ား
 11. ခင္ခင္ထူး - ၾကာဆစ္ၾကိဳး
 12. ခင္ခင္ထူး -ေစ်းျခင္းေတာင္း ဝတၱဳတုိမ်ား

Road to Mandalay - Burma

Court of Mandalay Konbaung Dynasty (ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မင္းညီလာခံ)

Royal Capital City Mandalay of the Kobaung Dynasty (ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္)

Yaw Min Gyi Brick monastery (ေယာမင္းၾကီး ဦးဖိုးလိႈင္၏ အုတ္ေက်ာင္း)

Old Rangoon (တခ်ိန္အခါက ရန္ကုန္ျမိဳ့ေတာ္)

King Alaungpaya's letter to King George II (အေလာင္းဘုရားမွ အဂၤလိပ္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ ထံသို့ေပးစာ)

Kinwun Mingyi's First Mission to France (ကင္းဝန္မင္းၾကီး၏ ျပင္သစ္ခရီးသြား)

Konbaung Dynasty (ကုန္းေဘာင္နန္းဆက္)

Konbaung Dynasty (Part 1)


Konbaung Dynasty (Part 2)

King Mindon Min (မင္းတုန္းမင္း)

ငါ တို႕ အို လာ ျပီ လား

လက္ထဲမွာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြ  တစ္သီတစ္တန္းၾကီး ကိုင္မိတဲ႕အခါ။
ေကာ္ဖီမေသာက္ရရင္ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္တဲ႕အခါ။
ေမြးအမွ်င္ေတြရိပ္တဲ႕အခါ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းျဖစ္လာျပီလို႕ထင္တဲ႕အခါ။
ႏွာေခါင္းထဲက အေမႊးေတြ အျပင္ထြက္လာတဲ႕အခါ။

အလုပ္လုပ္ရင္ ႏွစ္ခါျပန္လုပ္ရတဲ႕အခါ။
ကေလးေတြ အေၾကာင္းျပန္ေျပာျဖစ္တဲ႕အခါ။
အတိတ္က အေၾကာင္း မၾကာမၾကာေျပာျဖစ္မိတဲ႕အခါ။
မေကာင္းတဲ႕အက်င္႕ေတြကို စြန္႕ဖို႕ၾကဳိးစားမိတဲ႕အခါ။

အဲ႕ဒီေနရာေတြကို ေရာက္ဖူးတယ္လို႕ေျပာမိတဲ႕အခါ။
အဲ႕ဒီအသက္အရြယ္ကေပါ႕ကြာ မၾကာမၾကာေျပာမိတဲ႕အခါ။
ငယ္ငယ္ကဓါတ္ပံုေတြ မၾကာခဏ ထုတ္ၾကည္႕မိတဲ႕အခါ။
တေရးတေမာ အိပ္ရတာကို ၾကိဳက္မိတဲ႕အခါ။

အေမက ေျပာျပခဲ႕တာေတြကို ျပန္ေျပာမိတဲ႕အခါ။
အားေဆးေတြ ေသာက္ရတဲ႕အခါ။
အကို၊ အမ လို႕ အေခၚခံရတဲ႕အခါ။
ေဆာ႕စရာေတြကို ေဆာ႕လို႕မရဘူးလို႕ခံစားမိတဲ႕အခါ။

ဆူဆူညံညံ ဂီတေတြကို ခံစားလို႕မရေတာ႕တဲ႕အခါ။
ေခတ္ေပၚရုပ္ရွင္ေတြကို မၾကည္႕ခ်င္တဲ႕စိတ္ျဖစ္ေပၚတဲ႕အခါ။
မိန္းမပ်ဳိေလးေတြကိုျမင္ရင္ ေၾသာ္..ဘာမွ မဆိုင္ပါလားလို႕ ဂလုရတဲ႕အခါ။
ညမွာ အျပင္သြားစားမယ္လို႕ စိတ္ကူးေပမဲ႕ သြားမစားျဖစ္တဲ႕အခါ။

သန္ေခါင္ယံမွာ ေသးေပါက္ ထရတဲ႕အခါ။
မနက္ေစာေစာ ႏိုးထတတ္တဲ႕အခါ။
ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏူန္းေတြအေၾကာင္း ေျပာမိတဲ႕အခါ။
ကေလးေတြနဲ႕ ေနထိုင္ရတာကို ႏွစ္သက္မိတဲ႕အခါ။

ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ျမန္ျမန္ေမာင္းရင္ ေၾကာက္လာတတ္တဲ႕အခါ။
ဘာလုပ္လုပ္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ၾကိမ္ ေကာင္းေအာင္ ျပန္လုပ္ရတဲ႕အခါ။
ဘယ္သူေတြ အခန္းထဲ၀င္လာလာ ဗိုက္ေလးေပၚ လက္ကေလးတင္ထားမိတဲ႕အခါ။
အသားငါးေတြအစား အသီးအႏွံေတြ အသီးအရြက္ေတြ ပိုစားလာမိတဲ႕အခါ။

ခုေခတ္ၾကီးကလို႕ စကားေျပာမိတုိင္းထြက္တဲ႕အခါ။
သံစဥ္ ေအးေအးေလးေတြ နားဆင္မိတဲ႕အခါ။
ကို႕ မိန္းမက ကမၻာေပၚမွာကို႕အေပၚ အေကာင္းဆံုးလို႕ ခံစားမိတဲ႕အခါ။
စိတ္ရွည္ျပီး အရာရာကို နားလည္ဖို႕ၾကိဳးစားမိတဲ႕အခါ။

ကို႕အသက္ကို ျပန္မေရတြက္မိတဲ႕အခါ။
ငယ္ငယ္ေလးေတြကို ျမင္ရတာ မ်ားတဲ႕အခါ။
ပညာသင္နွစ္ နဲ႕ တႏွစ္တည္းမွာပဲ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ မ်ားျပားလာတဲ႕အခါ။
တူေတြ တူမေတြက မုန္႕ဖိုးေတာင္ေနၾကတဲ႕အခါ။

ကို႕ဆီက အၾကံဥာဏ္ အေတာင္းခံ ရတဲ႕အခါ။
ညပိုင္း အျပင္ထြက္လည္ဖို႕ ျငင္းမိတဲ႕အခါ။
အစီးအေ၀းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား စတဲ႕ လူစုလူေ၀းေနရာေတြကို သြားရတဲ႕အခါ။
တစ္ကိုယ္ေရးေနရေသာဘ၀ကို စိုးရိမ္မိလာေသာအခါ။

ႏုပ်ဳိလွပဖို႕ ဘာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မိတဲ႕အခါ...
က်ေနာ္တို႕ အိုလာျပီလို႕ သတိျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ps/ ဖီလစ္ပီးက တစ္ေယာက္ေရးထားတာကို ကူးယူးထားတာပါ။

ဒီလရိပ္ေတြ
မႏိုးမခ်င္း
စံပယ္ခင္းဟာ
ေစာင့္ေနရ၊

အပ်က္အတိုင္းပင္လယ္
လမ္းထက္နိမ့္
ဘဝမယဥ္ေက်းမႈ
အသံဗလံမ်ားလႈပ္ယမ္း
ေန့ရက္ေဟာင္းစုတ္ျဖဲတဲ့
ေလရိုင္းႏွယ္
ဒီ ေရ ေျပး ခဲ့၊

အတားအဆီးမဲ့အိမ္
အိပ္ေကာင္းတုန္း။    ။

ေမာင္သိန္းေဇာ္
၁၉၉၅၊ ေအာင္ပင္လယ္
(ေတာင္ကုန္းအေဟာင္းမ်ား ကဗ်ာစာအုပ္မွ...)

Wednesday, May 29, 2013

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း (၆) လျပည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုံးဝဖ်က္သိမ္းေရး သပိတ္စခန္းမ်ားကုိ မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿဖဳိခြဲခံရမွဳ (၆) လျပည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပသြားမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ..
ရန္ကုန္--၀၉၄၂၀၂၇၆၂၀၆ (ကုိတင္ထြဋ္ပုိင္)
၀၉၄၂၅၃၀၈၁၉၄ (မေနာ္)
၀၉၅၀၇၇၃၄၈ (ေဝမွဴးသြင္)

မိတၳီလာ
၀၉၂၀၅၉၉၀၄ (ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး)
၀၉၄၂၁၇၁၅၁၂၁ (ေနမင္း)

ျပည္/နတၱလင္း
၀၉၄၂၃၇၁၁၉၈၆ (သန္႕ဇင္ထက္)

လက္ပန္ေတာင္း
၀၉၄၃၁၅၅၇၉၆ (မစႏၵာ)
၀၉၄၀၀၄၉၃၂၈၀ (ကုိေအာင္ျမင့္သိန္း)

