Thursday, March 28, 2013

ယာခရုိးမွာခ်ိဳးကူသံေတြ ညံေစခ်င္သည္အုိျမန္မာျပည္


 
လူသူကင္းမဲ့ေနတဲ့ရြာေတြ……..

ကေလးေတြဘာသာဘာဝ 
ရယ္သံကင္းဆိတ္တဲ့ေက်ာင္းကေလး…..

ယာခရုိးကခ်ိဳးကေလးေတြကို
တေကာင္ခ်င္းပစ္ခ်ေနတဲ့လုပ္ရပ္ေတြ…

တဦးမ်က္ရည္ကို တဦးက
ေသြးမတိတ္တဲ့ဒဏ္ရာနဲ႔ သုတ္ေပးေနရတဲ့ျမင္ကြင္းေတြ…..

ဆာေလာင္မႈ၊နာက်င္မႈ၊
ရုန္းကန္မႈ၊ထိတ္လန္႔မႈ၊
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔တုိ႔ရဲ႕ေသြးခ်င္းမ်ား….

ဒီတုိင္းပစ္ထားၾကမလား…
တုိ႔ေတြေဖးကူၾကမလား…

စစ္တလင္းျဖစ္ေအာင္တုိက္ဦးမလား 
ကဗ်ာပန္းခင္းျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကမွာလား………
 
ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္
ၾကယ္နီ

Thursday, March 14, 2013

NLD ၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ


 ႏို၀င္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔မွာ  NLD ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ (မံုရြာသို႔သြားေရာက္ၿပီး မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတုိ႔အား လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သူ) က လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္..။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ  လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီးအဆို ..။

စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳသိုက္မ်ားတြင္ ၁၉၇၂-၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ တိုင္းတာခ်က္အရ ေၾကးနီ ၀ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္ ၉၄ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ လက္ပံေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳသိုက္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာ-အိုင္ဗင္ဟို ေၾကးနီကုမၸဏီ ေၾကးနီလီမိတက္က ထုတ္ျပန္ေသာ တိုင္းတာခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ေၾကးနီ ၀ ဒသမ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၁၄၇၈ သန္းခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသခ်ာေသာ ေၾကးနီပမာဏ ၀ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၅၇၇ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊
စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္တို႔တြင္ စီးပြားျဖစ္ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္ဗင္ဟုိ သတၱဳတြင္းကုမၼဏီႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတို႔ ဆတူ (၅၀/၅၀) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာအိုင္ဗင္ဟို ေကာ့ပါးကုမၸဏီလီမိတက္ကို ထူေထာင္ၿပီး စတင္ခဲ့ေၾကာင္း။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ China North Industries Corp (NORINCO) (စစ္လက္နက္ကုမဏီ) က မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ ထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ရာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ အိုင္ဗင္ဟိုက ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို (NORINCO) လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၀မ္ဘိုကုမၸဏီသို႔ လည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း။
ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေၾကးနီသတၱဳစင္မ်ား စတင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ၁၉၁၂၉ ဒသမ ၈၆၉ တန္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၃ သန္းဖိုး ခန္႔) ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းတြင္ စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေပၚယံေျမသား ဖယ္ရွားျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမ စုပံုျခင္းႏွင့္ ေတာင္ပတ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ။
Myanmar Yang TSE Copper Ltd (MYTCL) က စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၉၆ ဒသမ ၃၃၇ သန္းႏွင့္ Myanmar wanbao Mining Copper Ltd (MWMCL) က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉၉၇ သန္းကို ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဟု ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈခြဲေ၀ျခင္း စနစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ဟု သိရေၾကာင္း ။
သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳကာလ ၂၅ ႏွစ္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ သတၱဳတြင္းထူေထာင္မႈကာလ သံုးႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳကာလ ၂၅ ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၂၈ ႏွစ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယခင္က စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)၊ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းအတြက္ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၆၂၅၃ ဒသမ ၀၄ ဧက (၂၅ ဒသမ ၃၀၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ- သံုးမိုင္ပတ္လည္ စြန္းစြန္း) ကို သိမ္းယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းအတြက္ ထပ္မံသိမ္းယူေသာ စုစုေပါင္းေျမဧရိယာမွာ ၇၈၆၇ ဧက (၃၂ ဒသမ ၁၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ -သံုးမိုင္ခြဲ ပတ္လည္) ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေျမမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စြန္႔ပစ္ေျမ စုပံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။
ယင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီး ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲေစ်းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို တစ္ဧကအေပၚ ပ်မ္းမွ်သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း၏ သံုးဆေလ်ာ္ေၾကးသာေပး၍ သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း။
“သိမ္းယူေျမမ်ားေပၚတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွာ မိမိတို႔နားလည္သည့္ သံုးႏွစ္စာသီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးဟူေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာကို စြန္႔ခြာရမည့္ အႏၲရာယ္၊ မိမိတို႔ႏွစ္လမ်ားစြာ ဖက္တြယ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖက္တြယ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ ပ်က္စီးရမည့္ အႏၲရာယ္၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ေနထိုင္မႈ၊ ကိုး ကြယ္မႈမ်ားထိခိုက္ရမည့္ အႏၲရာယ္၊ သတၱဳသန္႔စင္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၾကံဳ ေတြ႕ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ တို႔ကို လဲလွယ္ရမည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမေပး ျခင္းအျပင္ တာ၀န္မဲ့စြာေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၀န္းက်င္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာ ယခင္စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အပါအ၀င္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္..။

အဲဒီဆိုဟာ  NLD ရဲ႕ လက္ပေတာင္းကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀့့ံ ခ်ျပခဲ့တဲ့ အဆိုျဖစ္ခဲ့သလို..လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာမႈျပဳထားတယ္ဆိုတာ ခိုင္မာေစတဲ့ အဆိုျဖစ္ပါတယ္..။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရတဲ့အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလွပါတယ္..။

ထူးျခားတာက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဟာ အေရးႀကီးအဆို (ခ်က္ခ်င္း ရုတ္တရက္တင္လုိက္တဲ့အဆို) ကို Powerpoint persentations နဲ႔ Projector အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ (လႊတ္ေတာ္ထဲ တခ်ိန္မွာ ေရာက္လာမည္မွန္းသိသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသကဲ့သို႔) စနစ္တက် ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္. ..။

ဒါေပမယ့္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ရဲ႕ အဆိုက ေထာင့္ေစ့လွတဲ့အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက မကန္႔ကြက္ခဲ့ပါဘူး..။ အဲဒါေၾကာင့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္..။

