Monday, May 6, 2013

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေဒသႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတာင္းဆုိဆႏၵျပပြဲသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္း

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ လက္ရွိႏွင့္လက္ေဟာင္း စစ္အုပ္စုတုိ႔၏ အေျချပဳ ဦးပုိင္ ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔၏ မတရားေခါင္းပုံအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ ရက္စက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈတုိ႔ကုိ ကာလ ၾကာရွည္စြာခံစားေနရေလသည္။ စီးပြားေရးအရတရားမွ်တမႈရွိေအာင္မလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာကုန္ သြယ္ မႈစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေလ့ရွိေသာတရုတ္ကုတရုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အ ျခားေသာႏုိင္ငံတကာကုိယ္က်ဳိးရွာကုမၸဏီမ်ားကုိသာအကာအကြယ္ေပးထားေသာလက္ရွိဗုိလ္သိန္းစိန္စစ္ အုပ္စုႏွင့္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္အစုိးရတုိ႔အားေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္းဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ရပ္ေ၀းရပ္နီးအသီးသီးမွ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူးမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပါင္းအားပူးေပါင္းပါ၀င္ ၾကပါရန္ေလးစားစြာျဖင့္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား
(၁) ခရုိနီစီးပြားေရးစနစ္ကုိ(ဆန္႕က်င္ၾက)။ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့စီးပြားေရးစနစ္ကုိ      (တည္ေဆာက္ၾက)၂
 
(က)ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ပုဒ္မ(၁၄၄)ရုတ္သိမ္းေပးေရး        (ဒုိ႕အေရး)၂
(ခ)ပြင့္လင္းျမင္သာမွဴမရွိတဲ့ေၾကးနီစီမံကိန္းလုံးဝဖ်က္သိမ္းေပးေရး.                     (ဒုိ႕အေရး)၂
(ဂ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မညစ္ႏြမ္းေစေရး.                                                  (ဒုိ႕အေရး)၂
(ဃ)အာဏာပုိင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိအေရးယူေပးေရး.                             (ဒုိ႕အေရး)၂
 
(၂)အၾကမ္းဖက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိစနစ္ကုိ(ဆန္႕က်င္ၾက)၂ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိ(ကာကြယ္ၾက)၂
 
(က)ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကုိခ်က္ျခင္းလြတ္.        (ခ်က္ျခင္းလြတ္)၂
(ခ)လက္ပန္ေတာင္းျပည္မ်ားရဲ႕ဆႏၵကုိအသိအမွတ္ျပဳ.                                  ( အသိအမွတ္ျပဳ)၂
(ဂ)ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခိမ္းေျခာက္မွဴေတြခ်က္ျခင္းရပ္.                                        (ခ်က္ျခင္းရပ္)၂
(ဃ)ဦးပုိင္၊ဝမ္ေဘာင္ကုမၸဏီအလုိမရွိ.                                                       (အလုိမရွိ)၂
 
(၃)အတုအေယာင္ဒီမုိကေရစီ                                                              (အလုိမရွိ)၂
(၄)အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိအကာအကြယ္မေပးေသာ လုံၿခဳံေရးယႏၱရား          (ဖ်က္သိမ္းၾက)၂
(၅)စစ္အာဏာရွင္စနစ္အျမစ္ျပတ္                                                           (ေခ်မႈန္းၾက)၂
(၆)စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီ                                                                    (ေအာင္ရမည္)၂
 
ေနရာ(၁)      ။ျမန္မာစစ္သံရုံးေရွ႕ 2300 S St NW  Washington, DC 20008
အခ်ိန္။          ။ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ(၁း၃၀)နာရီ
 
ေနရာ(၂)။      ။တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္သံရုံးေရွ႕3505 International Place, N.W.Washington, D.C. 20008 U.S.A.
အခ်ိန္။          ။ေန႔လည္ (၂း၃၀)နာရီမွ(၃း၀၀)နာရီ
 
ေနရာ(၃)      ။ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕(၀ါရွင္တန္ဒီစီ) (Lafayette Park): (at the corner of 16th Street, N.W.&  H Street, N.W., one block from Farragut West metro station on Orange/Blue Line and Farragut North metro station on Red Line)
အခ်ိန္။          ။ေနလည္(၄း၀၀)နာရီမွ(၄း၃၀)နာရီ
 
ေနရက္။                  ။ေမလ(၁၁)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္
 
ဆက္သြယ္ရန္။        ကုိရဲထြဋ္(၁၃၄၇၂၂၆၀၅၇၂)၊ ဦးထြန္း၀င္း(၁၉၉၀-မင္းျပားလႊတ္ေတာ္အမတ္- ၁၉၁၉-၅၀၀-၀၄၉၄)၊
ကုိေအာင္သန္း(၁၉၁၉-၂၄၀-၉၃၈၃)၊ ေဒါက္တာခင္စိန္ (၁၉၁၉၉၂၃၁၉၆၁)၊ ကုိမင္းနုိင္ (၁၇၁၆၅၄၄၁၁၇၂) ႏွင့္IFBNCအမႈေဆာင္မ်ား။
 
 
အလုပ္အမွဴေဆာင္အဖြဲ႔
ႏို္င္ငံတကာျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ေဖာင္ေဒးရွင္း
International Foundation for Burma National Congress (IFBNC)

No comments :

Post a Comment

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...