Monday, February 25, 2013

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ တိုက္ဖ်က္ျခင္း (အပိုင္း-၂)

အပိုင္း ၁ ကို ဒီမွာ ဖတ္ပါ။


ကမ္ေဘာဒီယား

အခုတေလာမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ Study တစ္ခုရွိတယ္။ administrative reform ေတြ လုပ္ဖို႔ ဆိုၿပီး supreme council က ေတာင္းဆိုလို႔ council of ministers ကေန လုပ္တဲ့ Study ပဲ။ အဲဒီမွာဘာေတြရသလဲဆိုေတာ့ ကမ္ေဘာဒီယမ္းအိမ္ေထာင္စုေတြအေနနဲ႔ public sector ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ လာဘ္စားမွဳေတြဟာ ကမ္ေဘာဒီယားႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး ျပႆနာလို႔ ယံုၾကည္ေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ အခုလက္ရွိမွာ ဒီျပႆနာက အရင္ သံုးႏွစ္ကထက္ ပိုဆိုးလာေနတယ္ဆိုတာပဲ။ ေသခ်ာျပန္ၿပီး enterprises ေတြကို survey လုပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း လမ္းေပၚကရာဇဝတ္မွဳေတြၿပီးရင္ လာဘ္စားမွဳ ဟာ အဓိကအက်ဆံုး ဒုတိယေျမာက္ျပႆနာျဖစ္ေနျပန္တယ္။ အိမ္ေထာင္စုေတြ၊ enterprises ေတြနဲ႔ အစိုးရအရာရွိေတြကို survey လုပ္ၾကည့္ေတာ့ တရား႐ံုးေတြဟာ သိကၡာသမာဓိအကင္းမဲ့ဆံုးေနရာေတြလို႔ သိလာရတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ အစိုးရ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းေတြဟာ အဆိုးရြားဆံုး အက်င့္ပ်က္သူေတြပါတဲ့။ အိမ္ေထာင္စုေတြထဲကမွ အဆင္းရဲဆံုးအိမ္ေထာင္စုေတြကို survey လုပ္ၾကည့္ရာမွာ ေတာ့ သူတို႔တေတြရဲ႕ ဝင္ေငြထဲက အႀကီးမားဆံုးအစိတ္အပိုင္းဟာ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေတြ ေပးရရင္း ကုန္ဆံုးသြားရတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရသလို၊ ဒီလိုလာဘ္ေငြေပးရတဲ့ အ ထဲမွာမွ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကို ေပးရတဲ့လာဘ္ေငြက အ မ်ားဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိထားမိလာတယ္။
ေနာက္ေလ့လာမွဳေတြက အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ထဲမွာ အရည္အခ်င္း ကို အေျခခံၿပီး ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္တဲ့ စနစ္က ေအဂ်င္စီေတြမွာ ယုတ္ေလ်ာ့လာေနတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕လာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိတဲ့၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ရွားပါးလာတယ္။ public sector ေတြမွာ လ စာနည္းပါးတာေတြ၊ လစာထုတ္ယူမွဳမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာေတြ၊ performance evalu-ation ေတြ အားနည္းတာေတြ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ေတြ အားနည္းတာ၊ အပိုေဆာင္းဘက္ဂ်က္အတြက္ ေငြထုတ္ေပးမွဳစနစ္ေတြ အားနည္းတာ၊ ဝန္ထမ္းစည္း ကမ္း ေကာင္းလာဖို႔ မေက်နပ္ခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စ နစ္ေတြမရွိတာေတြက ျခစားမွဳေတြကို ပိုပိုဆိုးရြားလာေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ လုပ္လိုက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္အေနနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားမယ္လို႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္ လင့္ၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Samdech Hun Sen က ဦးေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွာ ADB အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ governance assessment တစ္ခုကို ကမ္ေဘာဒီးယားအတြက္ စတင္ေပးခဲ့ တယ္။ ADB အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ assessment ေတြကို update ေတြ ျပန္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီတစ္ခါ လုပ္တဲ့ update က ၂၀၀၁ ေမလမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမွဳ အ သစ္ကို အေျခခံၿပီး လုပ္ခဲ့တာ။ ဒီေလ့လာမွဳကိုၾကေတာ့ ကမ္ေဘာဒီးယား တစ္ႏိုင္ငံ တည္းကို အာရံုစိုက္ၿပီး လုပ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ေလးႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳေနရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွဳေတြကို ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္ၿပီး ေလ့လာခဲ့တာမ်ိဳး။