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီးရင္ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းကို ခဏရပ္နားထားရမွာျဖစ္သလို သပိတ္စခန္းေတြကိုလည္း ရုတ္သိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ အဲဒီမွာ ျပႆနာရွိလာပါတယ္..။ သပိတ္တုိက္ပြဲက ပိုမို ႀကီးထြားလာပါတယ္..။ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ သပိတ္စခန္းေတြ ေနာက္ဆံုးထာဖယ္ရွားဖို႔ အစိုးရက ေၾကညာပါတယ္..။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း လာေရာက္ပါတယ္..။ မသြဲ႕သြဲႈ႕၀င္းအပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ားနဲ႔ စကား အေျခအတင္ျဖစ္ပါတယ္..။ ျပန္သြားပါတယ္...။ ေနာက္ေန႔ ေနမထြက္ခင္ သံဃာေတာ္အမ်ားစုသာ သီတင္းသံုးတဲ့ သပိတ္စခန္းမ်ားကို မီးေလာင္တုိက္သြင္းပါတယ္..။

အဲဒီမွာ ေလ့လာမိတာက .. ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ စကားေျပာဖို႔အတြက္ ... အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အျခား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္..။ performance ျပေပးသူေတြ၊ ေခါင္းစဥ္တပ္ ကဗ်ာဖြဲ႕ေပးသူေတြ ဘယ္ေရာက္ေနၾကပါသလဲ..။ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားကို အေထာက္အထားတိတိက်က်ျဖင့္ သမၼတနားေပါက္မည့္သူအား ေျပာၾကားရန္အတြက္ အၾကံေပးသူ၊ ဦးေဆာင္သူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းထြက္မလာၾကသနည္း...။ လူၾကားထဲ  စကားျဖင့္ အေဆာ္ခံ အတီးခံရသျဖင့္ မ်က္ႏွာအီးမွန္သြားေသာ ထိုဘိုးေတာ္မွ မတုန္႔ျပန္ဟု .. မည္သူအာမခံမည္နည္း....။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းအၿပီးမွာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခန္႔အပ္လုိက္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ ယခင္ note မွာ ေရးခဲ့သလိုပါပဲ .. တနည္းအားျဖင့္ ေခါင္းတည္ ေပးျခင္းလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္..။ ေဒၚစုအတြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈပါပဲ.။

ေနာက္တစ္ေန႔ မီးေလာင္လူနာကိုသြားၾကည့္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မံုရြာ ဇက္ဆိပ္ေသာင္ျပင္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့စကားရွိပါတယ္..။


မံုရြာကို ယခင္က ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အာဏာရွင္လက္ထက္က ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲေပးထားတဲ့ ကတိေတြကို တည္ဖုိ႕လုိသလားေမးမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျပန္ျကည့္ပါမယ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေလးစားရပါမယ္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါပဲ လုပ္ထားတဲ့ဟာေတြဆုိရင္လဲ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လုိက္နာရပါမယ္ ငါတုိ႕ဆႏၵမပါလုိ႕ ငါမေလးစားဘူး မရပါဘူး ဟုိဖက္ ဒီဘက္ကိုၾကည့္ရပါမယ္။ က်မတုိ႕ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႕အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ရပါမယ္ အားလုံးနဲ႕အဆင္ေျပေအာင္ေနတတ္ရပါမယ္ အဆင္မေျပရင္ညိႈႏိႈင္းရမယ္ ဒါမွ ႏုိင္ငံႀကီးပီသပါမယ္ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံနဲ႕မတည့္လုိ႕ႏုိင္ငံေရြ႕သြားလို႕မရပါဘူး ကမၻာတည္သေရြ႕ ဒီလူေတြနဲ႕ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်က်ျကည့္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

ဒီျပသနာေျဖရွင္းဖုိ႕ ဘယ္လုိသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႕လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာက်မတုိ႕ျပည္သူေတြသိရပါမယ္။ ဒါေပၚမွာအေျခခံၿပီးမွမွ်တေအာင္ အေပးအယူလုပ္ဖုိ႕စဥ္းစားရပါမယ္ ခုခ်ိန္မွာကုမၼဏိဘက္ကလည္း ေဆြးေႏြးညိိႈႏိႈင္းခ်င္တဲ့စိတ္ရွိလာပါတယ္ သူမ်ားလက္ကမ္းလာရင္က်မတုိ႕ဘက္ကလည္းလက္ျပန္ကမ္းရပါမယ္ စိတ္ေကာက္ေနလုိ႕မရပါဘူး ေရရွည္ကိုျကည့္ရပါမယ္ က်မကိုတခ်ိဳ႕ကဒီစီမံကိန္းလုံး၀ရပ္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႕ ေတာင္းဆုိပါတယ္ က်မမွာဒါကုိလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အေျခမရွိပါဘူး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ စုံစမ္းထားတဲ့ အေျဖေပၚမွာ အေျခခံၿပီးအေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္တယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္ အေပးးအးယူလုပ္တဲ့နည္းသာလ်င္ ယဥ္ေက်းတဲ့နည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ကုိယ္နဲ႕မတည့္တဲ့သူကို မီးဗုံးနဲ႕ပစ္တာ ေသနတ္နဲ႕ပစ္တာမ်ိဳးေတာ့ မရပါဘူး။

မေန႕မနက္က သံဃာေတာ္ေတြကို ျကမ္းျကမ္းတမ္းတမ္း ႏုိမ္နင္းတယ္လုိ႕သိရပါတယ္ က်မ သက္ဆုိင္ရာနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျဖရွင္းရတာလဲလုိ႕ ျပည္သူအေနနဲ႕ေမးပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္ ဒီေလာက္ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းရွင္းဖုိ႕လုံး၀မလုိအပ္ပါဘူး မေန႕ကေဆးရုံမွာ သြားၾကည့္ပါတယ္ က်မနဲ႕ေတြ႕တဲ့ ရြာသူရဲ႕ကုိယ္ေပၚမွာလည္း မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြေတြ႕ခဲ့ပါတယ္....။

အဲဒီလိုေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၃  မတ္လမွာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ယခုလို စနစ္က် ျပည့္စံုလွတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႔အတူ ျပဳစုခဲ့ပါတယ္..။ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ေ၀့ေနတယ္ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဆက္လုပ္ဖို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္..။ တကယ္တမ္း ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ဦးပိုင္နဲ႔ ၀မ္ေပါင္ဘက္က ေပးဆပ္မႈေတြ မ်ားျပားၿပီး ရြာသားေတြအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြရလာမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ၄င္းတို႔ဘက္မွ ေကာ္မရွင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္..။=====================================================================================

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈ

အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ပံေတာင္းေဒသက ရြာေတြကို စည္းရံုးေရး ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈေလာဟု သံုးသပ္ၾကည့္ပါ့မယ္... ။

ပထမဆံုး စဥ္းစားမိတာက ...
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြကို မႏွစ္က စက္တင္ဘာလက ဦးႏွမ္းျဖဴး လို႔ လက္ပံေတာင္ဒေဒသမွာ အေခါင္းသြင္း သရုပ္ျပ သၿဂိဳဟ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ပါဘူး..။