စစ္ခရုိနီဆန္႔က်င္ေရး
၂၉-၅-၂၀၁၃

Tuesday, May 28, 2013

ဒီပဲယင္း သမိုင္းမွန္ ေပၚခ်င္သူ

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔သည္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း ၉ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ီရြာတြင္ တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရသည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ တြင္ မည္သူက အကြက္ခ်စီမံ၍ မည္သူ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္၊ မည္သူမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ ကို ယေန႔တိုင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ျဖစ္ရပ္မွန္သမွ် သမိုင္းခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းမွ သာဓကယူ ဆန္းစစ္ရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ သမိုင္းစစ္ကို ရွာေဖြတူးဆြသူမ်ား ရွိခဲ့သလို သမိုင္းေၾကာင္း၌ ကမၺည္းတင္ မခံဝံ့သူတို႔က ျဖစ္ရပ္ေဟာင္းကို ဖံုးဖိေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းကို သမိုင္းအျဖစ္မွန္အျဖစ္ တရားဝင္ ေပၚေပါက္ေစလိုသူမ်ားအနက္ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈ၏ အဓိကပစ္မွတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားထုတ္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္သည့္ ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးႏွင္းသည့္ ကားကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့သူ ကိုေက်ာ္စိုးလင္းလည္း ပါဝင္ေနသည္။ သမိုင္းကို အျဖစ္မွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္သူ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း (၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကားကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့စဥ္က ကိုေက်ာ္စိုးလင္းသည္ ဒုတိယႏွစ္ ဥပေဒေက်ာင္းသား အရြယ္ျဖစ္သည္။) ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားအရြယ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ၾကံမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ ရွိခဲ့ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသလည္း ျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ ဒီပဲယင္း ကိုးႏွစ္ျပည့္အျဖစ္ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ဒီပဲယင္းကိစၥ ၉ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ ျပန္ၿပီးေတာ့ သတိရေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကိစၥ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ကို ျပန္ၿပီး ထိခိုက္ပါေစ၊ နစ္နာပါေစ၊ ဟိုဟာျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျဖစ္မွန္ေလးကိုေတာ့ ေပၚေပါက္ ေစခ်င္တယ္။ တေန႔ထက္ တေန႔ေတာ့ အဲ့ဒီ ခံစားခ်က္ေလးေတာ့ ရွိေနတာေပါ့။ ႀကီးကတရားဝင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ အဲ့တာ ေၾကာင့္ လည္း ဒီ ဒီပဲယင္းကို အၿမဲတမ္းပဲ သတိရေနေစဖို႔ အတြက္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ဘယ္သူက ဘယ္လို စလုပ္တယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူအားလံုး က သိေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ဒီႏွစ္ကို က်ီရြာမွာ သြားၿပီး အလႉ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အန္တီ့ကားကို ေမာင္းျဖစ္သြားပံုေလးက စၿပီး ျပန္ေျပာျပပါဦး။ က်ေနာ့္အေဖ ဦးကိုၾကီး က မႏၲေလးတိုင္း NLD တိုင္းဦးစီးမႉး(ဘ႑ာေရး) လုပ္ေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိစၥေတြဘာေတြ ရွိရင္ က်ေနာ့္အိမ္က ကားေတြဘာေတြ သံုးေလ့ရွိတယ္။ က်ေနာ္ရယ္၊ က်ေနာ့္အကိုရယ္က အဲ့လိုကိစၥေတြမွာ လိုက္ပို႔တာရွိေတာ့ တိုင္းက လူၾကီးေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ကား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေမာင္းတတ္တာ သိေနတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အန္တီ့ခရီးစဥ္ ေရာက္လာတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက က်ေနာ္က ဒုတိယႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဥပေဒ ေမဂ်ာနဲ႔။ အစကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လူငယ္အေနနဲ႔ လံုျခံဳေရးပဲ လိုက္ရတာ။ အန္တီ့ခရီးစဥ္ ဒုတိယတေခါက္အေနနဲ႔ ေရာက္လာေတာ့ ကား ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေမာင္းတတ္ တဲ့ လူ ေလးဦး လိုတယ္ဆိုလို႔ က်ေနာ္တို႔ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ရယ္၊ စက္မႈထဲက ဦးကံရယ္၊ ေမာင္ကိုေလးရယ္ ဆိုၿပီး ေလးေယာက္ ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း လိုက္ျဖစ္တာက ဦးကိုေလးနဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ပဲ။ စေမာင္းေတာ့ ဦးကိုေလး ေမာင္းတာ။ ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တခုလံုး က်ေနာ္ ဆက္ေမာင္းတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးကုတ္၊ သပိတ္က်င္းဘက္ကေန မႏၲေလးကို ဝင္တယ္။ မႏၲေလးကေန မံုရြာခရီးစဥ္ဘက္ ေတြလည္း က်ေနာ္ပဲ ဆက္ေမာင္းတာ ေနာက္ဆံုး ျပႆနာ ျဖစ္တဲ့ေန႔အထိပဲ။ ေမ ၃ဝ ရက္ေန႔ အေနအထားေတြကို မွတ္မိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပပါဦး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ သူတို႔ လိုက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို သတင္းေတြ ရတယ္။ သိလည္း သိတယ္။ ဘာေတြလဲ ဆိုေတာ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးဝတ္စံုေတြနဲ႔ လိုက္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးၾကီး ေႏွာင့္ယွက္လိမ့္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ၊ ေႏွာက္ယွက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ၾကားတယ္။ ေနာက္ ဘုတလင္နဲ႔ မံုရြာက ခရီးစဥ္ကို လိုက္ပို႔တဲ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြ အျပန္မွာ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ၾကားတယ္။ ေရွ႕ေျပး လႊတ္တဲ့သူကလည္း ျပန္မလာႏိုင္ဘူး။ ျပန္မလာႏိုင္ေပမယ့္ သတင္းကေတာ့ အဆက္မျပတ္ ၾကားေနတာ။ အဲ့ဒီေန႔က လမ္းေၾကာင္းတခုလံုးမွာ အန္တီရွိေနတဲ့ ေနရာအထိ သတင္းေတြ ေရာက္လား။ သတင္းပို႔မႈ အစပ္အဆက္ ရွိေနလား။ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႏွာက္ယွက္မယ္လို႔ပဲ ၾကားေနတာ။ ေနာက္ၿပီး ဘုန္းၾကီးအတုေတြ၊ အတုေတြဆိုတာက သကၤန္း ေတာင္ မဝတ္ရေသးဘူး။ ကတံုးစိမ္းေတြနဲ႔ ကားၾကီးေတြနဲ႔ ထြက္သြားတယ္။ သြားလိုက္လာလိုက္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ၾကားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အန္တီကေတာ့ အဖြဲ႔ေတြအားလံုးနဲ႔ သြားမယ့္ ခရီးစဥ္ ဆက္ထြက္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က သူတို႔ဘက္က အေႏွာက္အယွက္ေပးရင္ ညပိုင္းေတြမ်ားတယ္။ မိုးကုတ္၊ သပိတ္က်င္း ဘက္မွာဆိုရင္ လာၾကည့္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ေလးဂြေတြ၊ ခဲေတြနဲ႔ ထုတာ၊ မီးေမာင္းေတြထိုးတာ၊ သံပံုးေတြ႐ိုက္တာ မ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ ေန႔လည္ပိုင္းဆို သူတို႔က သိပ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး။ ဆႏၵျပသလို သာမန္ ေႏွာင့္ယွက္တာေလးေတြေလာက္ပဲ လုပ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ညကို အေရာက္မခံဘဲ ေမာင္းတာ မ်ားတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အဲ့ဒီေန႔က က်ေနာ္တို႔ဘက္က ခရီးစဥ္ မိုင္တြက္တာလည္း မွားတယ္။ မိုင္အကြာအေဝးကို ၁၄ မိုင္လို႔ ေရးထားတဲ့ ေနရာမွာ ၁ ျပဳတ္ၿပီး ၄ မိုင္လို႔ ျဖစ္ေနတာလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ သြားေတြ႔ရတယ္။ က်ီရြာကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုန္းၾကီး ႏွစ္ပါးက “ဒကာမၾကီး မနက္ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ေနလို႔ပါ။ ရပ္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္စကားေလး ေျပာေပးပါ”လို႔ ေျပာလာတယ္။ အခ်ိန္က ငါးနာရီခြဲ ေျခာက္နာရီေလာက္ ရွိၿပီ။ မေမွာင္ေသး ဘူး။ ေမွာင္ရီပ်ဳိးျပေလး။ ဘုန္းၾကီးက ေတာင္းေတာင္း ပန္ပန္နဲ႔ ေျပးၿပီးေတာ့ လိုက္ေျပာတဲ့ အခါၾကေတာ့ အန္တီက “ငါ့သားရယ္ ရပ္ေပးလိုက္ပါဦး” ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က ရပ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဘုန္းၾကီးႏွစ္ပါးရယ္ ရြာသားေတြေကာ အမ်ားၾကီး ေစာင့္ၿပီး ၾကိဳေနတယ္။ ဘုန္းၾကီးအိုၾကီး တေယာက္လည္း ပါတယ္ေျပာတယ္။ ရပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ကားတန္းကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ကား အစီးေရေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ကားတန္းရပ္သြားေတာ့ ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ကားေတြထဲက ဘုန္းၾကီးအတုေတြေကာ လူေတြေကာ တုတ္ေတြနဲ႔ ဆင္းလာၿပီးေတာ့ ၾကိဳတဲ့သူေတြကိုေကာ၊ က်ေနာ္တို႔ေနာက္က လိုက္လာတဲ့ ကားေတြေပၚက လူေတြကိုေကာ တန္း႐ိုက္ေတာ့တာပဲ။ PA က လံုျခံဳေရးအတြက္ ဆင္းၿပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္မွာ စ႐ိုက္ေနၿပီလို႔ သိေတာ့ အန္တီ မဆင္းျဖစ္ေတာ့ ဘူး။ မဆင္းျဖစ္ေတာ့ဘဲ PA ပါ ျပန္တက္၊ ကားတံခါးေတြကို Lock ခ် လိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ေရွ႕မွာက ကား သံုးေလးစီး ေလာက္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘဘဦးတင္ဦး ကားကလည္း ေရွ႕မွာပဲ။ အနီးကပ္ လံုျခံဳေရးေတြကေတာ့ က်ေနာ့္ကားေပၚ မွာေပါ့။ မႏၲေလး တိုင္းက လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ေရွ႕မွာေကာ ေနာက္မွာေကာ ပါတယ္။ ေနာက္ကေန ႐ိုက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြက “ကိုေက်ာ္စိုးလင္း ေမာင္းေမာင္း” ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ေနာက္က အမ်ဳိးသမီးေတြပါတဲ့ ကားတစီးက ေက်ာ္တက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ကားနား ေရာက္လာတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ လိုက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကလဲ ျပန္ခ်မယ္၊ ျပန္ထုမယ္ ဆိုေတာ့ အန္တီက တားခိုင္းလိုက္တယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔ သူတို႔က ဘယ္လိုအၾကံအစည္နဲ႔မွန္း မသိဘူးဆိုၿပီး အန္တီက တားေတာ့ သူတို႔က မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ကေန ႐ိုက္လာရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ကားနားအထိ ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကားနား ေရာက္လာေတာ့ ကိုတိုးလြင္တို႔ တျခားလံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္ေတြက တားတယ္။ “ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကားေနာ္။ မင္းတို႔ သမိုင္းဝင္ သြားမယ္ေနာ္” ဆိုၿပီး တားတယ္။ တားေတာ့ သူတို႔ ႐ိုက္တာ တန္႔သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကားနားကို အရင္ေရာက္ လာတဲ့ ေရွ႕ဆံုးက ၄၊ ၅ေယာက္က ဘုန္းၾကီးဝတ္ေတြ။ သကၤန္းေတြနဲ႔ တုတ္ေတြနဲ႔။ ညာဘက္လက္ေတြမွာ လက္ပတ္ အျဖဴေတြ ပတ္ထားတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဘဘဦးတင္ဦး ေရာက္လာတယ္။ “မင္းတို႔ေကာင္ အဲ့ဒီမွာ ဘဘဦးတင္ဦး ေရာက္လာတယ္။ “မင္းတို႔ေကာင္ေတြက ဘယ္ကလဲ။ ဘာလို႔႐ိုက္တာလဲ” ဆိုၿပီး ေမးေနတုန္း ဘဘဦးတင္ဦးကိုပါ သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္ တယ္။ ေနာက္ အန္တီ့ဘက္အျခမ္းက လံုျခံဳေရးယူထားတဲ့ ကိုတိုးလြင္ကိုလည္း သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္တာ ကိုတိုးလြင္က ပံုလ်က္သားေလး လဲသြားတယ္။ အဲ့ေနရာမွာပဲ ပံုက်သြားေတာ့ ေသၿပီလို႔ပဲ ထင္လိုက္တယ္။ ေတြက ဘယ္ကလဲ။ ဘာလို႔႐ိုက္တာလဲ” ဆိုၿပီး ေမးေနတုန္း ဘဘဦးတင္ဦးကိုပါ သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္တယ္။ ေနာက္ အန္တီ့ဘက္အျခမ္းက လံုျခံဳေရးယူထားတဲ့ ကိုတိုးလြင္ ကိုလည္း သူတို႔ ႐ိုက္ခ်လိုက္တာ ကိုတိုးလြင္က ပံုလ်က္ သားေလး လဲသြားတယ္။ အဲ့ေနရာမွာပဲ ပံုက်သြားေတာ့ ေသၿပီလို႔ပဲ ထင္လိုက္တယ္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အဲ့ဒီတုန္းက ေတာ္ေတာ္ ေဒါသျဖစ္ သြားေသးတယ္။ ေနာက္ကေန ေျပးလာတဲ့ သူေတြက ေျပး၊ လိုက္႐ိုက္တဲ့သူေတြက လိုက္႐ိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ေလ။ တခ်ဳိ႕ဆို ကိုယ္တံုးလံုး ကၽြတ္ေတြနဲ႔ ထြက္ေျပးလာတာကို လိုက္႐ိုက္ေနတာလည္း