ဒီေလ့လာမွဳက အစိုးရအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ Governance Action Plan (GAP) ကို ေရးဆြဲ တဲ့ေနရာမွာ အရမ္းကိုအသံုးဝင္ခဲ့တယ္။ ဒီေလ့လာမွဳေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ public sector ေတြရဲ႕ performa-nce ေတြ တိုးတက္လာေရးမွာ ကမ္ေဘာဒီးယားကို ေျခလွမ္းေကာင္းေတြ လွမ္းလာမိ ေစတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္
  • အျခားဌာနေတြအတြက္ အသံုးစားရိတ္ေတြကို ခ်ဳပ္ထိန္းထားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ social sectors ေတြအတြက္ Budget implementation ေတြကိုေတာ့ တိုးျမႇင့္ေပးထားတယ္။
  • financial sector  ေတြမွာလည္း ဘဏ္စနစ္ကို ျပန္တည္ေဆာက္တယ္၊ ေနာက္အလားအလာမေကာင္းတဲ့ ဘဏ္ေတြကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ စၿပီးေျခလွမ္းေနၿပီ
  • ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု အင္အားေကာက္ယူတာ၊ လစာစာရင္းထဲပါေနၿပီး အမွန္တ ကယ္အလုပ္ မလုပ္တဲ့ (Ghost worker) ေတြကို identification ေတြလုပ္ တာ၊ military demobilization အတြက္ ကနဦး phase ေတြနဲ႔ ဦးစားေပး priority mission groups ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ concept ေတြကို ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တာေတြစတဲ့ Public administration reforms ေတြကို လုပ္လာ တာ။
  • သဘာဝသယံဇာတေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ National Assembly for Adoption မွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားဥပေဒကို အ ေတာ္မ်ားမ်ား အေျခအေနေတြမွာ လိုက္နာညိႇႏွိဳင္းၾကတယ္။ သစ္ေတာ၊ ငါး လုပ္ငန္းနဲ႔ ေရအရင္းအျမစ္ ဥပေဒေတြအတြက္ မူၾကမ္းေတြကို အခုစတင္ေရး ဆြဲေနၾကၿပီ။
  • Seila program ဆိုၿပီးေတာ့ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ မရွိတဲ့ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ေတြ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံတာေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲတာေတြကို စီရင္စုနယ္ ၂၄ ခုအ နက္ ၁၇ ခုမွာရွိတဲ့ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္ေလးေပါင္း ၁၀၀၀ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတယ္။
  • လြတ္လပ္တဲ့ supreme audit authority ဆိုတာကို ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး National Assembly ကို တိုက္႐ိုက္အစီအရင္ခံေစတယ္။
  • Council of Ministers မွာ လာဘ္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး unit တစ္ခုကို ထည့္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားၿပီး လာဘ္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကိုလည္း မူၾကမ္းအဆင့္ အထိ ေရးဆြဲၿပီးေနၿပီ။
  • legal framework တစ္ခုနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးမွဳရွိေရး စနစ္ေတြကို တည္ေထာင္ေပး ထားတယ္။
ဒီလို ကမ္ေဘာဒီယားရဲ႕ broad-ranging reforms ေတြဟာ ျပည့္ျပည့္ဝဝသာ implemented လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျခစားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး ခရီးရွည္ႀကီးကို ပီပီျပင္ျပင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုျပည့္ျပည့္ဝဝ implemented လုပ္ဖို႔ ဘယ္လိုစိန္ ေခၚမွဳေတြ ရွိေနမလဲ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြဟာ ဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳးအတြက္မဆို အၿမဲတမ္းလိုလိုပဲ ခက္ခဲတဲ့အမွဳကိစၥ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကိစၥမွာ implementation လုပ္ ငန္းစဥ္ဟာ ပိုၿပီးခက္ခဲလာႏိုင္တယ္လို႔ လက္ခံထားစရာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းအ ေနနဲ႔ အနိမ့္ဆံုးတစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ရွိေနတယ္။ ကမ္ေဘာဒီးယားအေနနဲ႔ ေၾကကြဲစ ရာေကာင္းလွတဲ့ civil conflict ေတြရဲ႕ အႂကြင္းအက်န္ဒဏ္ခ်က္ေတြကို ခံေနရတယ္။ ဒါေတြေနာင္တစ္ခ်ိန္ ထပ္မျဖစ္လာေအာင္ ကာကြယ္မွဳေတြ လိုအပ္ေနတယ္။ ကမ္ ေဘာဒီးယားဟာ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ မၾကံဳစဖူးျပင္းထန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး regimes အေျပာင္းအလဲေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ Kymer Rouge ေခတ္အထြတ္အ ထိပ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ၁၉၇၅-၇၉ ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ လူတစ္သန္းေက်ာ္ေလာက္ အ သတ္ခံရရင္ခံရ၊ မခံရလည္း ငတ္ျပတ္ၿပီးေသရတာေတြကို ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလူတစ္ သန္းဆိုတာ အဲဒီအခ်ိန္က တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ ၁၅ ရာႏွဳန္းေတာင္ ရွိခဲ့တာ။