ေနာက္တစ္ခ်က္က စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ အဆို လႊတ္ေတာ္မွာ ႏို၀င္ဘာ (၂၃) မွာ တင္တယ္..။ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ  ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ဆႏၵျပလို႔ အဖမ္းခံရတယ္..။ ဟန္၀င္းေအာင္အပါအ၀င္ လူအခ်ဳိ႕ မပါပါဘူး..။ ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ကိုဖမ္းစဥ္က သတင္းေတြထြက္ခဲ့တာက ဖမ္းတုန္းက ပုဒ္မ(၁၈) ၊ ရံုးတင္ တရားစြဲေတာ့ ပုဒ္မ (၅၀၅-ခ)-အာမခံေပးလို႔မရတဲ့ပုဒ္မ၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၁) မွာ ၄င္းတို႔ ျပန္လြတ္လာေတာ့ ကိုယ္တုိင္ခံ၀န္ခ်က္ (အာမခံ) နဲ႔လို႔ သိရပါတယ္...။ အဲဒီလုိ လြတ္လာၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ပဲ ျပန္ ဆႏၵျပပါတယ္..။

 
ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ အေပါင္းပါမ်ား..။


၄င္းတို႔လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာ္မရွင္ကို မယံုဘူးဆိုတဲ့အသံေတြ ၾကားလာရပါတယ္..။ သပိတ္စခန္းေတြ ျပန္ဖြင့္တယ္ဆိုတာေတြၾကားလာရပါတယ္..။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ထြက္ခ်ိန္ ေတာင္ၾကည့္ပြဲေတြ.. ေတာင္သိမ္းပြဲေတြ အင္အားသံုးဆႏၵျပတာေတြ မ်ားလာပါတယ္.. ။ အဲဒီေတာ့ .. ဆိုလိုခ်င္တာက ေဒသခံေတြကို Guide လုပ္ေနသူေတြအေနနဲ႔ အစီရင္ခံစာကို အစကတည္းက အေရးစိုက္မႈ မရွိဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္လာပါတယ္..။ ၄င္းတို႔ေတြ အစီရင္ခံစာ ထြက္မလာခင္မွာ ရန္ကုန္မွာ အစီရင္ခံစာကို ဆႏၵျပဖို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ႀကိဳတင္ယူထားတာလည္း ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္သလို အဲဒီခြင့္ျပဳမိန္႔ကို သက္ဆုိင္ရာက ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ဟာလည္း ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူး..။

အစီရင္ခံစာ ထြက္လာခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ပံေတာင္းကိုလာၿပီး အစီရင္ခံစာပါအခ်က္ေတြကို ရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္..။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျဖစ္သင့္တာက ၄င္းတို႔ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနရာတစ္ခုမွာ အတိအက် ခ်ိန္းၿပီး  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ညွိႏႈိင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ကို ရွင္းျပ၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြ ေထာက္ျပ၊ မေက်နပ္ရင္ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥမလုပ္ပဲ ရြာလူထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေပးလိုက္တယ္..။ အဲဒီေတာ့ ရြာလူထုက မိမိတို႔ ခံစားခ်က္ေတြ ေပါက္ကြဲလုိက္တယ္..။

အမွန္ဆို ၄င္းတို႔က ေခါင္းေဆာင္ပီပီ ေရွ႕မွာ တာ၀န္မယူပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ရြာနဲ႔ လႊတ္ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္..။  တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကမၻာ့မီဒီယာအလယ္မွာ ေဒၚစုကို ေဒါသတႀကီး တုန္႔ျပန္ေနၾကတဲ့ပံုေတြကို ပါခ်င္ပံုရပါတယ္..။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အစီရင္ခံစာကိစၥ..။ အစီရင္ခံစာကို ၄င္းတို႔လည္း ေသခ်ာစြာဖတ္မည္မဟုတ္သလို ရြာသားမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပမည္မဟုတ္ပါ..။ ထူးျခားတာက ဘယ္ျပည္ပ မီဒီယာကမွ ရြာသားေတြ အစီရင္ခံစာ မဖတ္ၾကေၾကာင္း အထူးျပဳေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါ..။
ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၿပီလားဟု ေဒၚစု ေမးသည္ကို ေျဖေသာ လူငယ္မွာ ရန္ကုန္မွျဖစ္ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ အံ့ၾသမိပါတယ္..။
အဲဒီေတာ့ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္...။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ႏွင့္အတူ ရြာတြင္းသို႔ လုိက္ပါသြားေသာ .. အဆုိေတာ္ လင္းလင္းရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကိုလည္း ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္..။
ဆည္တည္း ရြာတြင္ အေမနဲ ့ လံုျခံဳေရး ၅ ေယာက္ဘဲ ခြင့္ျပဳ မယ္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ရယ္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ ့မွ ကိုဆန္နီ၊ကိုဘန္နီ၊ကိုေမာင္
ေမာင္ဦး၊ ကိုစိုးဝင္း တို ့အေမ နဲ ့ အတူဝင္ေရာက္သြားရာတြင္ ရြာသူတဦးရုတ္တရက္ ေသဆံုး ျပီဟု ဆိုကာ အေမနွင့္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ ့အား လြယ္အိတ္ထဲမွ ဓားတိုမ်ားကိုင္ျပီး လူစု၍ ခင္မ်ားတို ့အကုန္လံုးကို ေသြးစြန္း ေတာ့မယ္၊ အျပတ္ရွင္းေတာ့မယ္ ဟုကြ်န္ေတာ့္အနား ကပ္လာ ျပီးျခိမ္းေျခာက္သူ၊ Internet ေပၚတြင္ပ်ံ ့နွံ ့ေနသည့္
ေသြးထိုးလွံ ု ့ေဆာ္သူ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လူစာရင္းထဲမွ နာမည္ၾကီး ေခါင္းေဆာင္ တဦး၏ အစြယ္အပြားတဦးပါ၊

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=175874562561539&set=a.100837463398583.1422.100004169881362&type=1&relevant_count=1

အထဲကို လူငါးေယာက္သာ အ၀င္ခံၿပီး ေနပူထဲလမ္းေလွ်ာက္ခုိင္းေသာ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ကိုလည္း သတိထားမိပါတယ္..။ တကယ္လို႔ မေတာ္တဆ တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္.... အစားထိုးမရေသာ ဆံုးရႈံးမႈအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏အနာဂတ္ႏွင့္ မိုင္သံုးဆယ္၀န္းက်င္က လူဦးေရ/ သယံဇာတ မ်ားႏွင့္ အစားထိုးမရေပ..။


