Saturday, January 29, 2011

ၾကယ္ႏွစ္စင္းကတဲ့ ၾကိဳးညွိသံစဥ္ေလာကမွာ ႏွလံုသားတစ္စံု ေပါင္းစပ္လိုက္လွ်င္ သူ႔ေနာက္တြင္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိ၏။ ေၾကကြဲျခင္းအခ်ိဳ႕လည္း ပါႏိုင္သည္။ အသြင္သ႑ာန္မတူ ဆန္႔က်င္ဘက္ လာရာမ်ားလည္း ပါႏိုင္သည္။ တူညီေသာ ဝါဒအခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ အျငင္းအခုန္ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္ပကာသန တိုင္းတာျခင္း ေပတံလည္း ရွိႏိုင္သည္။ လိုအပ္မႈ၊ မလိုအပ္မႈ ကဲ့သို႔ ဒိြဟတရားမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ 

အခ်စ္သည္ ကဗ်ာေတြ၊ စာေတြထဲတြင္သာ ျခယ္မႈန္းသီဖြဲ႔၍ကာ ေကာင္းသည္။ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ စာေတြထဲကလို စိတ္ကူးယဥ္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြသည္ကား ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီးပင္။ တကယ့္ လက္ေတြမူကား အရာရာျခားနားလွ၏။ ရိုးသားစြာ ဆိုရလွ်င္မူ အခ်စ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းသည္ ကံၾကမၼာ တစ္ရပ္ပင္တည္း။ 

လြန္စြာမွပင္ ခ်စ္ၾကပါသည္ဆိုေသာ အတြဲ ေနာက္ပိုင္း ကြဲခ်င္လဲ ကြဲႏိုင္သည္။ မုန္းခ်င္လဲ မုန္းသြားႏိုင္သည္။ ေသတပန္ သက္တဆံုး လက္တြဲ၍လည္း သြားႏိုင္သည္။ အခ်စ္သည္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါ ေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ အေတာ္ပင္ ညွိယူရေသာ ေမတၱာေႏွာင္ၾကိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

အခ်စ္သည္ သက္တမ္းရင့္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ေအးေဆးတည္ျငိမ္ လာတတ္ျပီး ရယူလိုျခင္း ေနရာတြင္ ေပးစပ္လိုျခင္း သေဘာမ်ား အစားထိုးဝင္ ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္းေနရာတြင္ မွ်ေဝခံစားလိုျခင္း ရွိလာႏိုင္သည္။ သဘာဝ နိရာမအရပင္ မတူညီေသာ လူသားဖိုမႏွစ္ဦး တူညီေအာင္ၾကိဳးစားလာခဲ့ျခင္းကို အိမ္ေထာင္မႈ ျပဳသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

♎♌♎♌♎♌♎♌♎♌


သူမသည္ "လစ္ဘရာ" ျဖစ္၏။ သူသည္ "လီယို" ျဖစ္၏။
သူမသည္ ခ်ိန္ခြင္ ျဖစ္၏။ သူသည္ ျခေသၤ့ ျဖစ္၏။
သူမသည္ စရ(ေလ) တူရာသီ ျဖစ္၏။ သူသည္ ထိရ(မီး) သိဟ္ရာသီ ျဖစ္၏။
သူမထံတြင္ ေသာၾကာၾကယ္ က၏။ သူထံတြင္ တနဂၤေႏြၾကယ္ က၏။

ထိုသို႔ လစ္ဘရာျဖစ္သူ...... "သူမ"ႏွင့္ လီယိုျဖစ္သူ...... "သူ" တို႔တြင္ -

သူမကား..... ပိန္၏။ သူကား...... ဝ၏။
သူမက..... စိတ္ျမန္၏။ သူက..... စိတ္ေအး၏။
သူမသည္..... ေလ ျဖစ္၏။ သူသည္..... ဖေယာင္းတိုင္ ျဖစ္၏။
သူမက..... စိတ္ကူးယဥ္၏။ သူက..... လက္ေတြ႕ဆန္၏။
သူမ...... စိတ္ရႈပ္ခံ၏။ သူ..... စိတ္အရႈပ္မခံ၏။
သူမသည္...... ေပးဆပ္သူ ျဖစ္၏။ သူသည္..... ရယူလိုသူ ျဖစ္၏။
သူမ..... ငါးၾကိဳက္၏။ သူ...... အသားၾကိဳက္၏။
သူမကား...... ရုပ္ရွင္ ႏွစ္သက္၏။ သူကား...... စာေပ ႏွစ္သက္၏။