ေတြ႔ေတာ့ ေဒါသျဖစ္ၿပီး ပထမ တခုခု တုန္႔ျပန္မယ္ စဥ္းစားေသးတယ္။ က်ေနာ္ ကားကို ဘက္ဆုတ္လိုက္တယ္။ ဘက္မဆုတ္ခင္ လီဗာကို အက်ယ္ၾကီး နင္းလိုက္တယ္။ ကိုယ့္လူေတြလည္း ရွိေတာ့ေရွာင္လို႔ရေအာင္ အသံ ေပးလိုက္တာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ့္ကားရဲ႕ တိုက္ေရာ့နဲ႔ ဘီးနဲ႔ၾကားမွာ သစ္သားေခ်ာင္း ဘယ္အခ်ိန္က ထိုးခံထားလဲ မသိဘူး။ စတီရာရင္ ေခါက္လို႔ မရေအာင္ ထိုးထည့္ထားတာ။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္က ေနာက္အရင္ ဆုတ္လိုက္ေတာ့ အဲ့ဒီဟာက က်ဳိးထြက္သြားတယ္။ ဒိုင္းကနဲ ဘာနဲ႔မွလည္း မထိဘဲ အသံထြက္လာေတာ့မွ တခုခု ကလန္႔ထားတာ က်ဳိးသြားတာ သိတာ။ ေနာက္ဆုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ ညာဘက္က မွန္ေကာ၊ ဘယ္ဘက္က မွန္ေကာ၊ ေနာက္မွန္ေတြေကာ၊ ကားဘက္မွန္နဲ႔ မီးသီးေတြေကာ သူတို႔ အကုန္႐ိုက္ခြဲၾကတယ္။ အဲ့အခ်ိန္ ကားေဘးမွာ လံုျခံဳေရးေတြ ရွိေနတယ္။ သူတို႔က ေပၿပီးေတာ့ အ႐ိုက္ခံေနၾကတာ။ က်ေနာ္ ကားေနာက္ ဆုတ္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ သူတို႔က ကားေပၚကို အတင္းဝိုင္းတက္ၾကတယ္။ ေရွ႕ကို ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ့္လူေတြက ေမွာက္ေန တယ္။ ႐ိုက္တဲ့သူေတြက ေရွာင္ေနတာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မတိုက္ေတာ့ပဲ က်ေနာ္ ေက်ာ္တက္ၿပီးေတာ့ အတင္းေမာင္း ထြက္ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီေနရာမွာ ဆယ့္ငါးမိနစ္၊ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ထင္တယ္။ အန္တီကေကာ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုရွိေနလဲ။ အန္တီက ကား ေမာင္းထြက္ဖို႔ေတြဘာေတြ ေျပာလား။ အန္တီက ဒီမွာလည္း လူေတြ အ႐ိုက္ခံေနရၿပီ။ ျပည္သူေတြလည္း အ႐ိုက္ခံေနရၿပီ။ သူမ်ားေတြက “ေမာင္းေမာင္း”လို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ အန္တီက ဘာမွ မေျပာဘူး။ က်ေနာ့္ အျမင္ေပါ့၊ က်ေနာ့္အေတြးက အန္တီက တကယ္လို႔ ေမာင္းခိုင္းမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားေတြ အ႐ိုက္ခံ ေနရတာကို ပစ္ၿပီးေတာ့ ေျပးရာေရာက္မယ္။ အဲ့လိုလည္း အျဖစ္မခံခ်င္ ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ က်ေနာ္ မေမာင္းဘဲနဲ႔ ေနမယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္သူမွ ေမာင္းလို႔မရဘူးေလ။ အကုန္လံုး ပဋိပကၡ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ္ကလည္း အဲ့တုန္းက လူငယ္စိတ္နဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေဒါသလဲ ျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္ ၁ သက္ဆို သူတို႔ ၂ သက္ဆိုၿပီး ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္းထြက္လိုက္တာ။ ေနာက္ထပ္ သတ္ကြင္းလို တေနရာ ၾကံဳရတယ္ ဆိုတာက ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲ။ ဒုတိယေနရာကမွ တကယ့္ သတ္ကြင္း။ ပထမေနရာနဲ႔ ေနာက္တေနရာက တမိုင္ေလာက္ ေဝးတယ္။ က်ေနာ္ ထြက္လာေတာ့ ဘဘဦးတင္ဦးကားတို႔၊ အမ်ဳိးသမီးကားတို႔ကို ေက်ာ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးက ေမာင္းထြက္လာတာ ေရွ႕ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ေမာင္းေနေတာ့ သူတို႔လည္း ေနာက္က ပါလာတယ္ပဲ ထင္တာ။ ငါးမိနစ္ေလာက္ ေမာင္းရတယ္။ ေရွ႕မွာ ကုန္ကားၾကီး ၃ စီး ေတြ႔တယ္။ အေဝးကတည္းက ျမင္ေတာ့ လမ္းကို ဒီကားေတြ ကန္႔လန္႔ ပိတ္လိုက္မွာလည္း စိုးတယ္။ သိပ္လည္း မသကၤာဘူးေပါ့ စၿပီးလည္း ျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ေလ။ အဲ့တာနဲ႔ သူတို႔ ထိပ္တည့္တည့္ေရာက္ၿပီဆိုမွ ညာဘက္ကို လွည္းလမ္းေပၚကို ခ်ဳိးခ်ၿပီး ေမာင္းမယ္ လုပ္မွ ဒီဘက္အျခမ္းမွာ ကားအစီး ၂ဝ၊ ၃ဝ ေလာက္က မီးေတြဖြင့္ပီး ထိုးထားတာေတြ႔ရတယ္။ လမ္းရဲ႕ေဘးမွာ ကြင္းက အက်ယ္ၾကီး ဒိုင္နာလိုလို၊ ကုန္ကားလိုလို ကားေတြ၊ ကြင္းထဲမွာ စီရပ္ထားတာ။ မီးၾကီးေတြ လမ္းဘက္ကို ထိုးထားတာ။ ကားသံုးစီးကို ေက်ာ္ေတာ့မွ ျမင္ရတာ။ မီးေတြနဲ႔ လူေတြလည္း မ်ားပါလားေပါ့။ လူေတြက စီရပ္ေနတာ မႏၲေလးလိုဆိုရင္ တျပေလာက္ကို ရွိတယ္။ လူအျပည့္ပဲ တုတ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ေနတာ။ လမ္းေဘးတေလွ်ာက္လံုး အျပည့္ပဲ။ ဟိုမွာက ႐ိုက္တာႏွက္တာ ကိုယ့္ေရွ႕မွာတင္ ၾကံဳလာခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ က်ေနာ္က သိလိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ သတ္ကြင္းဆိုတာ သိလိုက္တယ္။ တုတ္ေတြနဲ႔ လူေတြက လမ္းရဲ႕ ညာဘက္မွာ။ က်ေနာ္ ဆင္းေက်ာ္တဲ့ ညာဘက္မွာ ေပါ့ေနာ္။ လမ္းရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာက ၾကံ့ခိုင္ေရး ဝတ္စံုေတြနဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ေလးေတြ ကိုင္ၿပီးေတာ့ အရင္ေႏွာက္ယွက္ သလို ေစာင့္ေနၾကတာ။ က်ေနာ္က ကားကို ေခါင္းတည္ၿပီး လီဗာနည္းနည္း နင္းလိုက္ေတာ့ တုတ္ေတြနဲ႔ လူေတြက ရွဲသြားတယ္။ ရွဲသြားၿပီဆိုမွ က်ေနာ္က လမ္းေပၚကို ေခါင္းတင္လိုက္တယ္။ ကားေနာက္မွာေကာ ေဘးပတ္လည္မွာ တြယ္လိုက္လာတဲ့ အခါက် ေတာ့ ဆြဲခ်ၿပီး ႐ိုက္လိုက္မွာကို စိုးတယ္။ ကား လမ္းေပၚ ေရာက္သြားေတာ့ လက္လွမ္းမမီေတာ့မွ ေနာက္ကေန ဝိုင္းထုၾကတာ။ အဲ့မွာ က်ေနာ့္ေခါင္းကို တခ်က္မွန္တယ္။ ဘာနဲ႔ ထုလိုက္လည္း မသိဘူး။ ေသြးေတြ ျဖာသြားတယ္။ အန္တီက “ဘာျဖစ္သြားေသးလဲ” ေမးေတာ့ က်ေနာ္ သတိရွိေသးတယ္ “ရတယ္”လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ လမ္းရဲ႕ အဆံုးမွာ သစ္သားနဲ႔ သံဆူးၾကိဳးနဲ႔ ဘယ္ရီဂိတ္ ပိတ္ထားတယ္။ အဲ့တာကို က်ေနာ္က တိုက္ခ်ဳိးၿပီး ဆက္ေမာင္းမယ္ လုပ္ေတာ့ ကားႏွစ္စီးနဲ႔ ဆက္ပိတ္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ကားႏွစ္စီးရဲ႕ ၾကားမွာ လူသြားဖို႔ လမ္းခ်န္ထားတာ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ လူသြားလမ္းက က်ေနာ့္ကားနဲ႔ ကြက္တိျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီကေန လြတ္သြားတာ။ လြတ္သြားေတာ့ အေရွ႕မွာ ရဲ ၁ဝ ေယာက္ေလာက္ ရွိမယ္။ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထားတာ။ က်ေနာ္လည္း မထူးဘူးဆိုၿပီး ဆက္ေမာင္းေတာ့ သူတို႔က ဒိုင္ဗင္ေတြဘာေတြ ထိုးၿပီး ေရွာင္တဲ့သူက ေရွာင္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွေတာ့ က်ေနာ္ မတိုက္ျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ေကာ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ေသးလဲ။ အဲ့ဒီက လြတ္လာေတာ့ အန္တီက ေျပာတယ္။ ဒီပဲယင္းကိုဝင္မယ္ ငါ့သား။ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းမယ္။ မေျဖရွင္းလို႔ မရဘူးေပါ့ ေျပာတယ္။ က်ေနာ့္ကို ေျပာတာေပါ့။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္ကလည္း ဒီပဲယင္းကို မေရာက္ဖူးေတာ့ ဒီပဲယင္းကို ေက်ာ္သြားတယ္။ ဒီပဲယင္းက လမ္းေဘးေလး ခ်ဳိးဝင္လိုက္ရတာ။ က်ေနာ္က ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေပါ့ေနာ္ အဲ့ဘက္က ထြက္သြားလိုက္ေတာ့ ေက်ာ္သြားတယ္။ ေက်ာ္သြားၿပီးေတာ့ လမ္းေဘး ေတာထဲမွာ ခဏဝင္ရပ္တယ္။ ကားေပၚမွာ တုတ္ေတြေကာ၊ ကားေအာက္မွာ ကလန္႔ထားတဲ့ တုတ္ကလဲ စျဖစ္တဲ့ ေနရာကတည္းက ဒီးဒီး၊ ဒီးဒီး ျမည္ၿပီးေတာ့ ပါလာတာေလ။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္ တိုက္ျဖတ္လာတဲ့ သံဆူးၾကိဳးေတြလဲ ကားနဲ႔ၿငိၿပီး ပါလာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ တုတ္ေတြဘာေတြ ျဖဳတ္၊ သံဆူးၾကိဳးေတြ ျဖည္ၿပီး ေတာ့အန္တီက လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါလဲ။ နာမည္ေတြ ေျပာဆိုၿပီး တခါတည္း အန္တီက သူ႔စိတ္နဲ႔ပဲ မွတ္ထား လိုက္တယ္။ အန္တီအပါအဝင္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ၁၈ ေယာက္ ပါတယ္။ အန္တီက ဘယ္သူမွ အန္တီနဲ႔ မခြာနဲ႔။ ဘယ္မွ မသြားၾကနဲ႔ အန္တီ့ေဘးမွာပဲ ေနလို႔ မွာတယ္။ ေၾကာက္လန္႔ ၿပီး ခြဲထြက္သြားရင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ မွာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီက ျပန္ထြက္ေတာ့ ေရဦးၿမိဳ႕အဝင္ သံလမ္းနားမွာ ေမာင္းတံဂိတ္ေလးေတြ႔ေတာ့ က်ေနာ္က ကားခဏရပ္တယ္။ ကားရပ္ေတာ့ အဘိုးၾကီး ႏွစ္ေယာက္က ဒါဘယ္သူ႔ကားလဲတဲ့ လာေမးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကားပါလို႔ ဆိုေတာ့ တိုင္းမႉးက အမိန္႔ခ်ထားတယ္တဲ့။ ဘယ္ကားမွ အဝင္မခံနဲ႔လို႔ ေျပာထားတယ္တဲ့။ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔ပါဆိုေတာ့ ရပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ေစာင့္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ နာရီဝက္ေလာက္ ၾကာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕က ရထားသံလမ္း တံခါးၾကီးကို ပိတ္လိုက္တယ္။ သံလမ္းပိတ္ၿပီး သံလမ္းရဲ႕ ဟိုဘက္မွာ ဘယ္ရီဂိတ္ေတြ ခ်လိုက္တယ္။ ေရဦးဘက္က စစ္သားေတြ ထြက္လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ဝိုင္းလိုက္တယ္။ ဝိုင္းတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေဝးေဝးက ဝိုင္းတာပါ။ ေသနတ္ေတြနဲ႔ပဲ။ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ၾကည့္ေနၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔လဲ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေနလိုက္တယ္။ အဲ့ဒီလို ဝိုင္းၿပီး နာရီဝက္ေလာက္ ထပ္ၾကာေတာ့မွ စစ္တပ္ယူနီေဖာင္းနဲ႔ အရာရွိၾကီးတေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ အသက္က ၅ဝ ေလာက္ရွိမယ္။ သူက က်ေနာ့္ကို နားထင္ကို ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္တယ္။ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ “မင္းလိုက္မလား မလိုက္ဘူးလား” ဆိုၿပီး ေမးတယ္။ အန္တီ့ကို ၾကည့္ေတာ့ အန္တီက ေခါင္းညွိမ့္ျပေတာ့ “လိုက္မယ္”လို႔ ေျပာလိုက္ တယ္။ “အဲ့တာဆို ေနာက္က လူေတြ တက္”ဆိုၿပီး ေသနတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး တက္ခိုင္းတယ္။ ေနာက္က လူေတြပါ တက္ေတာ့မွ သံလမ္းတံခါးနဲ႔ ဘယ္ရီဂိတ္ေတြပါ ဖယ္။ ေရွ႕က ရဲကားနဲ႔ သူတို႔က အေနာက္က လိုက္လာၾကတယ္။ ေဘးက ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ပါ ေခၚၿပီးေတာ့ ေရဦး ရဲစခန္းထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ေရဦး ရဲစခန္းေရာက္ၿပီး ဘာဆက္ျဖစ္ၾကလဲ။ ေရဦး ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ အန္တီက ေျပာတယ္။ “ရွင္တို႔ သတ္ခ်င္ရင္ က်မတို႔ကို ဒီေနရာမွာ သတ္ခ်င္ သတ္ပစ္ လိုက္။ အဲ့လိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ က်မတို႔ကေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းရမွာပဲ”လို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ သူတို႔က အန္တီ့ကို အဲ့လိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျဖရွင္းဖို႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ လိုက္ခဲ့ေပးပါဦး လို႔ ေျပာတယ္။ အဲ့မွာ အန္တီက “မလိုက္ႏိုင္ဘူး၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းမွ သာလွ်င္ လိုက္မယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ ၁ဝ မိနစ္ေလာက္ ေနေတာ့ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းေပးပါ့မယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ အန္တီနဲ႔ ကိုထြန္းေဇာ္ေဇာ္ရယ္၊ ကိုထြန္းျမင့္ရယ္ လိုက္သြားတယ္။ ကိုထြန္းေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ ကိုထြန္းျမင့္ကို အန္တီက သက္ေသအေနနဲ႔ ေခၚသြားလိုက္တာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကားနဲ႔ ကားမွာပါတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေနနဲ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့သူေတြ အားလံုးကိုေတာ့ သူတို႔က အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ ရဲစခန္းကို သက္ေသဆိုၿပီး လိုက္လာတဲ့သူေတြ ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြမွာလည္း စ႐ိုက္တုန္းက လူေတြ ပတ္ထားတဲ့ လက္ပတ္အျဖဴေတြ ပတ္ထားတာေတြ႔တယ္။ သူတို႔က ရပ္ကြက္လူၾကီးတို႔၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ အဲ့လိုလူေတြ။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္း တင္တာေတြဘာေတြ လုပ္တယ္။ အဲ့ဒီက ေထာက္လွမ္းေရး ထင္တယ္ တေယာက္က “မင္းတို႔က စ႐ိုက္လို႔ ငါတို႔က လုပ္ရတယ္” ဆိုၿပီး က်ေနာ့္ကို ေျပာတယ္။ အဲ့မွာ ကားေပၚ ပါတဲ့ သက္ေသပစၥည္းေတြ စာရင္းေတြလုပ္။ စာရင္းေတြ လုပ္ၿပီးၿပီဆိုမွ က်ေနာ့္ကိုပါ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ထမင္းလည္း မေကၽြးဘူး။ အဲ့ဒီညနဲ႔ ေနာက္ေန႔ တေန႔လံုး ထားတယ္။ အန္တီနဲ႔ လိုက္သြားတဲ့ ႏွစ္ေယာက္က သိပ္မၾကာဘူး ျပန္ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၁၇ ေယာက္ကို ေနာက္ေန႔ ညေနမွာ ဒိုင္နာ ၂ စီးနဲ႔ ေရႊဘိုေထာင္ကို ပို႔တယ္။ ဒိုင္နာ ၂ စီးကို တာလပတ္ေတြနဲ႔ အုပ္ၿပီးေတာ့ ရဲေတြနဲ႔ ေခၚသြား တယ္။ ေရႊဘိုေထာင္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တေယာက္စီကို ရာဇဝတ္သား ၂ ေယာက္၊ တန္းစီးလိုမ်ဳိးေပါ့ အဲ့လို လူေတြနဲ႔ ထားတယ္။ အဟန္႔ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူမွ ႐ိုင္း႐ိုင္းျပျပ မဆက္ဆံပါဘူး။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေစာင္ေတြဘာေတြနဲ႔ ထားပါတယ္။ ေရႊဘိုေထာင္မွာ ကိုတိုးလြင္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေတြ႔တယ္။ စ႐ိုက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကား ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူက ေမွာက္က်န္ေနခဲ့ေတာ့ သူ႔ကို က်ေနာ္တို႔က အေသဆိုၿပီး တြက္ထားတာ ေရႊဘိုေထာင္ ေရာက္မွ ျပန္ေတြ႔တာ။ သူကလည္း ေခါင္းတေခါင္းလံုး အ႐ိုက္ခံထားရတာ ပြစိကို လန္ေနတာပဲ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္အထိ သူ႔ကို ေဆးကုမေပး ထားဘူး။ အဲ့ဒီမွာ ည ၂ နာရီေလာက္မွာ ေရႊဘိုေထာင္ကေန ျပန္ထုတ္တယ္။ ျပန္ခါနီးမွ ကိုတိုးလြင္ကို ပတ္တီးေတြစည္းၿပီး က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ျပန္ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ထဲက မံုရြာက ေက်ာင္းသားေလး တေယာက္ကိုေတာ့ သူတို႔ ေရႊဘိုေထာင္မွာပဲ ထားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို ေခါင္းစြပ္ေတြ စြပ္ၿပီး ကုန္ကားၾကီးေပၚ တင္တယ္။ ကားေပၚေရာက္ ေတာ့ မ်က္ႏွာဖံုး ျပန္ခၽြတ္တယ္။ ကားေပၚမွာ မတ္တပ္မရပ္ခိုင္းေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမင္ရေတာ့ တံတားဦးဘက္ ေရာက္ေနတာ က်ေနာ္သိရတယ္။ အဲ့ဘက္က ေရာက္ေနက်ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က သိတယ္ေလ။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ကို မ်က္ႏွာဖံုးျပန္စြပ္ၿပီး နာမည္ေတြေခၚၿပီး ေလယာဥ္ေပၚ တင္တယ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔က မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေတြက မြန္းတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကေန ဘယ္မွလည္း ထြက္ေျပးလို႔ မရပါဘူးလို႔ ေတာင္းပန္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေတြ ခၽြတ္ေပးတယ္။ ေလယာဥ္က ထိုင္ခံုေတြနဲ႔ပဲ။ ဒီဘက္ထိုင္ခံု ႏွစ္ခံု ဟိုဘက္ႏွစ္ခံု ႏွစ္တန္းပါတယ္။ ေလယာဥ္မယ္ ပါတယ္။ ဒီဘက္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ႏွစ္ေယာက္စီ ထားလိုက္တယ္။ ဟိုဘက္မွာက စစ္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ ရဲထဲက SB တို႔ ပါမယ္ထင္တယ္။ သူတို႔လည္း ႏွစ္ေယာက္စီ ထိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၁၇ ေယာက္ကို သူတို႔ကလည္း ၁၇ ေယာက္ ပါတယ္။ ၁ နာရီ၊ ၂ နာရီေလာက္ ၾကာေတာ့ ခႏၲီးကို ေရာက္တယ္။ မိုးလင္းၿပီ။ ခႏၲီးေထာင္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေနဖို႔ ေနရာေတြခ် တယ္။ မင္းတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေကၽြးပါ့မယ္ ဘာညာေျပာၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ေရႊဘိုက ထည့္ေပးလိုက္တဲ့ အထုပ္ေလးေတြေတာင္ သိမ္းသြားတယ္။ က်ေနာ္ ေနရတဲ့ အခန္းက ၃ ေပ၊ ၈ ေပ ေလာက္ ရွိမယ္။ (ခႏၲီးေထာင္တြင္ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရသည္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေနအထား မ်ားအတိုင္းျဖစ္၍ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။) ခႏၶီးေထာင္မွာ ဘယ္ေလာက္ေနခဲ့ရလဲ။ ေျခာက္လ။ အဲ့ဒီေျခာက္လက တရားခြင္ေတြဘာေတြတင္၊ အမႈေတြဘာေတြ စစ္ၿပီး ခ်ဳပ္တာလား။ တရားခြင္ မတင္ဘူး။ ဒီလို မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ့အျပင္ မတရားဖမ္းဆီးမႈလို႔လည္း ေျပာရမွာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာ ၁၅ ရက္ ေလာက္က စစ္ေၾကာေရး ဝင္ခဲ့ရတယ္။ စစ္ေၾကာေရးကေတာ့ တကယ့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ငရဲခန္းပါပဲ။ စစ္ေၾကာေရးမွာ အဓိက ဘာေတြစစ္လဲ။ အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စလုပ္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က ႐ိုက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ထြက္ ဆိုခိုင္းတာ။ ပထမ တႀကိမ္ လာစစ္လည္း က်ေနာ္ အမွန္အတိုင္းေျပာတယ္။ ဒုတိယ တႀကိမ္၊ တတိယ အႀကိမ္လဲ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ထြက္တယ္။ က်ေနာ္တေယာက္တည္းကို လူ ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္ ေလာက္က ဝိုင္းစစ္တာ။ ဒီလူ ၄၊ ၅၊ ၆ ေယာက္က လည္း အဲ့တာကိုပဲ ေမးတယ္။ မနက္တခါ၊ ေန႔လည္တခါ၊ ညဆိုလည္း ၇ နာရီတခါ၊ ၁၂ နာရီတခါ အဲ့လို စစ္တယ္။ ဒီပဲယင္း ျဖစ္စဥ္ကို အိပ္မက္ေတြ ျပန္မက္တာမ်ဳိး၊ ျပန္ၿပီး ခံစားေနရတာမ်ဳိး ရွိလား။ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ နားထဲမွာ အဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ ၾကားေနရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။ က်ေနာ္က ျဖစ္တဲ့ ေနရာမွာတုန္းက ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေထာင္ထဲ ေရာက္မွ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ အခါက်မွ မ်က္လံုး တဘက္ ထိလာတယ္။ မ်က္လံုးက အားနည္း သြားတယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ သြားေတြလည္း အခုထိ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ နားေတြလည္း သိပ္ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ အဲ့ေတာ့ ေထာင္ထဲက အျဖစ္အပ်က္ေတြ အိပ္မက္လို ျပန္မက္တာေတြ ရွိတယ္။ အၿမဲတမ္း အာ႐ုံထဲမွာ ေရာက္ေနတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ခံစားေနရတာကေတာ့ ဒီကိစၥက အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ၾကံတယ္လို႔ သိေပမယ့္ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္သလဲ ဆိုတာကို။ တာဝန္ရွိတာေတာ့ အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ အမ်ားကလည္း သိတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥစၥာကို ဘယ္သူက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အကြက္က်က် စီစဥ္ၿပီးေတာ့ လုပ္သလဲ ဆိုတာ အခုအခ်ိန္အထိ မေပၚေပါက္ ေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး လုပ္တဲ့သူေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ဘယ္သူေတြဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးဘူး။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ကို ျပန္ၿပီး ထိခိုက္ပါေစ၊ နစ္နာပါေစ၊ ဟိုဟာျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျဖစ္မွန္ ေလးကိုေတာ့ ေပၚေပါက္ေစခ်င္တယ္။ တေန႔ထက္ တေန႔ေတာ့ အဲ့ဒီ ခံစားခ်က္ေလးေတာ့ ရွိေနတာေပါ့ေနာ္။ ခႏၲီးကေန ျပန္လြတ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အန္တီနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ခါ ျပန္ေတြ႔ျဖစ္လဲ။ အန္တီ ၂ဝ၁ဝ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ၿပီးေတာ့မွပဲ က်ေနာ္သြားျပန္ေတြ႔ျဖစ္တယ္။ အခုဆို ၇ ႀကိမ္ေလာက္ ေတာ့ ေတြ႔ၿပီးပါၿပီ။ အန္တီနဲ႔ အဲ့ဒီတုန္းက အေျခအေနေတြ ျပန္ေျပာျဖစ္လား။ အကို႔ ပါဝင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အန္တီက ဘာေျပာေသး လဲ။ စစေတြ႔ခ်င္းတုန္းက အန္တီက အခ်ိန္သိပ္မရဘူး။ ထြက္လာကာစဆိုေတာ့ သတင္းယူတဲ့သူေတြ၊ ေတြ႔ခ်င္တဲ့ သံအမတ္ေတြ၊ သံတမန္ေတြ မ်ားေနေပမယ့္ က်ေနာ့္ကို အန္တီက ေတာ္ေတာ္ေလး အခ်ိန္ေပး စကားေျပာျဖစ္ပါ တယ္။ စစေတြ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အေျခအေနေပါ့။ ဒါေတြကိုပဲ အဓိက က်ေနာ္တို႔ ေျပာျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ က်ေနာ့္ကို ေက်းဇူးတင္တဲ့ အေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္က ေရွ႕ေနတေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ ေရွ႕ေနနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ အခု အေျခအေနေတြ ေျပာင္းေနၿပီ။ အန္တီလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားၿပီ။ ဆိုေတာ့ တခ်ိန္က အန္တီနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ အတူၾကံဳခဲ့ဖူးတဲ့သူ အေနနဲ႔ ဒီအေနအထားေပၚမွာ ဘယ္လိုထင္လဲ။ သူတို႔ကို အျပစ္ေပးတာ မေပးတာအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ ဘာဆႏၵမွ မရွိပါဘူး။ အျဖစ္မွန္ေလး ကို ေပၚလြင္ေစခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာင္သမိုင္း က်ရင္ ဒါဘယ္လိုက ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူေတြ စီစဥ္ခဲ့လို႔ ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သမိုင္းေၾကာင္းမွာ တရားဝင္ ေပၚသြားေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ အန္တီက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားၿပီ။ အစိုးရနဲ႔ အတိုက္ အခံနဲ႔ ေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္သြား ေတာ့ အန္တီလည္း ပိုၿပီး တာဝန္ေတြ ၾကီးလာတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြ အားလံုး အန္တီ့ဆီကို တိုက္႐ိုက္ တိုင္တည္လာၾကတယ္။ အရင္က မတိုင္ တည္ရဲ ၾကဘူး။ အခုလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ၿပီဆိုေတာ့ အန္တီ့ကို ေခါင္းတည္ၿပီး တိုင္တည္လာတာေတြ ရွိလာ တယ္။ ေရာက္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို အန္တီက ေျဖရွင္းေပးရတဲ့အျပင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ အတြက္လည္း ေျဖရွင္းေနရေတာ့ အန္တီ့အေနနဲ႔ တာဝန္ေတြ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အဲ့လို အနီးကပ္တာဝန္ ယူေပးခ်င္ေသးလား။ အန္တီလြတ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္က ေျပာပါတယ္။ အန္တီ လိုအပ္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ေခၚပါခိုင္းပါ ဆိုေတာ့ အန္တီ က က်ေနာ့္မွာက မိန္းမနဲ႔ ကေလးနဲ႔ မိသားစုနဲ႔ ျဖစ္ဆိုေတာ့ မိသားစုကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုတယ္ေပါ့။ ေနာက္ ေရွ႕ေန အေနနဲ႔ေကာ တျခားလုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိေသးတယ္ေပါ့ အဲ့လို ေျပာပါတယ္။ ဒီပဲယင္းကိစၥလို ျဖစ္ၿပီးခဲ့တာေတြ ျပန္ေဖာ္တာ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုထင္လဲ။ ဒီျဖစ္ရပ္ေလးက သမိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ သမိုင္းအျဖစ္မွန္ေပါ့။ အခု က်ေနာ္တို႔ကို လုပ္တဲ့သူေတြ အားလံုးက ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနၾကတုန္းပဲ။ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ေပါ့ဗ်ာ “ဟာ… က်ေနာ္တို႔က အဲ့တုန္းက အဲ့လို ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေျပာင္းလဲခ်င္ၿပီ” ဆိုတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔ကို အျပစ္ေပးတာ မေပးတာအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ ဘာဆႏၵမွ မရွိပါဘူး။ အျဖစ္မွန္ေလးကို ေပၚလြင္ေစခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာင္သမိုင္းၾကရင္ ဒါဘယ္လိုက ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘယ္သူေတြ စီစဥ္ခဲ့လို႔ ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သမိုင္းေၾကာင္းမွာ တရားဝင္ ေပၚသြားေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒီပဲယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကနဲ႔ ငရဲပြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွတ္မွတ္ရရ အျဖစ္ဆံုး အျပဳအမူ ဒါမွမဟုတ္ စကားလံုးက ဘာျဖစ္မလဲ။ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ သတိထားမိတာက က်ေနာ့္အေရွ႕မွာ ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ “ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကားေနာ္၊ မင္းတို႔ သမိုင္းဝင္သြားမယ္” ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔ ခဏတုန္႔သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွ “ဟာ.. ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ကြာ၊ ႐ိုက္႐ိုက္” ဆိုၿပီး ဝင္႐ိုက္တဲ့ အျဖစ္ကေတာ့ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ ထင္က်န္ေနတုန္းပဲ။ (ဒီပဲယင္း အထူးအင္တာဗ်ဴး)