အဲဒီေတာ့ ယခု ျဖစ္စဥ္ေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္..။

(၁) ေခါင္းေရာင္းခဲ့တာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ..။

(၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလာခင္ သံဃာေတြကို မီးေလာင္ေအာင္လုပ္ခဲ့သူက လုပ္ခဲ့တယ္..။ လာမယ္ဆိုတာ သိရက္နဲ႔ သပိတ္စခန္းမီးရႈိ႕ၿပီး တက္သိမ္းတာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ..။

(၃) ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ခန္႔တာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ..။

(၄) ဆႏၵျပသူေတြကို  ေထာင္ထဲက ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတြကို ၂၄ နာရီအတြင္း (အေခါင္းသြင္း နာမည္တပ္) ခါထုတ္လိုက္ျခင္း၊ ေနပူထဲ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းျခင္းဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပဲ..။ (သက္ဆိုင္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ား ရွက္တတ္ပါစ။ NLD ေက်းဇူး ၄င္းတို႔ အေပၚတြင္ရွိပါသည္..။)

(၅) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ရြာလူ ထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေပးတာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ.။

(၆) ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ကမၻာ့အလယ္မွာ ထင္ေပၚေစေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွပ္ေက်ာင္းေပးေနျခင္းဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ ..
ဟု သံုးသပ္ပါသည္..။

အဲဒီေတာ့က  NLD ၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကို ဘယ္ေလာက္အထိ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလို ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သူေတြ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေရးေရးေလး ေတြးတတ္ရင္ ဒီ Note ကို ဖတ္ရက်ဳိးနပ္ၾကမည္ထင္ပါသည္..။

ဘာပဲေျပာေျပာ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကာကြယ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္..။

မည္သူမဆို share ႏုိင္ပါသည္..။

(ငရဲသား)


ကိုးကား
internet photos
7 days news journal
mizzima news
irrawaddy

လက္ပံေတာင္းမွ ပဲ့တင္သံမ်ား


အစီရင္ခံစာကုိဖတ္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ စိတ္ကူးမိေပမယ့္ မေန႔က ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားေရာက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကိုျမင္ၾကားသိရတဲ့ေနာက္
ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးသားဖို႔ စိတ္ကူးမိပါတယ္..။

ပထမေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္မွာ ..။

အပိုင္း(၁) လက္ပံေတာင္းေတာင္ဟာ .. ျမစ္ဆံုလို မဟုတ္ေၾကာင္း .... အေပးအယူေတြ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးသားပါ...။ ဆႏၵျပရံုနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘက္စံုေထာင့္စံုက အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပထားပါတယ္..။

အပိုင္း(၂) မွာ  ေဒၚစုအေနနဲ႔  ျပည္သူကိုခ်ျပလို႔မရတဲ့ ကိစၥတခ်ဳိ႕ကို တိတိက်က် သိခြင့္ရွိခဲ့လို႔ ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သင့္တယ္ဆိုရင္လည္း ... ျပည္သူ႔ရဲ႕အၿငိဳအျငင္ကို ခံရမွာျဖစ္သလို ဒီစီမံကိန္းႀကီးကို ရပ္ဆုိင္းသင့္တယ္လို႔ ပြင့္လင္းစြာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျပန္ရင္လည္း undertable ကိစၥမ်ား၊ ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်င္သူမ်ားရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဖိအား/တုိက္ခိုက္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီသူေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အေျခခံဥပေဒဆိုတာႀကီးက ရွိေနသလို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကလည္း အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ထားတယ္ဆိုတာ.............။
 အားလံုးသေဘာေပါက္ၾကရင္ျဖင့္ .......
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံၾကၿပီး အေျခအေနကို ..ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔..........။

ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေရးထားခဲ့ပါတယ္...။

======================================================================================================================
ျဖစ္စဥ္

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မၾကာခင္ကျဖစ္သြားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ အေနအထားေတြကို  ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္..။

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလဆန္းမွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ နာမည္ရလာတဲ့ ဦးေဆာင္အမ်ဳိးသမီးသံုးေယာက္ ျဖစ္တဲ့ မေအးနက္၊ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္း၊ မျဖဴျဖဴ၀င္းတို႔ အပါအ၀င္ ၁၂ ဦးဟာ ဖမ္းဆီးခံရပါတယ္..။ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္နဲ႔ ကိုဂ်င္မီဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ဟာ မိမိ အစီအစဥ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး  ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ သြားေရာက္ညွိႏႈိင္းခဲ့ပါတယ္..။  ၄င္းတို႔ရဲ႕  ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ပထမ ရြာသူကိုးေယာက္ ျပန္လြတ္လာၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ မွာ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတို႔ သံုးေယာက္ ျပန္လြတ္လာပါတယ္..။


လြတ္ေျမာက္လာသည့္ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတို႔အား ကိုဂ်င္မီ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုစဥ္

လြတ္ေျမာက္လာသည့္ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတို႔အား ကိုဂ်င္မီ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုစဥ္


အဲဒီည ရြာသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ  ကိုဂ်င္မီက က ေဒသခံမ်ားကို  ထိပ္တိုက္ရင္မဆုိင္ရန္ နဲ႔ ဒီစီမံကိန္းဟာ ႏိုင္ငံျခင္းပတ္သက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔လို႔မရေၾကာင္းလည္း ေဖ်ာင္းဖ်ပါတယ္...။
၀က္ေမွးရြာကို ဒုတိယအၾကိမ္ ေရာက္ခဲ႔ရၿပီပါၿပီ ။ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အ
ေရးကို ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ဘို႔ ရြာသူ/သားေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီးအတူတူရွိေန မွာပါလို႔ ကိုဂ်င္မီ ကဆိုခဲ့ပါေသးတယ္..။ေဒၚခင္စန္းလိုင္ လက္ပံေတာင္းအေရးအတြက္ မံုရြာသို႔ လာေရာက္စဥ္

NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကလည္း လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အေရးကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔၊ ဖမ္းဆီးထားသူ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ဒီကိစၥမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေန သူေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးယူမႈေတြ မလုပ္ဖို႔ စတာေတြကို ေဒသခံေတြကိုယ္စား အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္၊အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ပစ္မထားၾကဘူးဆိုတာ ေလ့လာလို႔ရပါတယ္..။