ထိုထိုေသာ ဆန္က်င္ဘက္မ်ားႏွင့္ အျပိဳင္ ………


သူမသည္..... ညိဳ၏။ သူလည္း...... ညိဳ၏။
သူမသည္..... ကခုန္ျခင္း ၾကိဳက္၏။ သူလည္း..... ကခုန္ျခင္း ၾကိဳက္၏။
သူမသည္..... အေပါင္းအသင္း ခံုမင္၏။ သူသည္လည္း..... အေပါင္းအသင္း ခံုမင္၏။
သူမသည္..... အျပာေရာင္ ႏွစ္သက္၏။ သူလည္း..... အျပာေရာင္ ႏွစ္သက္၏။
သူမသည္..... ပန္းခ်ီကို စိတ္ဝင္စား၏။ သူလည္း..... ပန္းခ်ီကို စိတ္ဝင္စား၏။
သူမသည္..... ဂီတကို ခုန္မင္၏။ သူလည္း..... ဂီတကို ခုန္မင္၏။

ဤသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း သူမႏွင့္သူတြင္ လားရာတူ၏။

သူမႏွင့္ သူ၏ ဆန္က်င္ျခင္း ႏွင့္ တူညီျခင္း မ်ဥ္းျပိုင္ႏွစ္ေၾကာင္းသည္ အင္ဖန္နတီဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္အရပ္၌ သြားဆံုေသာအခါ…………..။

ရံဖန္ရံခါ အခ်ိန္မ်ားတြင္-
သူမႏွင့္ သူသည္ အရမ္း နားလည္မႈ ရွိၾကေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ ကသိကေအာင့္ ရွိၾကေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ စြယ္ေတာ္ရြက္ ျဖစ္ေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ Tom ႏွင့္ Jerry ျဖစ္ေလ၏။
သူမႏွင့္ သူသည္ Romeo ႏွင့္ Juliet ျဖစ္ေလ၏။

သူမက အခ်စ္ကို ေပးစပ္ျခင္းတံုျပန္ျခင္းနားလည္းျခင္းအားကိုးျခင္း ဟုနားလည္သည္။
သူက အခ်စ္ကို ရယူျခင္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းယံုၾကည္ျခင္းစြမ္းအားရွိျခင္းခြင့္လႊတ္ျခင္း ဟုခံစားသည္။

လစ္ဘရာဘဝ ထဲက လီယို၊ လီယိုဘဝထဲက လစ္ဘရာ (ေလထဲက ဖေယာင္းတိုင္) သူႏွင့္ သူမ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ရာသီစက္ဝန္း တစ္ခုျပီးတစ္ခု လည္ပတ္လာခဲ့ျပီး မိုင္တိုင္မ်ား တေရြ႔ေရြ႔ ျဖစ္ေက်ာ္လာခဲ့ေပရာ ေႏြသ႑ာန္ ေျခာက္ၾကိမ္၊ ေဆာင္းပမာ ေျခာက္လီ၊ မိုးအသြင္ ေျခာက္ခါ ေရာက္ႏွင့္ေလသည္။ သူမသည္ သူ႔အတြက္ နားလည္းေပးႏိုင္သူ၊ သည္းခံႏိုင္သူ၊ မွ်တသူ၊ အလိုလိုက္သူ အျဖစ္ ရွင္သန္၏။ သူသည္ သူမအတြက္ အားေပးသူ၊ ေဖးမသူ၊ စာနာတတ္သူ၊ သေဘာထားၾကီးသူ အျဖစ္ ရပ္တည္၏။ သူမႏွင့္သူ ဆံုဆည္းမႈမွ သူတို႔ထပ္တူ ေနာက္ထပ္ သိဟ္ႏွင့္တူ ရာသီ ၾကယ္ပြားေလးႏွစ္စင္း ဖ်ာထြက္ ယွက္ႏြယ္လာေလသည္။ ဘဝဇာတ္ခံုေပၚမွ ၾကယ္ႏွစ္စင္းကတဲ့ သံစဥ္ကေတာ့ မေလ်ာ့မတင္းတဲ့ ေစာင္းၾကိဳးညွင္းပါပဲ။

♎♌♎♌♎♌♎♌♎♌

ဆန့္က်င္မႈ ဆိုတာ တကယ္တမ္းေတာ့ ေက်ာခိုင္းထားမိျခင္း သက္သက္ပါ။ တဖန္ျပန္လွည့္ျပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ထပ္တူညီမည့္ ရင္ခုန္သံတိုးတိုးေလးကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကားေနရပါလိမ့္မည္။(ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ မဂၤလာရက္ျမတ္ဆီသို႕....)


ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
© ခ်မ္းလင္းေန

12 comments :

 1. ၆ႏွစ္ျပည္႔ မဂၤလာမွသည္.. ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္တိုင္ပါေစ..
  ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္း နားလည္ယံုၾကည္ျခင္းတို႔ျဖင္႔ တြဲလက္ခိုင္ခိုင္ျမဲႏိုင္ၾကပါေစရွင္။

  ReplyDelete
 2. သက္ထက္ဆုံး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕တဲ႔ ဘဝေလးပုိင္ဆုိင္နုိင္ ပါေစ ကုိခ်မ္းေရ

  ေမာင္ဘႀကိဳင္

  ReplyDelete
 3. ကုိခ်မ္းေရ .. အားက်မိတယ္ ...

  ေျခာက္ႏွစ္ျပည္႔ မဂၤလာမွသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္
  “လစ္ဘရာဘဝ ထဲက လီယို၊ လီယိုဘဝထဲက လစ္ဘရာ” ျဖစ္ပါေစဗ်ား ..

  ေလးစားစြာျဖင္႔
  ညလင္းအိမ္

  ReplyDelete
 4. Happy 6th Wedding Anniversary to Ko Libra + Ma Leo

  ReplyDelete
 5. ကိုလင္းေရ...
  ေၿခာက္ႏွစ္ေၿမာက္မွသည္ အို ...အသက္ထက္ဆံုးထိ
  ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေၿမ ႔စြာ ၾကားေလတို ့ေတာင္မေသြးႏိုင္
  ေတာ ့ေအာင္ ေပါင္းသင္းသြားႏိုင္ပါေစဗ်ာ..။

  ReplyDelete
 6. ေကာင္းတယ္အစ္ကိုေရ စဖတ္တုန္းက အစ္ကိုမဂၤလာ
  ႏွစ္ပတ္လည္မွန္းမသိဘူး အစ္ကို ့အေတြးလို ့ထင္ေန
  တာေနာက္မွ အစ္ကို ့မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေလးမွန္း
  သိသြားတာ ေၿခာက္ႏွစ္ေၿမာက္မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္မွ
  ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္စိတ္ဆႏၵရွိသေလာက္အိုေအာင္
  မင္းေအာင္ေပါင္းဖက္ႏိူင္ၾကပါေစဗ်ာ း)

  ReplyDelete
 7. ကိုခ်မ္းေရ ေရးထားတာေလး လန္းတယ္ဗ်ာ
  ၆ ႏွစ္ေျမာက္မဂၤလာရက္ျမတ္မွသည္ ေနာင္ႏွစ္တရာတိုင္ေအာင္ ေပါင္းဖက္နိင္ပါေစ။
  သားသမီးေတြပြားစည္းျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလး တည္ေဆာက္နိင္ပါေစဗ်ာ။

  ReplyDelete
 8. ကိုခ်မ္း.....၆နွစ္ၿပည့္မဂၤလာမွေနာင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ေပ်ာ္ရြွင္ခ်မ္းေၿမ့တဲ့မိသားစုဘဝေလးပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစလို့ဆုေတာင္းေပးပါတယ္.......

  ReplyDelete
 9. ယေန့မွစႏွစ္တစ္ရာတိုင္...

  ReplyDelete
 10. အကို gmailေလးေပးလို ့ရမလား။

  ReplyDelete
 11. ႀကိဳးညွိေနေသာ ၾကယ္ႀကီးႏွစ္စင္းႏွင့္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနေသာ ၾကယ္ေလးႏွစ္စင္း အျမန္ဆုံးေပါင္းဆံု ႏုိင္ပါေစ လို႔ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္မဂၤလာ အတြက္ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္....

  ေဆြ&ေကာင္း

  ReplyDelete
 12. (၆)ႏွစ္ၿပည္႔ မဂၤလာရက္ၿမတ္မွ သက္ဆံုးတိုင္ ထာဝရခိုင္ၿမဲေသာ ဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ပါေစ..ကိုခ်မ္းေရ..။
  Happy Wedding Anniversary ...ပါရွင္

  ReplyDelete

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...