Sunday, May 26, 2013

၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မီဒီယာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းအား ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေျဖၾကား

စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္အျဖစ္ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္” ကို ေရြးခ်ယ္


Citizen of Burma Award Organization
 www.citizenofburma.org


          ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္မွ စ၍ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပူခၽြန္းၿမိဳ႕ဆိုးဆာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
          ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းက ယခုႏွစ္ စတုတၳအႀကိမ္ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္အျဖစ္ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္” ကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။
          ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အထူးဆု ၃ ဆုကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ဆုရွင္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့လူမႈဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္မွ ဦးေနမ်ဳိးဇင္၊ “လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း” လူမႈကြန္ရက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလႈိင္း)၊ တႏိုင္တပိုင္ ေသာက္ေရသန္႔နည္းပညာျဖန္႔ေ၀ေနသူ ဦးသန္းႏိုင္ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
          ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္အေနျဖင့္ ဆုတံဆိပ္၊ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ေငြသား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အထူးဆုရွင္မ်ားအေနျဖင့္ဆုတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ႏွင့္ ေငြသား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ (တစ္ေထာင္) ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
          ဆုရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌လည္းမၾကာမီ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
          ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပဥၥမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ေအာ္လန္ဒိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း


မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီး ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ V.J Nambia ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳံ႕၌ေတြ႔ဆုံ

ေမလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၈း၄၅ နာရီတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီးတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ V.J Nambia ႏွင့္ ၄င္း၏ရုံးခန္း၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ တစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီးတုိ႔ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ V.J Nambia အား လက္ေဆာင္ေပးအပ္စဥ္.......၊

ေမလ၊ ၂၁ ရက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကိုႀကီးတုိ႔ The Albright Group ရံုးခ်ဳပ္တြင္ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း မယ္ဒလင္းေအာဘ႐ိုက္နွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီးအမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ေနစဥ္...

Min Ko Naing and Ko Ko Gyi Meeting with Community (LIVE STREAM) တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း


ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
ခ်မ္းလင္းေန

Thursday, May 23, 2013

ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ကို ကိုကိုၾကီးတို့ နယူးေယာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားၾကိဳဆိုေနစဥ္

မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီးတုိ႔ နယူးေယာက္ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ႀကိဳဆုိေနၾကစဥ္..........


ဦးသိန္းစိန္ စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အျမန္ျပဳလုပ္ပါ
ဗိုလ္သိန္းစိန္ အိုဘားမားနဲ႕ေတြ႕မယ္႕ရက္ မေၾကျငာလည္း က်ေနာ္တို႕သိျပီးသားပါ။ အေမရိကန္ေတြ ကုန္သြယ္ခြင့္အထူးေပးဖို႕ ၾကားနာပြဲလုပ္ျပီးမွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္မွာလည္းသိျပီးသားပါ။ ျမန္မာျပည္ကို အေမရိကန္စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႕မႈ ကိစၥမွာ လူထုေတြကိုတိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မွာေတြကိုသာ ရုတ္သိမ္းေပးတာကိုသာ က်ေနာ္တို႕လိုလားပါတယ္။ စစ္ခရိုနီေတြ ေငြဝင္ေျဖာင့္ျပီး လူထုငတ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို အေမရိကန္ေတြသတိျပဳမိေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္သြားပါမယ္။

တိုင္းျပည္ကို တရုတ္လက္ထဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဂုတ္ေသြးစုတ္မယ္႕ဘယ္လိုႏိုင္ငံလက္ထဲကိုျဖစ္ျဖစ္ စီးပြါးေရးအရ ႏိုင္ငံေရးအရ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီစနစ္ထဲ ေမာင္းသြင္းမွာကိုလက္မခံပါ။ လူထုကိုကြၽန္ျပဳမယ္႕ အေျခအေနဂြင္ထဲမွာ ပံုသြင္းျပီး လူထုကိုဂုတ္ေသြးစုတ္ ေစာ္ကားေမာ္ကားလုပ္မဲ့ ေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္စနစ္ စီမံကိန္းေတြအားလုံးကို လုံးဝလက္ခံမွာမဟုတ္ပါ။ ဆန္႕က်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေၾကာင္းျပျပီး ခရိုနီေတြ စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ပူးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို လက္ညိဳးထိုးေရာင္းစားတာမ်ိဳးကို လုံးဝဆန္႕က်င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး အေျခခံ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ လူထု အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး လူထုစီးပြါးေရးေခ်ာင္လည္လာေစေရး လူထုက်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျမင့္မားလာေစေရး လူထုဆက္သြယ္ေရးေခတ္မီလာေစေရး လူထုပညာေရးအဆင့္ျမင့္လာေစေရး ေတြ ဟာ အစိုးရတိုင္းလုပ္ရမယ့္ သာမန္ ဝတၱရားေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ စာခ်ဳပ္ေတြ ဝင္ေငြထြက္ေငြေတြကို ပြင့္လင္းစြာ ေၾကျငာျပီး လုပ္ရဲတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးကိုလည္းေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ ဗိုလ္စိုးဝင္း တို႕  ေမ ၃၀  ၂၀၀၃ မွာ  လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီပဲယင္းခရီးစဥ္မွာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖို႕စီစဥ္ရာကေန စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုင္ငံတကာက အေရးယူရတဲ့ အေျခအေနဆိုးကို ေရာက္ရွိလာရတဲ့ သမိုင္းကို မေမ့ဖို႕ မသိေသးသူေတြကို ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္ေရးအရ အၾကမ္းဖက္တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာက တုန္႕ျပန္ခဲ႕တာ "စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒ" ေတြျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားခံုရုံး နဲ႕ အေရးယူတာလည္း မယူႏိုင္ေသးဘဲ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။  "ေတာင္းပန္ျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေနာင္မလုပ္ရန္ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း" ေတြကသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေျခခံေကာင္းေတြကိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲ့  ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ နဲ႕ လူထုတစ္ရပ္လုံးကို  ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္ေရးအရ အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္ပစ္လိုက္ရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံအစိုးရကိုမွ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးစရာ မလိုေတာ့ပါ။ သမၼတၾကီး နဲ႕ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး လုပ္ရမွာက စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံေတြျဖစ္တဲ့ လူထုတရပ္လုံးကို ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေတြ တစ္တိုင္းျပည္လုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေတြ ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ျပီးလုပ္ၾကဖို႕ကိုသာ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ကိုေဇာ္ဝင္း

ဒီမိုကေရစီ အေရး အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖြဲ႔ MDCF မွ ကိုထင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီ

တရားဥပေဒကင္းမဲ့မႈ ရွက္စရာေကာင္းေၾကာင္း ကိုထင္ေက်ာ္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေနတဲ့အေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႔ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ကိုထင္ေက်ာ္ဟာ ေမလ ၂၂ရက္ေန႔က ေျမာက္ဥကၠလာပမွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေျမာက္ ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးေရွ႕၌ ယေန႔ ဆႏၵျပေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေရး အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖြဲ႔(MDCF) မွ ကိုထင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ၃ ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

ဂရိတ္ႏုိင္း ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီ၏ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားသိမ္းယူမႈကို ကိုထင္ေက်ာ္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးအိုင္လင္း ဆိုသူက အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ တရား႐ံုးမွ အာမခံေပး ေသာ္လည္း အာမခံမတင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုထင္ေက်ာ္၏ ဇနီး မသန္းသန္းေမာ္က ဧရာ၀တီ သို႔ ေျပာသည္။
အဖမ္းခံလိုက္ရသူမ်ားမွာ ကိုထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက   ေျမသိမ္းခံလိုက္ရေသာ ေျမပိုင္ရွင္ ဦးေအးႏွင့္ ေဒၚ စိန္ေထြးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အားလံုးက အာမခံ မတင္ခဲ့ေၾကာင္း မသန္းသန္းေမာ္ က ဆက္ေျပာသည္။
 

ယင္း အိမ္ၿခံေျမ သိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုထင္ေက်ာ္က ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔တြင္ တရား႐ံုးက အာမခံအတြက္ က်ပ္ ၅ သိန္းတင္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ရာ ၎အေနျဖင့္ အာမခံေငြ မတင္ဘဲ အဖမ္းခံလိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကိုထင္ေက်ာ္က အဖမ္းမခံရခင္ ဧရာ၀တီ၏ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။
 

“က်ေနာ္က ႏိုင္ငံေရးသမား။ အာမခံအတြက္ ၅ သိန္းမေျပာနဲ႔ ၅ ေထာင္ဆိုလည္း မတင္ဘူး။ က်ေနာ္ က အမွန္တရားျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ႐ိုနီေပးတဲဲ့ အာမခံကိုမယူဘူး။ ေထာင္ထဲ တန္းသြားမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အခု တရား႐ံုး ေရွ႕မွာ ဆႏၵျပေနတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ဂရိတ္ႏုိင္း ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီ က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၆ ရပ္ကြက္မွ အိမ္ၿခံေျမ တခ်ိဳ႕ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

 အဆိုပါ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ကုမၸဏီဘက္မွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ ေသာ္လည္း တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ တရား႐ံုးသုိ႔ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရာ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္စီ က လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အာမခံေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုထင္ေက်ာ္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ၿပီးမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
 

 ကိုထင္ေက်ာ္အဖမ္းခံခဲ့ရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ထံ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ျပ သရန္အတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MDCF ရန္ကုန္တိုင္း တာ၀န္ခံ ကိုတင္ေမာင္ၾကည္ က ေျပာသည္။
ထိုသုိ႔ တရားစြဲဆိုခဲ့ရျခင္းမွာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ကိုထင္ေက်ာ္၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ လြဲမွားျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ မိမိတြင္ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိေၾကာင္း ဂရိတ္ႏိုင္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ပိုင္႐ွင္ ဦးအိုင္လင္း က ဧရာ၀တီသိုိ႔ ေျပာသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
 

“ကိုထင္ေက်ာ္ ကို ဖမ္းသြားေပမယ့္လည္း ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႔က ဆက္လႈပ္ရွား သြားမယ္။ သူလြတ္ေျမာက္ဖို႔ အတြက္လည္း ဆက္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမယ္”ဟု ကိုတင္ေမာင္ၾကည္က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ေမလ ၉ ရက္ေန႔ကလည္း ကိုထင္ေက်ာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းႏွင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တကိုယ္ေတာ္ လမ္း ေလွ်ာက္ ဆႏၵျပမႈ ျပလုပ္ခဲ့ရာ ေခတၱ ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရေသးသည္။
 

ကိုထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈမတိုင္ခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ႀကီးေစ်းေရွ႕တြင္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို ဆႏၵျပခဲ့ရာမွ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ခႏၱီးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ခြဲ က်ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ၄ ႏွစ္ခြဲနီးပါး ေနခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

Wednesday, May 22, 2013

သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန) အေမးအေျဖ


20.05.2013
ဦးသန္းလြင္ထြန္း။         ။ မဂၤလာပါခင္ဗ်။ အခု ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္း ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုက္႐ိုက္ထုတ္လြႊင့္မယ့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဗြီအိုေအ အပါအ၀င္ ဗြီအိုေအကေန အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေပးမယ့္ ဒီစီ အနီးတ၀ိုက္မွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေနၿပီးေတာ့၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူငယ္ေရးရာ ဘက္ေပါင္းစံုက အသိုင္းအ၀ိုင္းက သမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ေမးခ်င္ တာ၊ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္တာေတြနဲ႔အတူ ေတြ႔ဆံုပြဲကို စတင္ပါၿပီခင္ဗ်။

အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာပဲ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ Town Hall meeting လို႔ေခၚတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမပံုစံမ်ိဳး၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတြ႔ဆံုပြဲကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ လိုလုိလားလားနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကို လာၿပီးေတာ့ အခုလို လာေပးတာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အရင္ ေျပာပါရေစ။ အလားတူပဲ တက္လာတဲ့ပရိသတ္ေတြဆိုရင္လည္း သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရၿပီးေတာ့ အားလံုးအေနနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေမးစရာရွိတာေလးေတြကို ေမးၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီးဆီကလည္း ပြင့္လင္းရွင္းလင္းတဲ့ အေျဖေတြကို ရႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အကန္႔အသတ္ေလး နည္းနည္းရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေမးခြန္းေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေပးရင္ေတာ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာေလးနဲ႔ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေပးၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုလို႔ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အားေလ်ာ္စြာ က်ေနာ္ ေခၚၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးခြင့္ေပး ပါမယ္။ ဒီေထာင့္မွာလာၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေမးေပးဖို႔ပါပဲ။