ဒါေပမယ့္  
ေနာက္တစ္ေန႔ စက္တင္ဘာ (၁၅) မွာ .. ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕ဟာ ဦးပိုင္လူ အသက္ (၈၈) ႏွစ္၊ ဦးႏွမ္းျဖဴး(ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးႀကီး) အသက္ (၈၈) ႏွစ္ဆိုတဲ့  အေခါင္းေတြနဲ႔ အသုဘခ်တဲ့ပံုစံ သရုပ္ျပတာ ခံခဲ့ရပါတယ္..။ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဒီစီမံကိန္းကို ခ်က္ခ်င္းမရပ္ဆုိင္းႏုိင္၊ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ဖို႔ တားျမစ္တဲ့ အတြက္ အစိုးရက ခုိင္းသျဖင့္လာျခင္းဟု ဆိုတာ အေခါင္းျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္းပါ..။  
ူထူးျခားတာက ျမန္မာလိုေဖာ္ျပတဲ့ ျပည္ပမီဒီယာအခ်ဳိ႕က ၈၈ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို မီးေမာင္းထိုးမျပခဲ့သလို အေခါင္းနဲ႔ သရုပ္ျပခဲ့တာကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ မေဖာ္ျပခဲ့ပါဘူး...။လာေရာက္ညွိနႈိင္းၿပီး ဒီ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေပးခဲ့သူ..၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ႀကိဳဆိုေခၚယူေပးသူေတြျဖစ္တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြကို တစ္ရက္အတြင္း.. ဒီလို အေခါင္းရိုက္ၿပီး အမည္တပ္ တုန္႔ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီကတည္း ေသြးရိုးသားရိုးမဟုတ္ေသာ ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ သတိထားမိပါတယ္..။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြေနာက္ပုိင္းမွာ သပိ္တ္စခန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ပါတယ္..။ သံဃာေတြ ေရွ႕တန္းက ၀င္လာပါတယ္..။ ေတာင္ၾကည့္ပြဲေတြ လုပ္လာပါတယ္...။ ရန္ကုန္က ဆႏၵျပေနက် အင္အားစုေတြ၊ အထက္ ဗကသေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္..။ ေဒသခံေတြအတြက္ေတာ့ ၀မ္းသာစရာပါ..။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ၈၈ ဟာ အဲဒီကတည္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥကို တုိက္ရုိက္စြက္ဖက္မႈ မရွိေတာ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္..။

ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္းပဲ .. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မံုရြာမေရာက္ခင္ တစ္ရက္အလိုမွာ အစိုးရက သပိတ္စခန္းကို မီးေလာင္တုိက္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ သံဃာအမ်ားျပား ဒဏ္ရာရ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္..။

ရက္စြဲအရ ဆိုရင္..။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
အသိမ္းခံေျမမ်ားေပၚတြင္ မက်ဴးေက်ာ္ရ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားစုိက္ထူ

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္
ေဒသခံရြာသားမ်ား ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္-ပုလဲလမ္းဆံုအနီးတြင္ ဆႏထုတ္ေဖာ္

စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္  
စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၀တ္ျပဳဆုေတာင္းစဥ္ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္း၊ မျဖဴျဖဴ၀င္းႏွင့္ မေအးနက္တုိ႔ အပါအ၀င္ ၁၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့

စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္  
မသြဲ႕သြဲ႕၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ လာေရာက္က်င္းပ

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္
သပိတ္စခန္းမ်ားစတင္ဖြင့္

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္
အေထြေထြသပိတ္ႀကီးစတင္ဖြင့္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္
လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္
ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဆႏထုတ္ေဖာ္သူအားလံုး သပိတ္စခန္းမ်ားမွ ဖယ္ရွားရန္ေၾကညာ

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သပိတ္စခန္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ၿဖိဳခြဲ၊ သံဃာေတာ္မ်ား မီးေလာင္ဒဏ္ရာရ..။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိ

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္
အဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ဦးျဖင့္ ေကာ္မရွင္ကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း

အေမစု လက္ပံေတာင္းေတာင္ မိန့္ခြန္း

Daw Aung San Suu Kyi Speech Lat Pa Daung Taung Case (13.03.2013)