ကမ္ေဘာဒီယားအတြက္ ကုလသမဂၢအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕(UNTAC) က ၁၉၉၂ မတ္လ မွာ တရားဝင္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ကို အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကေန ေရြးခ်ယ္ႏိုင္လိုက္သည္အထိ တိုင္းျပည္ကို ကူညီအုပ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ရတယ္။ UNTAC operation အေနနဲ႔ တကယ့္ကို ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ တာဝန္ယူခဲ့ရတာ။ လူဦးေရ ၃ သိန္း ၆ ေသာင္း ေလာက္က ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ ထြက္ေျပးေနရာကေန ျပန္ေရာက္လာတယ္၊ သူတို႔ ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရမယ္။ တစ္ခါ Khmer Rouge ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကို သ ပိတ္ေမွာက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ေတာထဲမွာ ျပန္ဆင္ႏႊဲေနတယ္။
၁၉၉၃ ေမမွာေတာ့ UNTAC ရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳနဲ႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျပန္လုပ္ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုင္အခဲျဖစ္ေနတာေတြ၊ အသည္းအသန္ ညႇိႏွိဳင္းရတာ ေတြ ရွိေနေသာ္လည္းပဲ အဓိကပါတီႀကီး သံုးခုျဖစ္တဲ့ National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia (FUNCINPEC) ရယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ Cambodia People's Party (CPP) ရယ္၊ Buddhist Liberal Democratic Party ရယ္၊ ဒီပါတီသံုးခုက ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးညႇိ ႏွိဳင္းရတာေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခက္ခဲခဲ့တာ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပူးတြဲျဖစ္ေနတယ္၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးေတြမွာလည္း ပူးတြဲဝန္ႀကီးေတြ။ Khmer Rouge ေတြနဲ႔ Royal Cambodian Armed Forces ေတြၾကားက တိုက္ပြဲေတြကလည္း ထံု႔ပိုင္းထံု႔ပိုင္း ျဖစ္ေနစဲပဲ။ အဲဒီလိုနဲ႔ တကယ့္ကို စိုးရိမ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳေတြက ၁၉၉၇ မွာ CPP နဲ႔ FUNCINPEC တို႔ ၫႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ထားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွာ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဖႏြမ္ပင္နားမွာကိုပဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မွဳေတြ ရွိလာတယ္။ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က တိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္ေတြက အစီအစဥ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ၊ ရုတ္သိမ္းသြားတာေတြ လုပ္လာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း ယံုၾကည္မွဳေတြ ကုန္ဆံုးသြားရင္း ကမ္ေဘာဒီယားကို စြန္႔ခြာ သြားတယ္။ ၁၉၉၇ နဲ႔ ၁၉၉၈ ေတြမွာ ကမ္ေဘာဒီယားရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳႏွဳန္းက သုညျဖစ္သြား တယ္။
၁၉၉၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရလာၿပီး ၁၉၉၈ မွာ ေတာ့ ကမ္ေဘာဒီးယားရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္း ပႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ေလးဆယ္ေလာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တယ္။ ပါတီ ႀကီးသံုးခုျဖစ္တဲ့ CPP၊ FUNCINPEC နဲ႔ Sam Rainsy Party တို႔က National Assembly မွာ ေနရာရခဲ့ၾကတယ္။ အသစ္ျပန္စုစည္းတဲ့ CPP-FUNCINPEC ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရက ၁၉၉၈ ႏိုဝင္ဘာမွာ ေပၚထြက္လာတယ္။ Khmer Rouge စစ္သားေတြ အစု လိုက္အျပံဳလိုက္ လက္နက္ခ်ၾကတာနဲ႔ ၁၉၉၈ အေစာပိုင္းမွာ ပိုေပါ့ေသသြားတာေတြ ေၾကာင့္ ႏွစ္သံုးဆယ္ၾကာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္လည္း အဆံုးသတ္သြားတယ္။