က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုးကေတာ့ ေမးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၄၇ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးသမၼတအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တရား၀င္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာတယ္။ အဲဒီမွာ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဘရက္အုိဘားမားနဲ႔လည္း မနက္ျဖန္ဆုိရင္ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီသမုိင္း၀င္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ရလဒ္ေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိထားပါလဲ ဆိုတာေလးကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အတိုခ်ဳပ္ေလး ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အလားတူပဲ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေန၊ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကိုလည္း အတိုခ်ဳပ္ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ ပရိသတ္ထဲက ေမးစရာရွိတာေလးေတြကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။        ။ အားလံုးပဲ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ဒီမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ေနေပမဲ့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေစာေစာကေျပာသလိုပါပဲ။ ကိုယ့္ေသြး ကိုယ့္သားေတြလိုပဲ စိတ္ထဲမွာ သေဘာထားပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ အခုလို စီစဥ္ေပးခဲ့တဲ့ ဗီြအိုေအက တာ၀န္ရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း က်ေနာ္ ေျပာလိုပါတယ္။ ေစာေစာက က်ေနာ္ ေျပာသလိုပါပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဆိုေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေတာင္ မရေသးပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကတည္း က်ေနာ္တုိ႔က သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့တယ္။ ေနာက္ ဟိုတုန္းကေတာ့လည္း သြားလာဆက္ဆံမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကဆိုလို႔ရွိရင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဒီကိုလာခဲ့ပါတယ္။ ဧည့္သည္အျဖစ္နဲ႔။ ေနာက္ တခါ ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ သမၼတႀကီး ဦးမန္း၀င္းေမာင္ က ေဆး၀ါးကုသဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီကိုလာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းေပါ့ေလ။ တရား၀င္အလည္အပတ္ခရီး လာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ျပတ္သြားၾကတယ္။ အသြားအလာေတြ နည္းသြားၾကတာ အခု က်ေနာ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိဆိုရင္ အားလံုး က်ေနာ္တုိ႔ ၄၇ ႏွစ္။ ၄၇ ႏွစ္အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တာ၀န္ရွိတဲ့အႀကီးအကဲတေယာက္ အေနနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀ါရွင္တန္ကို ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဓိက ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ဟာ သမၼတအိုဘားမား လက္ထက္မွာ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းသြားၿပီးေတာ့ မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ရွိလာတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ အဆက္အသြယ္ အက်ိတ္အခဲေတြေပါ့ေနာ္။ အခက္အခဲေတြ ရွိေနရာကေန အခုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဟာ သမၼတအိုးဘားမားရဲ႕ က်င့္သံုးတဲ့ ေပၚလစီအရ ျပန္လည္ ၿပီးေတာ့ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြ၊ ဆက္သြယ္မႈေတြ က်ေနာ္တို႔ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လာရတဲ့ခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိက ကေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒါ က်ေနာ္တို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အဓိက အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႔ရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေရွ႕အလားအလာေတြ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အဘက္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအေပၚ နားလည္မႈ ရွိဖို႔၊ တခ်ိဳ႕အခက္အခဲေတြ ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ဟာေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ ဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒါ သမၼတႀကီးနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။         ။ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို မဆက္ခင္မွာပဲ အခု ပရိသတ္ထဲမွာ ေမးခ်င္တဲ့သူေတြထဲက သမၼတႀကီး အခုရွင္းျပတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ ထဲမွာပဲ ပါတဲ့အခ်က္ေလးတခုကေတာ့ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အတုယူစရာဘာမ်ား ရွိပါသလဲ။ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းက ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာေနေနတဲ့ သူပါ။ အဲဒီေတာ့ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းအေနနဲ႔ ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းေလးကို ေမးေစခ်င္ပါတယ္။

ဦးေအာင္သူၿငိမ္း။          ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သမၼတႀကီးခင္ဗ်။ က်ေနာ္ ေအာင္သူၿငိမ္းပါ။ က်ေနာ္ ဗဟုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႔ကပါ။ သမၼတႀကီးတို႔ ဖိတ္ေခၚမႈေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္ တိုင္းျပည္ကိုလည္း ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သုေတသနလုပ္ငန္းလည္း က်ေနာ္ လုပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းကေတာ့ အခုလို ဒီအေမရိကန္ကို လာၿပီးေတာ့ ဒီသမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကေန က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက အတုယူစရာ၊ ေလ့လာစရာဘာေတြ ရွိမလဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ ပထမေမးခ်င္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒုတိယကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သမၼတႀကီးရဲ႕ခရီးစဥ္အတြင္း ဘယ္လိုအေထာက္အပံ့ အကူအညီေတြ ရႏုိင္မလဲ။ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မလဲေပါ့။ ဒါလည္း က်ေနာ္တို႔ သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။        ။ အဲဒီေတာ့ ပထမေမးခြန္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးလာတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရး က်ေနာ္တို႔ရခဲ့တယ္။ ရခဲ့ၿပီးေတာ့ တက္လာတဲ့အစိုးရဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အစိုးရပါ။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ၁၄ ႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၁၄ ႏွစ္ပဲ က်ေနာ္တို႔ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီးေတာ့၊ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ အေျခအေနေတြအရ တပ္မေတာ္ကပဲ တလွည့္တျပန္စီ တာ၀န္ယူသြားရတာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ကင္းကြာတာ အေတာ္ေလးလည္း ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ကင္းကြာတာ အေတာ္ေလးၾကာခဲ့ၿပီ။ ေနာက္တခါ အခု က်ေနာ္တုိ႔အစိုးရတက္လာေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတယ္ ဆိုေပမဲ့လည္း က်ေနာ္တုိ႔မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္က ႏွစ္ ႏွစ္ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ အေလ့အက်င့္ေတြ အမ်ားႀကီးနည္းပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာကို က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးအတြက္ေတာ့ ျပည္သူေတြပိုင္းကလည္း ဒီိမိုကေရစီကို အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ ရသလို၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ရွိမႈေတြကလည္း အျပည့္အ၀ ျပည္သူေတြက ခံယူထားတယ္လို႔ က်ေနာ္နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တဘက္ကလည္း ဒီအခြင့္အေရးေတြ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အျပည့္၀ ယူခ်င္သလို၊ တဘက္ကလည္း အေမရိကန္ျပည္သူေတြလို ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တာ၀န္ရွိမႈေတြ၊ တာ၀န္သိမႈေတြ ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ အတုယူဖြယ္ရာျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါက ေမးခြန္းတခုေပါ့။

ဒုတိယေမးခြန္းက ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပညာေရးဟာ အင္မတန္မွ အဓိကက်ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးဟာ က်ေနာ္တို႔ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဒီ လြတ္လပ္ေရးစရၿပီးတဲ့ ကာလေတြအပိုင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ပညာေရးဟာ အေတာ္ေလးကို ေရွ႕တန္းက်က်နဲ႔ ရွိေနတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတုန္းကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ႀကီးေတြမွာ နံမည္ႀကီးတကၠသိုလ္ႀကီးေတြမွာ ဘြဲ႔ရခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြ။ သူတို႔ကေနတဆင့္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပညာေရးဟာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အာရွမွာပါ ေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ ေျပးေနတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနေတြအရ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေနာက္ႏုိင္ငံ တကၠသိုလ္ေတြကေန၊ နံမည္ႀကီးတကၠသိုလ္ေတြကေန ဘြဲ႔ရတဲ့ဆရာႀကီးေတြ၊ ဆရာမေတြက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အသက္အရြယ္ေတြႀကီးလာတာ။ တခ်ိဳ႕လည္း ပင္စင္သြားၾကတယ္ဆိုေတာ့ အဆက္အသြယ္ေတြ ျပတ္သြားတဲ့အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အဆက္ျပတ္သြားတဲ့အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေတာ့ ပညာေရးဟာ တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္တျပည္ ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အရာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ အေလးထားၿပီးေတာ့မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔လိုပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္ေပါင္းစံု နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေရးဟာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအရဆိုရင္ေတာ့ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀င္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာဆိုၾကပါစို႔။ က်ေနာ္တုိ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚေနတယ္။ စက္႐ံုေတြေဆာက္မယ္။ အလုပ္႐ံုေတြေဆာက္မယ္။ ၿပီးရင္ ဒီ စက္႐ံုေတြ အလုပ္႐ံုေတြ ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ skill labor ေတြ လိုလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ဘဲြ႔ရတဲ့ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဘြဲ႔ရတဲ့ ကေလးေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ဘြဲ႔ရတဲ့ကေလးေတြ၊ သိပၸံဘာသာရပ္၊ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႔ရတဲ့ကေလးေတြ။ ဒီကေလးေတြက အလုပ္႐ံု စက္႐ံုထဲကို ဘြဲ႔ရၿပီးေတာ့ တိုက္႐ိုက္ကူး၀င္လို႔ ရမလားဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာ မရႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ကို က်ေနာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး မဟုတ္ေသးဘူး။ မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အနည္းဆံုးေတာ့ vocation training ေျခာက္လတန္သည္။ တစ္ႏွစ္တန္သည္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ ဘာေတြလုိအပ္သလဲ။ အင္ဂ်င္နီယာေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနလား။ ဆရာ၀န္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုေနလား။ အဲဒီေတာ့ တကၠသိုလ္ကေန ေမြးထုတ္ၿပီးေတာ့ ဘြဲ႔ရတဲ့ကေလးေတြဟာ တိုက္႐ုိက္လုပ္ငန္းခြင့္မွာ၀င္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးျပဳႏုိင္တဲ့ ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒီပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကေန႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။         ။ ပညာေရးနဲ႔ တဆက္ထဲပဲ အခု ဒီမွာေရာက္ေနတဲ့ ပညာေတာ္သင္ထဲကပဲေပါ့ေနာ္၊ Humphrey Fellow ေပါ့၊ သူက ေဒၚမာမာသြင္ပါ။ သူကလည္း အလားတူ ေမးခြန္းေလးပဲ ေမးထားေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေမးခြန္းကုိ ဖတ္ျပလုိက္ပါ့မယ္။ ေလာေလာဆယ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာေတာ္သင္ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Exchange Program ေတြကုိ သမၼတႀကီး ဒီမွာရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာေတြမွာ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရွိပါသလဲ ခင္ဗ်။ အထူးသျဖင့္ မနက္ျဖန္ဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း ၀ါရွင္တန္မွာရွိတဲ့ Johns Hopkins မွာ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ စကားေျပာမယ္၊ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ေတြ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ အထူး အစီအစဥ္ေလးေတြမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမင့္ ပညာေတြကုိ လာၿပီးေတာ့ သင္ဖုိ႔ကိစၥေလးေတြမ်ား အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။          ။ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥက အေမရိကန္ႏုိင္ငံတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ခုနကလုိ ထုိက္သင့္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳေပးဖုိ႔။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဆီက ပညာေတာ္သင္ေတြကုိ လက္ခံဖုိ႔။ ေနာက္တခုကလည္း ပညာေတာ္သင္ေတြကုိ လက္ခံေပးတယ္ဆုိရင္လည္း သူတုိ႔က သင္ေပးေပမယ့္ စရိတ္ စကတုိ႔ ဘာတုိ႔ ေနေရးအတြက္၊ စားေရးအတြက္ ဒါကေတြကလည္း ရွိေနေတာ့ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပုိး ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားမွာရွိေနတဲ့ တကၠသုိလ္မ်ဳိး က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေတြကုိ လက္ခံၿပီးေတာ့ သင္ေပးမယ့္ တကၠသုိလ္ခြဲေတြေပါ့၊ ဥပမာ ဆုိၾကပါစုိ႔ အခု Johns Hopkins တကၠသုိလ္တုိ႔ ဘာတုိ႔ဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ပါတယ္။ ဥကၠဌတုိ႔ ဘာတုိ႔နဲ႔လည္း ေတြ႔တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဗ်ာ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမွာလာၿပီးေတာ့ တက္ဖုိ႔ ပညာေတာ္သင္ကုိ လက္ခံေပးမယ္ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔မွာ ခုနကလုိ စားစရိတ္ႀကီးတာေတြ၊ ေနေရးထုိင္ေရးအတြက္ စရိတ္ႀကီးတာေတြ ဒါေတြက ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဥပမာ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိတဲ့အနက္က ၂ ေယာက္ေလာက္ လႊတ္ၿပီးေတာ့ သင္ယုံနဲ႔က ဘာမွ က်ေနာ္တုိ႔က အက်ဳိး မရွိႏုိင္ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တကၠသုိလ္ခဲြေတြ လာၿပီးေတာ့ ထူေထာင္ေပးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ရွိပါတယ္ ေနရာေတြက အစ။ ဒါကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိက အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ပထမေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေတြကုိ။ မ်ားမ်ား သင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္က ကုိယ့္ျပည္တြင္းမွာ လာၿပီးေတာ့ ဌာနခြဲေတြကုိ လာေရာက္ ဖြင့္ေပးဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မနက္ျဖန္ေတြ႔တဲ့ ျပဳတဲ့အခါမွာလည္း ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တုိက္ဆုိင္လာရင္ ဒီကိစၥကုိ ေျပာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။      ။    သမၼတႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အားလုံး ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈေနၾကတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးေပါ့။ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးဟာ ျပန္ၿပီး ေႏြးေထြးလာတယ္ဆုိတာ သမၼတႀကီးလည္း အေစာပုိင္းက ေျပာျပခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနနဲ႔က ေလာေလာဆယ္ ပိတ္ဆုိ႔ ကန္႔သတ္ထားမႈေတြကုိ ခ်န္ထားတာေလးေတြ ရွိေနေသးတယ္ခင္ဗ်။ အကုန္ မရုပ္ေသးပဲနဲ႔။ အဲဒီေတာ့ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ သမၼတႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ပုိင္းကေရာ၊ ဥပေဒေၾကာင္းပုိင္းကေရာ ေၾကေၾကလည္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားေရး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ ယူဆပါသလား။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။      ။ က်ေနာ္တုိ႔ Sanction ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း အားလုံး ၾကားထားၾကၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္သူ အမ်ားစုကေတာ့ ၊ ျပည္သူအမ်ားအေနနဲ႔ တူညီတဲ့ သေဘာဆႏၵ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ တခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔ ဒါဟာ လူတုိင္းရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက ခုနကလုိ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေပါ့။

အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒီဆႏၵေတြအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေအာင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္၊ ဒါေတြ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေပးမွာပါ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေပးတာ ျပဳေပးတာက အစေပါ့။ ေနာက္တခုကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိၾကခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ။ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ အင္မတန္မွကုိ ညည္းေငြ႔ေနၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ အတြင္းပုိင္းက်တဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မသိသာေပမယ့္လည္း နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ဒါေတြကုိ ခါးစည္းၿပီးေတာ့ ခံေနရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း ၾကားပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း သိပါတယ္။
ေနာက္တခုကေတာ့ ခုနကလို ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ဖို႔အတြက္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔၊ လံုၿခံဳဖို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ လိုအပ္သလိုပဲ တဘက္ကလည္း လူမႈစီးပြားေရးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တိုးတက္ရင္ပဲ လူမႈေရးကလည္း ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တယ္၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရတယ္။ အလုပ္အကိုင္ေတြရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြေတြ ရလာတယ္။ ၀င္ေငြေတြ ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနႏိုင္တယ္၊ စားႏုိင္တယ္။ ကေလးေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းထားႏုိင္တယ္။ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ေဆး၀ါးကုသႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးဟာ ဒြံတြဲၿပီးေတာ့ ပါလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ က်ေနာ္တို႔ စီးပြားေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ဖို႔ၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။

လိုအပ္ခ်က္က တစ္အခ်က္ကဘာလဲဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အရင္းအႏွီး က်ေနာ္တုိ႔မွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိဘူး။ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းေပါ့။ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔က ေနာက္က်ေနတယ္။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ အခုပဲ ေနရာအႏွံ႔မွာ တကၠသိုလ္ေတြ ေထာင္ၿပီးေတာ့ အခုမွ ေမြးျမဴေနရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေရအတြက္ေတြကေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ က်ေနာ္တုိ႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအေရအတြက္ေတြကို အရည္အခ်င္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ မွာ ေက်ာင္းကၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ၀င္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ဒါေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အရင္းအႏွီးမရွိဘူး။ ေနာက္ နည္းပညာ ေနာက္က်ေနတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က ဖိတ္ေခၚရတာ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚရတာ။

အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံကို လာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာ သဘာ၀ရဲ႕ အေျခခံအရင္းအျမစ္ေတြက က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ gas ေတြ၊ oil ေတြ၊ သစ္ေတာေတြ၊ သားငါးေတြရွိတယ္။ ရာဘာေတြရွိတယ္။ ေနာက္တခါ စားသံုးကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အစားအေသာက္မ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လယ္ယာက႑ ဒါေတြ က်ေနာ္တို႔မွာရွိေနတယ္။ ရင္းႏွီးခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ အခုလည္းပဲ ခုနကလို တစ္ရက္ျခားနီးပါးေလာက္က အၿမဲတမ္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေနရတဲ့အေနအထား ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားက လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ေငြထုပ္ႀကီးကိုပိုက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကိုလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ခ်စ္လြန္းအားႀကီးလို႔၊ က်ေနာ္တုိ႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္လို႔ လာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္က နည္းပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဘာအက်ိဳးရွိမလဲ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္ မလဲ။ ေနာက္တစ္ခု သူတို႔ကို ဘယ္လိုအကာအကြယ္ေပးမလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက သူတို႔ရဲဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ဘာေတြရွိလဲ ဒါေတြကို သူတို႔ၾကည့္မယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘာေတာင္းလဲဆုိေတာ့ ပထမဆံုး Foreign Investment Law ကိုေတာင္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ Foreign Investment Law နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ဥပေဒဟာ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ဘူး။ မျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ Foreign Investment Law ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲတယ္။ ႏိုင္ငံ ေလး ငါး ေျခာက္ႏုိင္ငံေလာက္ကို စံနမူနာယူၿပီးေတာ့မွ ဒီ law ကုိ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေရးဆြဲတယ္။ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၾက၊ ျပဳၾကနဲ႔ ဒီလိုေတြ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ခုနကလို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒဟာ က်ေနာ္တို႔ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ႏိုင္ငံေတြကလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဥပေဒကို သေဘာက်ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲတခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္တယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ။ စက္႐ံုေတြေဆာက္တယ္။ အလုပ္႐ံုေတြေဆာက္တယ္။ ကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္တယ္။ ထြက္လာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို မ၀ယ္ဘူး၊ မျပဳဘူး ပိတ္ပင္ထားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွလာၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒုတိယအခက္အခဲကေတာ့ ဒီဟာက sanctions နဲ႔သြားၿပီးေတာ့ ဆိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားတယ္။ ခုနကလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒါ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔စီးပြားေရးဟာလည္း တခုနဲ႔တခုဟာ ကြင္းဆက္လို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဒါကို စာနာေထာက္ထားသင့္တယ္။ ဒါေတြ အခက္အခဲအတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားေပးသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ဒါေလးကိုေတာ့ က်ေနာ္ ေျပာမယ္ေျပာပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။         ။  သမၼတႀကီးဆိုလုိခ်င္တဲ့သေဘာကေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႕ထားမႈကို ရုတ္သိမ္းဖို႕ အထူးလိုအပ္ေနၿပီ။ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ရွိမွာ တဖက္မွာလည္း အလံုးစံု မေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ကိစၥက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့အေပၚမွာ သူတို႕ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲလိုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ့မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ  ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အတားအဆီးေလးေတြ၊ အခက္အခဲေလးေတြ၊ မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်က္ေလးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြကို တခ်က္ေလာက္ျပန္ေျပာျပေပး ပါလား။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္။       ။ က်ေနာ္ေစာေစာကေျပာသလိုေပါ့။ က်ေနာ္တို႕မွာသက္တမ္းအားျဖင့္ ၂ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္။ ဒါအစိုးရဲ႕ သက္တမ္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သက္တမ္းေပ့ါ။ ေနာက္ျပည္သူလူထုကလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ကင္းကြာေနတာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ အေတြ႕အႀကံဳနည္းတယ္။ အေလ့အက်င့္က နည္းတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ တစ္အခ်က္က လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး ပိုင္းက ေပးသင့္သေလာက္ က်ေနာ္တို႕ကေပးၿပီးသြားၿပီ။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ က်ေတာ့လည္း ကန္႕သတ္မႈေတြ က်ေနာ္တို႕ရွိခဲ့တယ္။ ျပည္သူအပိုင္းကလည္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ရွိမႈ၊ တာ၀န္သိမႈက နည္းပါးေသးတယ္။ နည္းပါးေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာလည္း က်ေနာ္တို႕ အေရးယူ ရတာေတြ ေဆာင္ရြက္ရတာေတြ၊ ဒါေတြက်ေနာ္တို႕ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး ဒီအေပၚမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သေဘာထားေတြရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ က်န္တာေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ တက္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ က်င့္သံုးတဲ့ စနစ္နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လို႕ က်ေနာ္တို႕ မ်ားစြာေျပာင္းလဲၿပီး ေပးေနတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းပဲ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ဥပမာ က်ေနာ္တို႕ ဆိုၾကပါစို႕ ယံုမွားသံသယျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း က်ေနာ္တို႕ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႕ လက္နက္ခဲယမ္းကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးက်ေနာ္တို႕ ဆက္သြယ္တယ္တို႕၊ သံသယေတြနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဏုျမဴလုပ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားလဲမရွိပါဘူး။ ပိုက္ဆံလည္းမရွိပါဘူး။ အတတ္ပညာလည္းမရွိပါဘူး။ သူမ်ားကလည္း ဘယ္သူမွ က်ေနာ္တို႕ကို လာၿပီးလုပ္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။  လုပ္ရင္လည္းက်ေနာ္တို႕ အကုန္လံုး၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားကို က်ေနာ္တို႕ ဆက္ဆံရတာေတြရွိပါတယ္။ ဟုိတုန္းက  က်ေနာ္တို႕ အကုန္ပိတ္ဆို႕ထားတဲ့အခါမွာ  က်ေနာ္တို႕လည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္၊ ကိုယ့္ကို ကူညီႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံကို ရွာရတာပါ။ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈေတာ့ရွိခဲ့တယ္။ ဒီဘက္ပိုင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႕ အစိုးရတက္လာတဲ့အခါမွာ စစ္ေရးအားျဖင့္ဆက္သြယ္မႈေတြလံုး၀မရွိပါဘူး။  သံတမန္ပဲရွိပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႕ အနည္းေလး မယံုသင္ကာမႈေတြနဲ႕ရွိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႕ က်ေနာ္တို႕ထင္ပါတယ္။ ခုနကလို က်ေနာ္တို႕ကို sanction ေတြရုတ္ေပးပါ၊ ႐ုပ္ေပးပါလို႕ ေျပာေပမဲ့လည္း၊ သူတို႕ရဲ႕ အေျခအေနက ဒီလိုၾကည့္ေနရတဲ့ အေျခအေနရွိေနတယ္လို႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ က်ေနာ္အတင္းအၾကပ္ေတာ့ မေတာင္းဆိုပါဘူး။ သို႕ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳ႕ဖို႕ဆိုရင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕လိုတယ္။ အဲေတာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ဆိုရင္ ဒီလို ပိတ္ဆို႕တားဆီးမႈေတြက အဟန္႕အတားေတြျဖစ္ေစတယ္။ အဟန္႕အတားေတြကို က်ေနာ္တို႕က တတ္ႏိုင္သေလာက္ဖယ္ရွားေပးဖုိ႕ ဆိုတဲ့ ဒီသေဘာေလာက္ပါပဲ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။         ။ ဟုတ္ကဲ့ သံသယေတြေျဖေဖ်ာက္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ မၾကာခင္မွာရုတ္သိမ္းမႈေတြ လုပ္လာမွာေပါ့။ သမၼတႀကီးေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနနဲ႕ လြတ္လပ္မႈေတြ အခုပိုၿပီးရလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕လည္း က်င့္သားမရေသးဘူးလို႕ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚအတာ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေလးတခုကို က်ေနာ္ေတြ႕ပါတယ္။ ေဒၚအတာကေတာ့ ဒီက ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ လူငယ္ပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတဦးပါ။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီးတုိ႕အစိုးရအေနနဲ႕ လုပ္ကိုင္ေနတာေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးခ်င္ပါတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