Friday, March 1, 2013

မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္

ကၽြန္မတို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ လူမႈေရးအက်ဳိးေဆာင္ ေမာင္ႏွမ သံုးဦး ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ အေမရိကား ခရီးစဥ္ကေလးက အမွတ္တရပါပဲ။ ႏိုင္ငံေက်ာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေတးေရး/ေတးဆို မဇၥ်ိမ ဦးရဲလြင္၊ ေတးေရး/ေတးဆို ေဆာင္းဦးလႈိင္နဲ႔အတူ ကၽြန္မကို ဖိတ္ၾကားတဲ့သူေတြကေတာ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီ .. ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္” အမည္ခံထားတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားပါပဲ။
 ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ၿပီး အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈေရးသမားေတြကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဆုေပးတဲ့အဖြဲ႔ပါ။ ယခု ကၽြန္မတို႔ကို ဖိတ္ၾကားတာကေတာ့ ကခ်င္ေဒသနဲ႔ ရခုိင္ေဒသမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သုဥ္းမႈေၾကာင့္ လူမႈဒုကၡေတြ ခံစားေနၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို တတပ္တအား ကူညီေဖးမႏိုင္ဖို႔ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြေရးအတြက္ပါ။
 ျပည္တြင္းမွာ လူမႈေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ၃ ဦးကို ျပည္ပက ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကားတာဟာ ကၽြန္မတို႔ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေစခ်င္ၾကတဲ့ ေစတနာနဲ႔အတူ ျမန္မာပရိသတ္ကို ေဟာေျပာပြဲနားေထာင္ေစခ်င္တာေရာ၊ လွဴဒါန္းၾကတဲ့ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ကခ်င္နဲ႔ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ဒုကၡေရာက္ေနၾကသူေတြကို လွဴဒါန္းကူညီေစခ်င္တာေရာ အားလံုးကို တၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ၾကျခင္းပါပဲ။
 ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို တခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့အတြက္ေရာ၊ ကၽြန္မ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အေပါင္းအသင္း ဆရာသမား၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ပါ ေတြ႔ခ်င္ေနတာမို႔ ေရွ႕မွာလည္း ၾကည္ႏူး၀မ္းသာ၊ ရက္ရွည္ႀကီးမို႔ ေနာက္ပိုင္းလည္း ေတြးပူနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ၾကားထဲမွာ ကၽြန္မတို႔သြားတဲ့ ပထမပတ္ထဲမွာပဲ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ နယူးေရာ့ခ္ၿမိဳ႕မွာႀကံဳရတဲ့ စႏၵီမုန္တိုင္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရတာဟာလည္း မွတ္သားေလာက္စရာပါပဲ။
 ေလမုန္တိုင္းရဲ႕ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေတြကို ေန႔ညမျပတ္ ျပသေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ကိုၾကည့္ရင္း ဦးရဲလြင္နဲ႔ ေဆာင္းဦးလႈိင္က ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ဥကၠ႒ ကိုေ၀လအိမ္ႏွင့္ ကၽြန္မက ညီမေလး မူမူအိမ္ထဲကေန မုန္တိုင္းကို သက္သက္သာသာပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ နယူးေရာ့ခ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲ ၂၈.၁၀.၂၀၁၂ ေန႔ဟာ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔သူ အဖြဲ႕သားေတြနဲ႔ ျမန္မာအစားအစာ ေရာင္းခ်ၿပီး ရန္ပံုေငြရွာဖို႔ ခ်က္ျပဳတ္စီစဥ္ထားတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔ စာေပ၀ါသနာႀကီးသူ အခ်ဳိ႕ပဲ ေရာက္လာႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေတြ၊ စတိုးဆိုင္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ အလုပ္ေတြပိတ္ၿပီး လူေတြ အႏၱရာယ္ကင္းေစဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ကာလမို႔ ဒီပြဲမွာ အားခဲထားသေလာက္ မႏႊဲျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မုန္႔ေရာင္းၿပီး ရန္ပံုေငြရွာၾကတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြထဲမွာ ကၽြန္မ အႏွစ္သက္ဆံုး အစားအစာေတြကေတာ့ ညီမေလးမူမူရဲ႕ ေထာပတ္ထမင္း၊ ငါးပိေၾကာ္၊ ၾကက္သားနဲ႔ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ ေကာက္ညၟင္းေပါင္းပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔ခ်စ္တဲ့ ဆရာစြမ္းလည္း ေကာက္ညၟင္းေပါင္းသည္ ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။
 သည္ပြဲမတိုင္ခင္ ၂၄.၁၀.၁၂ မွာ ကိုေ၀လ၊ ကိုတင္ေမာင္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔ စီစဥ္တဲ့ New York University မွ ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ မိတ္ေဆြေတြ ေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ေတြ႔ခြင့္ရၿပီး ညစာအတူ စားျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ နယူးေရာ့ခ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ကိုလွသန္း+မစႏၵာ၊ ကိုျမစိုး၊ ကို၀င္းဆိုင္၊ ကိုမ်ဳိးတို႔မိသားစု၊ စႏၵရား ကိုေအာင္၀င္း၊ ကိုေဌးမင္းလႈိင္+မစႏၵာ၊ မေမသီခ၊ မျမတ္မြန္ခ တို႔ ညီအစ္မႏွင့္ မေခ်ာစု အပါအ၀င္ ျမန္မာမိသားစုတို႔ရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈမ်ားကေတာ့ တသက္ မေမ့ႏိုင္စရာပါပဲ။
 အေ၀းေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ေတာ့ လြမ္းလို႔ဆံုးႏိုင္ေတာ့မည္ မထင္ပါ။ တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ေနရာေတြသို႔ ကူးေျပာင္းသြားလာတိုင္း ၎ေဒသအသီးသီးမွာ ရွိၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈေတြက အားနာစရာပင္ေကာင္းေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္မွာ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔ ေဒသတာ၀န္ခံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုေ၀လ၊ ကိုတင္ေမာင္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔ (နယူးေရာ့ခ္ၿမိဳ႕)၊ ကိုေနလင္း၊ ကိုယဥ္ေထြးႏွင့္အဖြဲ႔ (ေမရီလန္း)၊ ကိုသန္းႏိုင္၊ ကိုဂ်ိမ္းမလင္းထြန္း၊ ကိုစိန္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႔ (ဖေလာ္ရီဒါ)၊ ကိုထိန္လင္း၊ ကိုခင္ေမာင္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔ (ဆန္ဖရန္စစၥကို)၊ ကိုေက်ာ္၀ဏၰ + မိုးခ်ဳိသင္း၊ ဦးကိုေလး၊ ဘိုဘိုႏွင့္အဖြဲ႔ (ေလာ့စ္အင္ဂ်လိၿမိဳ႕)၊ ကို၀င္းသူေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႔ (လပ္စ္ဗီးဂက္စ္ၿမိဳ႕)၊ ကုိေအးျမင့္၊ ကိုျမင့္လြင္၊ ကိုဟန္၀င္းခ်ဳိႏွင့္အဖြဲ႔ (ဖီးနစ္ၿမိဳ႕)၊ ကိုထြန္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔ (ပို႔ဒ္လန္း၊ ေအာ္ရဂြန္)၊ ကိုမူးသာႏွင့္အဖြဲ႔ (စီေရတာ) တို႔အျပင္ ကၽြန္မတို႔ကို ေနရာထုိင္ခင္းေပး၊ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၾကတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြရဲ႕ ေစတနာကေတာ့ အႏႈိင္းအဆ မရွိပါပဲ။
 အတူတကြ သြားၾကတဲ့ ေတးေရး ေတးဆို မဇၥ်ိမလႈိင္း ဦးရဲလြင္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား၊ ေတးေရး ေတးဆို ေဆာင္းဦးလႈိင္နဲ႔ ကၽြန္မကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သူေတြ၊ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔ကလည္း မၿငိမ္းခ်မ္းၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ပါ ျမန္မာျပည္သားခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီၾကေစခ်င္သူေတြမို႔ ကၽြန္မတို႔ခရီးစဥ္ဟာ လိုေလေသးမရွိေအာင္ အဆင္ေျပပါတယ္။
 အဆင္မေျပမႈ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ကၽြန္မရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ပါ။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၂ ေန႔မွာ Las Vegas ၿမိဳ႕ကေန Portland ကို အကူး၊ ဟိုတယ္က အထြက္မွာ ခရီးေဆာင္ေသတၱာတစ္လံုး ေပ်ာက္က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ကအထြက္ ၁၁ နာရီကေနၿပီး ေလယာဥ္ခ်ိန္ ၃း၄၅ အတြင္း ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ကို ႀကိဳဆိုပို႔ေဆာင္ေပးၾကသူေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ Las Vegas တာ၀န္ခံ ကို၀င္းသူေအာင္နဲ႔အဖြဲ႔ေတြ ကား ၃ စီးနဲ႔ ပထမဆံုး ဟိုတယ္က အထြက္မွာ ေန႔လယ္စာ ထမင္းစားၿပီး ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကေန ေလယာဥ္ကြင္းဆင္းၿပီး တန္းျပန္ရင္ အခ်ိန္ကိုက္ပါပဲ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ကၽြန္မ စီးထားတဲ့ ေျခညၟပ္ဖိနပ္ကေလးက သဲႀကိဳးျပတ္သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဖိနပ္အပို ၂ ရန္ ထည့္ထားတဲ့ ခရီးေဆာင္ေသတၱာထဲက ဖိနပ္ထုတ္စီးမယ္လုပ္ေတာ့ အဲဒီေသတၱာ ပါမလာေတာ့ပါဘူး။ အဖြဲ႔သားေတြအားလံုးေရာ ဦးရဲနဲ႔ ကိုေဆာင္းပါ ပ်ာယာခတ္သြားပါေတာ့တယ္။ ေလယာဥ္ခ်ိန္ကလည္း နီးၿပီမို႔ လူေတြ သုတ္သုတ္ပ်ာပ်ာနဲ႔ ဟိုတယ္ကို ျပန္ရွာၾကရပါတယ္။
 ေသတၱာက ဟိုတယ္ကအထြက္ ပါလာတာေသခ်ာၿပီး ဟိုတယ္ေရွ႕မွာ စုပံုတဲ့အထိ ရွိေနေတာ့ ကား ၃ စီးနဲ႔အတင္မွာ ကိုယ္စီအလုပ္ရႈပ္ေနၾကတာမို႔ ဟိုတယ္ေရွ႕မွာ က်န္ခဲ့ပံုေပၚပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဟိုတယ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စံုစမ္းေရးဌာနမွာ ျပန္ရွာေပမယ့္ မရေတာ့ပါဘူး။ တစ္ဦးဦး ေတြ႔လို႔ မွားယူသြားပံုေပၚပါတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳထူးတစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က နေမာ္နမဲ့ စာေရးဆရာမတစ္ေယာက္ ဖိနပ္မပါဘဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဟိုတယ္နဲ႔ Las Vegas ေလဆိပ္မွာ ေျခဗလာနဲ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ အဖြဲ႔သားေတြကို ကၽြန္မက အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေလဆိပ္မွာ ခင္းထားတဲ့ ေကာ္ေဇာျပင္ရဲ႕ ႏူးညံ့မႈကို ဘယ္သူမွ ကၽြန္မေလာက္ အရသာမသိၾကတာကို ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလဆိပ္အတြင္း ေလယာဥ္ေပၚ တက္ခါနီးမွာေတာ့ ပါလာတဲ့ ညီမေလး ေဒါက္တာ ေမေခ်ာရွိန္က ေနာက္ဆင္းမယ့္ၿမိဳ႕ ေလဆိပ္က ေကာ္ေဇာအရသာ မခံရေအာင္ ေလယာဥ္ကြင္းထဲမွာရွိတဲ့ စတိုးဆိုင္ေတြထဲက ရရာဖိနပ္တစ္ရန္ ေျပး၀ယ္ေပးလို႔ စီးခဲ့ရပါတယ္။
 ေနာက္အမွတ္တရ တစ္ခုက လြမ္းေမာရင္နင့္စရာတစ္ခုပါ။ ကၽြန္မတို႔ ေမာင္ႏွမ ၃ ဦး L.A ေရာက္ေတာ့ “ေဆးလိပ္လည္းတို .. ေနလည္းညိဳၿပီ … ငါ့ကို ျပန္ပို႔ၾကပါေလ” လို႔ ဆိုတဲ့ ကၽြန္မတို႔ခ်စ္တဲ့ ဆရာတင္မိုးရဲ႕သမီး မိုးခ်ဳိသင္းနဲ႔ ေက်ာ္၀ဏၰတို႔အိမ္မွာ ေနၾကရပါတယ္။ ကၽြန္မ အေမရိကားခရီးစဥ္ကို ရင္ခုန္ရတဲ့ သံစဥ္ထဲမွာ ဆရာတင္မိုး၊ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္နဲ႔ စာေပေမာင္ႏွမေတြ၊ ညီအစ္မေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုေအာင္ေ၀း၊ ကိုသစ္ဆင္း၊ ကိုထိန္လင္း၊ ကိုသန္းေဌးေမာင္၊ ေက်ာ္၀ဏၰ၊ မိုးခ်ဳိသင္း၊ မစမ္းစမ္းတင္၊ ေမၿငိမ္း၊ ခက္မာ နဲ႔ အျခား ... အျခား .. ေသာ သံေယာဇဥ္ရွိသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။
 L.A မွာ ဆရာ(ဦး)တင္မိုး ဆံုးသြားတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကေလးကို ခ်ဳိသင္းက ကၽြန္မကို လိုက္ျပပါတယ္။
 “ေဖေဖက သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဟာဒီဆိုင္က ဒီခံုကေလးမွာထိုင္ၿပီး ခ်ဳိသင္း အလုပ္ကအျပန္ကို ေစာင့္ေနတာ။ ခ်ဳိသင္း အလုပ္က ျပန္လာလို႔ ေဖေဖ အျပင္ေရာက္ေနရင္ သမီးေရ .. ေဖေဖ ဘယ္မွာရွိတယ္ဆိုရင္ ၀င္ေခၚေနက်ေလ။ ေဖေဖ အဲဒီေန႔႔က သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း ရုတ္တရက္ လဲက်ၿပီး ဆံုးသြားတာ။ ျမန္လိုက္တာ အစ္မရယ္ ..”
 ခ်ဳိသင္းနဲ႔အတူ ကၽြန္မ အေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို သိပ္ခ်စ္တဲ့ဆရာ ျမန္မာျပည္ကို လြမ္းတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာခ်င္တဲ့ဆရာ .. ခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ ပိုလြမ္းမိပါတယ္။
 အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွာ အတုယူစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေနရာတကာမွာ သူမ်ားကို အလွည့္ေပးတတ္တဲ့၊ အျမတ္မထုတ္တတ္တဲ့၊ စည္းကမ္းတက် တန္းစီတဲ့ အေလ့အက်င့္ကေလးက ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာျပည္မွာလို သူ႔ထက္ငါ အလုအယက္ တိုးေ၀ွ႔ေနၾကရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ကြာျခားလြန္းပါတယ္။ စတိုးဆိုင္မွာ ေစ်း၀ယ္တာကအစ ကားမွတ္တိုင္မွာ ကားေစာင့္တာအလယ္၊ အမ်ားသံုး အိမ္သာ ၀င္ၾကတဲ့ေနရာအဆံုးပါပဲ။ အလြန္ အတုယူသင့္တဲ့ စည္းကမ္းပါပဲ။
 ေနာက္တစ္ခု စိတ္ေက်နပ္စရာေကာင္းတာက ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာကေလးေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္ျမင့္မားတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ ေျပာဖို႔လိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ကေလးေတြနဲ႔အတူ စာသင္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာကေလးေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟာ ဘယ္ေလာက္ထက္ျမက္တယ္ဆိုတာ ေမၿငိမ္းရဲ႕ သား၊ သမီး နဲ႔ ခက္မာရဲ႕ သားေတြက အၿမဲတမ္း ေက်ာင္းမွာ ဆုရေနၾကတာက သက္ေသပါပဲ။ ကၽြန္မျဖင့္ ျမန္မာျပည္က ကၽြန္မတို႔ ရင္ေသြးေတြကို အဲဒီ ပညာေရးစနစ္ႀကီးထဲ တြန္းပို႔ခ်င္လိုက္တာ။