ေဒၚအတာ။       ။ မဂၤလာပါရွင္။  သမၼတႀကီးကို က်မအေနနဲ႕ ေမးခ်င္တာက လက္ရွိအေျခအေနက ရရွိထားတဲ့ ပါ၀ါအေနနဲ႕ က်မတို႕ ဒီ ၂၀၀၈ဥပေဒဆိုတဲ့  လူတစု အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒဘယ္ေတာ့ ျပင္မွာလဲဆိုတာကို က်မအေနနဲ႕ သိခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက က်မတို႕ အခု လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ တရုတ္ကိုလိုနီေတြအေနနဲ႕ သိမ္းပိုက္ေနတဲ့ လယ္ယာ ဘယ္ေတာ့ ရပ္တန္႕မွာလဲ။ အဲဒိရပ္တန္႕မႈေတြအေပၚမွာ လူထုအေနနဲ႕ ႏႈိးၾကြလာမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဆႏၵျပမႈေတြကို မ်က္လွည့္ျပတဲ့အေနနဲ႕ က်မတို႔ ဒီေန႕ပဲ၊ ေနာက္အပတ္ေလာက္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီပဲရင္း ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ ဒီပဲရင္းကို လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ လူတစုအေနနဲ႕ က်မတို႕ ဗမာ ျပည္သူလူထုေတြကေနၿပီးေတာ့ ကုလားနဲ႕တိုက္ၿပီးေတာ့ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းလုပ္ေနတဲ့ဟာကို သမၼတႀကီးအေနနဲ႕ ဘယ္လိုမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ၊ အေရးယူေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။        ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကလည္း တဖက္ကအျမင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္ကအျမင္ဆိုေတာ့ အလံုးစံုေတာ့ မွန္ခ်င္မွ မွန္မယ္ေပါ့။ တဖက္ထဲက ၾကည့္ရင္ေတာ့ ၀ါးျခမ္းပဲ ျမင္ေနမွာပါ။ ဒီဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း ၀ါးျခမ္းပဲ ျမင္ေနမွာပဲ။ ႏွစ္ဘက္လံုးက လွည့္ပတ္ၾကည့္မသာ ၀ါးလံုးပါလားဆိုၿပီး သိရမွာျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ လူတစုအတြက္ မဟုတပါဘူး။ လူအမ်ားေထာက္ခံ အတည္ျပဳထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ေသာ့ခတ္ထားတဲ့ သံမဏိမ်ိဳးဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕မွာ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ amendment ပါၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ဒီ amendment  သူ႕မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအတိုင္း က်ေနာ္တို႕ ျပင္ဆင္လို႕ရပါတယ္။
ဒီဟာက တခ်က္ေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ တရား၀င္ဥပေဒနဲ႕ ျပဌာန္း ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္က ဒီဥပေဒနဲ႕ အညီ ျပဖို႕ ျပဳဖို႕လိုပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြဟာ က်ေနာ္တို႕ အစိုးရျဖစ္လာေတာ့မွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ကိစၥေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တုန္းက စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ လုပ္ခဲ့ ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ကိစၥ က်ေနာ္တို႕က ၀င္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးတဲ့သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ က်ေနာ္တို႕ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္တယ္ျဖတ္တယ္ဆိုတာလဲ intentionally  လုပ္တာျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရဲကေတာ့ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအရ တကမာၻလံုးမွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ထိန္းသိမ္းနည္းေတြနဲ႕ ထိန္းသိမ္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းပဲ ဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြ က်ေနာ္တို႕လည္း ဗုဒဘာသာ တဦးပါ။  ဘုန္းႀကီးရဟန္းကို ရွိခိုးဦးခိုက္ေနရပါတယ္။ ဒီဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြလည္း  က်ေနာ္တို႕ ဒီလို ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြမရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္လဲ က်ေနာ္တို႕ မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႕ အခန္႕မသင့္ပဲနဲ႕ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥေတြပါပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕ ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ Amendment က်ေနာ္တို႕ရွိတယ္။ လူတစုအတြက္ဆိုတာကေတာ့ စြပ္စြဲတာပဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕ ရာခိုင္ႏႈံးအားျဖင့္ ေျပာလုိ႕ရတယ္။ ျပည္သူလူထု ဘယ္ေလာက္ေထာက္ခံလဲ ဆိုတာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပထမ၊ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာေတြမွာ က်ေနာ္တို႕ ပါၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႕ဒါ သံမဏိစည္းမ်ဥ္းဟုတ္ဘူး။ ေသာ့ခတ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ amendment က်ေနာ္တို႕ ေပးထားတယ္။လႊတ္ေတာ္က ျပင္ႏိုင္တယ္။  ျပည္သူက ျပင္ႏိုင္တဲ့အေနအထားက်ေနာ္တို႕ရွိပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ က်ေနာ္ ျဖည့္စြက္ေမးခ်င္တာေလးတစ္ခုကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေပါ့။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာဆိုလည္း ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခု စပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေထာက္ျပေနၾကတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္က ၂၅ % ပါေနတဲ့ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ အဲဒီကိစၥကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖုိ႔၊ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးေနၾကတာေတြ၊ တင္ျပလာတာေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼတႀကီးတို႔ အစိုးရပိုင္းရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ၊ သိခ်င္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။ ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ - ခင္ဗ်ားတုိ႔လည္း သိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးစၿပီးေတာ့ ႀကိဳးပမ္းကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ကုိ ဖဲြ႔ေပးလုိက္ၿပီးေတာ့မွ ဒီ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္ဟာ --- (၁း၀၁) အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘက္ပိုင္းမွာလည္း လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အတူ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ဆူဆူပူပူျဖစ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရေတာင္မွာ ရန္ကုန္အစိုးရ ဆိုၿပီးေတာ့ေတာင္မွ ေျပာတာ ဆိုတာ ခံရတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္က အခုနကလို ေသာင္းၾကမ္းမႈ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ဒုကၡသုကၡေတြ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ကပဲ ဝင္ၿပီးေတာ့မွ ဒီအခက္အခဲေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ- ဒါေတြကို ဝင္ၿပီး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အေနလည္း ရိွပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ သမုိင္းေၾကာင္း အေျခခံေတြက တျခား ႏုိင္ငံက တပ္မေတာ္ေတြနဲ႔ တူခ်င္မွ တူမယ္ေပါ့ေလ။
လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းမွာလည္း ျပည္သူနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာလည္း အခုနကလုိ တပ္မေတာ္ဟာ က်ရာ အခန္းက႑ကေနၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ကို ပစ္ပယ္ထားဖို႔ မသင့္ဘူးလို႔က်ေနာ္ ဒီလို ထင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ပစ္ပယ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနရမွာပါ။

အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါေနတယ္ဆိုတဲ့ဟာက အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ဒီလိုေျပာလို႔ ဒါေတာ့ မမွန္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္လာတဲ့အမွ် လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေလ်ာ့ပါးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ဘာတို႔ ေျပာင္းသြားတာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းကြာလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ အခက္အခဲေတြ အၾကပ္အတည္းေတြ ေတြ႔တုိင္း၊ ေတြ႔တိုင္း တပ္မေတာ္ကေန ဝင္ေရာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ၂၅ % ဆိုတာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ရွိသင့္ရွိထိုက္တယ္၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တျဖည္းျဖည္း ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ ေလ်ာ့ပါးလာမယ္၊ နည္းပါးလာမယ္- ဒီလိုပဲ ျမင္မိပါတယ္။


ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အင္မတန္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚကို တစ္ခါ တစ္ခါ --- တဲ့ အမည္းစက္ေတြ ရွိပါတယ္။ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥလိုမ်ဳိး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြေပါ့ေနာ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ၾကားထဲမွာ လက္ညႇိဳးထုိးျပစရာ အျမင္မ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့- ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာသာေရးအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ဦးဝင္းေအာင္ရွိေနပါတယ္။ ဦးဝင္းေအာင္အေနနဲ႔ ထၿပီးေတာ့ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ဦးဝင္းေအာင္ကေတာ့ အေစာပိုင္းက က်ေနာ္တို႔ ဗီြအိုေအရဲ႕ ဌာန ဝန္ထမ္းေဟာင္းပါပဲ။

ဦးဝင္းေအာင္။ ။ က်ေနာ္ ဝင္းေအာင္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ၁၂ ေယာက္ရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္က ထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြယ္လြန္သြားတာ - အခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ခြင့္ရတဲ့အခါမွာ အသက္မေသ ရွင္က်န္ေနတဲ့ ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြကို မေသခင္မွာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အရင္ ေျပာလိုပါတယ္။ က်ေနာ္ ဗီြအိုေအမွာ ၁၅ ႏွစ္မလုပ္ခင္ ျမန္မာ့အသံမွာ အႏွစ္ ၂၀ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ အဂၤလိပ္ ကၽြန္ေခတ္မွာ ေမြးပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္ကိုလည္း ႀကံဳပါတယ္။ ေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေတာ့လည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ အုပ္စိုးတာတို႔-ဘာတုိ႔ ျဖစ္လာေတာ့ ေနာက္ က်ေနာ္ ျမန္မာ့အသံမွာ အႏွစ္ ၂၀ လုပ္တဲ့အခါမွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ- စသျဖင့္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ ေနာက္ဆံုး ေခတ္အဆက္ဆက္ကို က်ေနာ္ ႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္သတင္းစာဆရာပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလာင္ကိုင္ခဲ့တဲ့သူပါ။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီလုိ ျမန္မာျပည္မွာေပါ့ေလ- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ အင္မတန္ကို ဝမ္းသာစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္သြားခ်င္တဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ၊ အခုနက သမၼတႀကီး အမိန္႔ရွိသလို က်ေနာ္တုိ႔က အျမတ္ထုတ္ဖို႔၊ Invest လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ အခုနက ေျပာသလို က်ေနာ့္ ညီအကို ေမာင္ႏွမအရင္းေတြ အဲဒီမွာ ရွိေနပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ အင္မတန္ အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနတာက ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ သိၾကတယ္၊ ျမင္ၾကတယ္ဆိုတာကို မသိရေပမဲ့လို႔ ျပည္ပမွာကေတာ့ သမၼတႀကီးလည္း သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဒီကေန႔ ေခတ္ေပၚ တိုးတက္တဲ့ နည္းပညာေတြအရ သမၼတႀကီးအိမ္မွာ ေန႔လည္စာ ဘာတို႔စရာနဲ႔၊ ဘာဟင္းနဲ႔ စားလဲဆိုတာကိုေတာင္မွ သိလို႔ ျမင္လို႔ရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သြားပါၿပီ။


ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဦးဝင္းေအာင္ခင္ဗ်ာ။ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဦးဝင္းေအာင္ ေမးစရာရွိတာကို ေမးေပးပါ။

ဦးဝင္းေအာင္။ ။ ဒီလို ဘာသာေရး အက်ည္းတန္၊ အ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပင္ပမွာ ျမင္ေနရတဲ့အတြက္က သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန
္းစဥ္ကို အင္မတန္ အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆိုးေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီ မုန္းတီးေရးကို ဖန္တီးေနတဲ့- ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္ေနတာကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအရ ဘယ္လိုမွ ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူလဲဆိုတာ - က်ေနာ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မူဆလင္တစ္ေယာက္ပါ။ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ မွာ ေမြးတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း ဝမ္းနည္းပါတယ္။ ေနာက္ အႏွစ္ ၅၀ သတင္းသမားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္ အံ့ၾသမိပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဦးဝင္းေအာင္ ခင္ဗ်။ ေမးခ်င္တဲ့သေဘာေတာ့ က်ေနာ္နားလည္ပါတယ္။ က်ေနာ္နားလည္တာက လက္ရိွ မုန္းတီးေရးေတြ လံႈေဆာ္ေနတာေတြကို ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူသလဲ၊ အေရးယူမႈ ရိွသလားဆိုတာကို သိခ်င္တယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။ ။ က်ေနာ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္တယ္။ တခါ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္တယ္။ အဲေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ အထိုက္အေလ်ာက္ ရပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြ ဒါေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲေတာ့ ရခိုင္မွာျဖစ္တဲ ့ကိစၥေတြက ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ထၿပီးေတာ့ ျဖစ္ၾကတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လူအုပ္စုတစုနဲ႔ တစု မီးရိႈၾက အၾကမ္းဖက္ၾကနဲ႔မွ ႀကီးထြားလာတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔ပါတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ဟိုဖက္က ေဒါက္တာ ပါပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒါက္တာ နဲနဲေလး ေျဖေပးလိုက္ပါ။


ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္။ ။ အခ်ိန္အရဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီးေတာ့ က်ေနာ္ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ၿခံဳၿပီးေျပာမယ္ဆိုရင္ တဖက္နဲ႔တဖက္ ယံုၾကည္မႈေတြ ေလွ်ာ့ပါးေနတာေတြ၊ ေနာက္ၿပီး မုန္းတီးမႈေတြ ရိွေနတာက ျမန္မာျပည္မမွာေရာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာပါ အေတာ္ၾကာၾကာ ရိွေနၿပီးသားပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုုပ္လာတဲ့အခါ ပြင့္လာတဲ့အခါ မေက်နပ္မႈေတြကို ပိုၿပီး ျပလာတဲ့ အေျခအေနမွာရိွေတာ့ ျဖစ္သြားတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေပၚ မူတည္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ Community Level မွာပဲ အဓိက ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Report ကိုလည္း လူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ကို အင္တာဗ်ဴးၿပီး ေရးခဲ့တာပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း Online မွာ အဂၤလိပ္လိုေရာ ျမန္မာလိုေရာ ရပါမယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက မေက်နပ္မႈေတြ မုန္းတီးမႈေတြက အရမ္းမ်ားလာတဲ့အခါမွာ အခြင့္အေရးယူၿပီး ေျမာက္ထိုးပင့္ေကာ္မႈေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ပါလာတယ္။ အဲဒီ ပါလာတဲ့ အပိုင္းေတြက အေျခအေနေတြကို ပိုၿပီး ဆိုးသြားေစတာပါ။ ေနာက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အေရးယူမႈမျပဳဘူးဆိုတာ အဲဒါေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်။ မိတၱီလာမွာ ၿပီးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အေရးယူမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ပါတယ္။ ရခိုင္မွာလည္း က်ေနာ္တို႔က အေရးယူမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ပါတယ္။ ရခုိင္မွာလည္း အေရးယူမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔က အားလံုးကို ၾကည့္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အေရးယူမႈေတြက အမ်ားႀကီးလုပ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး တခု ေျပာခ်င္တာက ဒီအစိုးရအေနနဲ႔ ဘာမွ လုပ္မထားဘူးဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Interfaith Dialogue ေတြကို တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကေန ဒါေတြကို လုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ကိစၥ ၿပီးသြားေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့လူေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးလုပ္ေန က်ေနာ္တို႔ အႀကံျပဳေနတယ္ ၀င္ၿပီး ကူညီေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ Interfaith Dialogue ေတြကို ရန္ကုန္မွာလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္မွာလည္း အဖဲြ႔ေတြက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြ အတူတဲြသြားၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ဖို႔ ၀ိုင္းၿပီးလုပ္ေနၾကပါၿပီ။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္။ ။ ကိုသန္းလြင္ထြန္းေရ က်ေနာ္ကို ခြင့္ျပဳပါ။ က်ေနာ္ အစီအစဥ္ေလးတခုရိွေနလို႔ ။ က်န္တဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေျဖမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရိွပါတယ္။ အားလံုးပဲ က်ေနာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ သမၼတႀကီး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။
 
 
 

ကိုေဇာ္ဝင္း
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...