 ေနာက္သတိျပဳမိတာတစ္ခုက သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာေတြအားလံုးနီးပါး ကားစီးေနၾကတာပါပဲ။ ကားစီးေနၾကတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈနဲ႔ ဆိုင္သေယာင္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ခ်မ္းသာၾကလို႔ စီးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေမာ္ေတာ္ကားဟာ ကၽြန္မတို႔ဆီမွာ ဖိနပ္လိုပါပဲ။ ကားမရွိတဲ့လူဟာ ဖိနပ္မရွိတဲ့သူလိုပဲ ခရီးမတြင္ပါဘူး။ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရင္ ကားရွိလားလို႔ အရင္ေမးတာပါတဲ့။ ကားမရွိရင္ အလုပ္ကို အခ်ိန္မီ မေရာက္ႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္ခြင္စည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမို႔ အလုပ္မခန္႔ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ ေနစရာအိမ္ဟာ သူတို႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ၂ ေယာက္ အလုပ္သြားလုပ္ေနရရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကား ၂ စီးရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ ၀ယ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေန ရွိလားလို႔ ေမးၾကည့္မိေတာ့ အိမ္ေရာ ကားေရာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ၀င္ေငြအေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး အရစ္က် ေပးသြင္းၾကရပါသတဲ့။ အခ်ဳိ႕ဆိုရင္ အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ အထိကို လစဥ္၀င္ေငြထဲကေနၿပီး အခ်ဳိးက် အေၾကြးဆပ္ေနၾကရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္ကို အၿမဲတမ္း ႀကိဳးႀကိဳးစားစား မနားမေနလုပ္ၿပီး အဲဒီေၾကြးကို လစဥ္ အျဖတ္ခံေနၾကရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေၾကြးၿမီမ်ားျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံရပါေသာ္လည္း သူတို႔ရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္က လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားထက္ေတာ့ ျမင့္မားတာ အမွန္ပါပဲ။
 ကၽြန္မအတြက္ကေတာ့ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွာ ေရာက္တဲ့ၿမိဳ႕တိုင္းရဲ႕ အထင္ကရေနရာေတြကို ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္တာ၀န္ခံေတြက ပို႔ေပးၾကလို႔ တခါတရံ တားေတာင္ယူရပါတယ္။
 ေနရာအႏွံ႔ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ၾကတဲ့အထဲမွာ UN ရံုးက ျမန္မာေတြ ဂုဏ္ယူစရာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တတိယကမာၻစစ္ႀကီးကို တားႏိုင္ခဲ့သူ ဦးသန္႔ရဲ႕ဓာတ္ပံုေရွ႕မွာ မတ္တတ္ရပ္ ဓာတ္ပံုအရိုက္ခံရတာကိုလည္း ေက်နပ္ေနမိၾကပါတယ္။
 ဒီခရီးစဥ္မွာ စာေပသမားေတြ၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြနဲ႔လည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔ခြင့္ရပါတယ္။
 စာေရးဆရာမေတြျဖစ္တဲ့ ညီမ ရီတာေအာင္၊ ညီမ ညိဳခက္ေက်ာ္နဲ႔ စာေရးဆရာ ကိုေဆြေအာင္၊ ေယာမင္းႀကီးစာေပက ဦးေကာင္းျမင့္နဲ႔ ရႈမ၀ဦးေက်ာ္ မိသားစုေတြ၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚဒဂုန္ခင္ခင္ေလး မိသားစုေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္မရဲ႕ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို အၿမဲနားစြင့္ၿပီး လွဴတန္းေနတဲ့ ညီမေလး စန္းစန္းျမင့္ နဲ႔ အျခား ပရဟိတ အားေပးသူမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားနဲ႔လည္း ဆံုစည္းရတာမို႔ ရခိုင္နဲ႔ ကခ်င္ ရန္ပံုေငြအျပင္ အျခား ပရဟိတ လုပ္ငန္းကေလးေတြအတြက္လည္း သီးသန္႔ ႏိုင္သေလာက္ စာအိတ္ကေလးေတြနဲ႔ အလွဴေငြ ပါးလိုက္ၾကပါေသးတယ္။
 ၂၈-၁၁-၂၀၁၂ ေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ လူမႈေရးနဲ႔ အႏုပညာေမာင္ႏွမ ၃ ဦး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးလုဆဲဆဲမွာပဲ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ပဋိပကၡတစ္ခု စတင္တဲ့ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညရဲ႕ ေဆးေပါင္းခခ်ိန္က ႀကိဳဆိုလုိက္ျပန္ပါတယ္။
 ၅-၁၂-၂၀၁၂ ေန႔မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းက ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ ရန္ပုံေငြပြဲက ရရွိတဲ့ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၉၃၆.၃၉ ရဲ႕ တန္ဖိုး ျမန္မာေငြ သိန္းေပါင္း ႏွစ္ရာ့ကိုးဆယ္ေက်ာ္ကို ကခ်င္ေဒသနဲ႔ ရခိုင္ေဒသကို တ၀က္စီခြဲၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ပြဲကေလးကို ကၽြန္မတို႔ဴရဲ႕ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွာ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။
 ကခ်င္ေဒသအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုယ္စားလက္ခံ တာ၀န္ယူလွဴဒါန္းေပးၿပီး ရခိုင္ေဒသအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)က ကိုယ္စားလက္ခံၿပီး တာ၀န္ ယူလွဴဒါန္းေပးၾကပါတယ္။
 မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေပါင္းမ်ားစြာကိုသာ ေနရာေဒသအႏွံ႔ ပရဟိတသမားမ်ား၊ လူမႈေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကေစလိုသူမ်ားခ်ည္းသာ ေရာက္ရွိ အက်ဳိးေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ … ထပ္မံျဖစ္ပြားေလမည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏွလံုးသားမ်ား၊ စာနာေထာက္ထားေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ၾကပါလွ်င္မူ …။ ။
သန္းျမင့္ေအာင္
ေနာက္ဆက္တြဲ
 မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္အတြက္ ပီတိျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥေလးက ကၽြန္မ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ၿပီး ရက္ ၂၀ ေက်ာ္အၾကာမွာ အေမရိကားကို လူမႈေရးနဲ႔အႏုပညာကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ေရာက္သြားတဲ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ လူမႈေရးသမားအႏုပညာရွင္ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္နဲ႔အတူ Las Vegas မွာ ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးေဆာင္ေသတၱာႀကီး ျပန္ပါလာခဲ့တာပါပဲ။
 ကၽြန္မ နေမာ္နမဲ့ ထားခဲ့တာကို မွားယူသြားတဲ့သူက ဟိုတယ္ကို လာျပန္အပ္ပံုေပၚပါတယ္။ အဲဒါလည္း အတုယူစရာပါပဲ။ ကၽြန္မရဲ႕ အဲဒီအိတ္ႀကီးကို Las Vegas က ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ကို၀င္းသူေအာင္က ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္နဲ႔ လူႀကံဳပါးၿပီး ခရီးေဆာင္အိတ္အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခပါ စိုက္ၿပီး ကၽြန္မဆီကို ျမန္မာျပည္အေရာက္ ျပန္ပို႔လိုက္ၾကေၾကာင္းပါ။
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ ကလ်ာမဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...