ဒီလို conflict ေတြရဲ႕ အေမြဆိုးေတြေၾကာင့္ အစိုးရျပန္လည္ထူေထာင္မွဳမွာ အနည္း ဆံုး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ရတယ္။ စီးပြားေရးပ်က္သုဥ္းသြားတာနဲ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုးရွံဳးလိုက္ရတာက ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးရဲ႕ မရွိမျဖစ္အုတ္ျမစ္ေတြကို တိုက္စားယုတ္ေလ်ာ့သြားေစတယ္။ Khmer Rouge ေခတ္မွာ မ်က္မွန္တပ္ထားတဲ့ သူကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား professional အသြင္အ ျပင္မ်ိဳးရွိတဲ့ သူကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စနစ္တက်နဲ႔ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေသတဲ့သူလည္းေသ၊ မေသတဲ့သူလည္း တိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးရတာပဲ။ ဒီေတာ့ကာ အခုအခ်ိန္မွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ရွားပါး ေနတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ public institutions ေတြအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါး ေနတယ္။ အဲဒီအျပင္ကို conflict ေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရးက အေတာ္ႀကီးဆုတ္ယုတ္ သြားတာပဲ။ ကမ္ေဘာဒီးယားရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာ ေဒသတြင္းမွာ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္းထဲ ေရာက္ေနတယ္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးတာနဲ႔ စီးပြားေရးယုတ္ေလ်ာ့ေန တာေတြ ေပါင္းလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ institutional development ေတြအတြက္ အခက္ အခဲေတြ အမ်ားႀကီးေပၚထြက္လာတယ္၊ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမွဳေတြ ေလ်ာ့နည္းသြား တယ္၊ တျခားအေၾကာင္းေတြထက္ အေရးအႀကီးဆံုး ျပႆနာျဖစ္သြားတာက အစိုးရ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ်လစာက တစ္လကို ၁၈ ေဒၚလာပဲ ရွိေနတယ္။ ဒီလိုလ စာနည္းရတဲ့အထဲမွာ ဗူးေလးရာဖရံုဆင့္တာက ဖႏြမ္ပင္အနီးတဝိုက္မွာေနထိုင္တဲ့ မိ သားစုတစ္စုရဲ႕ တစ္လအသံုးစရိတ္က ပ်မ္းမွ်အေနနဲ႔ တစ္လကို ေဒၚလ ၂၀၀ ေလာက္ အထိ ႀကီးျမင့္ေနတာပဲ။
ဒီလိုအတားအဆီးေတြရွိေနခ်ိန္မွာ အစိုးရရဲ႕ reform capacity ဟာ ႏိုင္ငံတကာအလွဴ ရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီေပၚ မွီတည္ေနတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႔ ပံု မွန္အားျဖင့္ အလ်င္းသင့္သလို extra-budgetary incentive payment ေတြကို Cambodian counterparts ေတြကို ေပးသြားၾကတယ္။ ဒီ counterparts ေတြကို survey လုပ္တဲ့အခါမွာ ပ်မ္းမွ် donor supplements ေတြအေနနဲ႔ ၁၉၄ ေဒၚလာ ေလာက္ ရၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ donor projects ေတြက အသီးသီးၿပီးေျမာက္သြားၿပီဆို တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း supplements ဆက္ရႏိုင္မယ့္ တျခား project ေတြကို ရွာၾကတယ္။ အလွဴရွင္သစ္၊ project သစ္ မရွာႏိုင္တဲ့သူေတြက တျခားေနရာေတြက ေန ဝင္ေငြရဖို႔ႀကိဳးစားရေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာတင္ အခ်ိန္ပိုင္းအစိုးရဝန္ထမ္းဆိုတာေတြ ေပၚလာတယ္။ ဝင္ေငြစီးဝင္ပံုက roller-coaster စီးေနရသလို နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ျဖစ္ ေနတာ၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ 'projectizing' လုပ္ေနတာ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ဌာန ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္မွဳျပန္လည္ထူေထာင္ေရးရဲ႕ establishment ေတြကို အသည္းအသန္ ခုခံေနတာေတြက တျခားတဘက္မွာ capabilities ေတြ ထူေထာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္လာ ေနတယ္။
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို implementation လုပ္ယူရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ဒုတိယအခ်က္က civil conflict ေတြရဲ႕ ဆိုးေမြေတြ ကိုယ္ႏွိဳက္ပဲ။ Paul Collier ေထာက္ျပထားတဲ့ အခ်က္က conflict ျဖစ္ၾကတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ႐ိုက္သြင္းထားတဲ့ အ မုန္းတရား အယူအဆေတြက အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြင္းမွာ ဆက္ၿပီးက်န္ရွိေနတယ္ဆို တဲ့ အခ်က္ပဲ။ အဲဒီအတြက္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ conflict ေတြ ျပန္ျဖစ္လာဖို႔က ကမ္ေဘာ ဒီးယားလို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးအတြက္ အရမ္းကိုျမင့္မားေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အကြဲ အၿပဲတစ္ခုက သူမ်ားႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဘာမွမဟုတ္ေလာက္ေပမယ့္ ဒီမွာေတာ့ အ ၾကမ္းဖက္မွဳေတြအျဖစ္ အလြယ္တကူအသြင္ေျပာင္းသြားႏိုင္တယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို ဝင္ဘာမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခါ ၂၀၀၁ ဂ်ဴလိုင္မွာ ဟို တယ္ႏွစ္လံုး ဗံုးကြဲတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြက ဒါကိုသက္ေသထူေနတယ္။ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မွဳ ေတြ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ risk ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔က အစိုးရအေနနဲ႔ အဓိကဂိုဏ္းႀကီးေတြရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ နစ္နာမွဳေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာတဲ့ဆိုတဲ့ေန ရာမွာ ဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာက သူ႔ေဒသ ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကေန ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စၿပီးအ တိုက္အခံလုပ္တာေတြ ရွိတတ္ေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး ကိုင္တြယ္ သြားဖို႔လိုအပ္တယ္။ reform agenda ေပၚမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ တစ္ဘက္မွာလည္းပဲ အေလးသာေနတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ အားေကာင္းတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြကို ရွိေနဖို႔ကို လည္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီေဒသေတြက ေခါင္း ေဆာင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္နည္းေတြသံုးၿပီး မေျဖရွင္းၾကဖို႔ ေဖ်ာင္းဖ်ထားရဦးမယ္။
ဥပမာေျပာရရင္ GAP ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ demob-ilization ကို အၿပီးသပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ တပ္ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ reintegration program ေတြ လုပ္ေပးရင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစားရိတ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔၊ ပိုလာမယ့္ ေငြ ေတြကို တျခားေနရာေတြက လူထုအသံုးစားရိတ္ေတြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ (အဲဒီလို လုပ္တဲ့အထဲမွာ လာဘ္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ institutional အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္တာေတြလည္း ပါတာေပါ့)၊ ေနာက္အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးေတြကို တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ ေတြ လုပ္ရမယ္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြအေနနဲ႔ ဒီ GAP program ဟာ မွ်တတယ္လို႔ မယူဆမျခင္း အၾကမ္းဖက္မွဳေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ေနရဦးမွာပဲ။ ဒီ risk ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ၊ အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႔ပါ reform ေတြကို implement လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တံု႔ဆိုင္းေနမွဳေတြ ရွိေနမွာပါပဲ။
တန္ဖိုးရွိတဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြ(သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးေတြ အပါအဝင္) ကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ အဓိကဦးေဆာင္ၿပီး တာဝန္ယူရတဲ့ institutions ေတြရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြဟာ လံုေလာက္တဲ့ လုပ္ခလစာကို မ ရရွိၾကဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ အာဏာကိုအလြဲသံုးစားလံုးတာေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မွဳေတြအတြက္ တရားမဝင္ႏွဳန္းထားေတြ သတ္မွတ္တာေတြ လုပ္ဖို႔တြန္းအားျဖစ္လာတယ္။ ဒီအျပင္ကို ပဲ reform ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ implementation လုပ္ယူဖို႔မွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး conflicts ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြရဲ႕ သစ္ထုတ္လုပ္မွဳ လုပ္ငန္းေတြက ေန စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရေနတာေတြ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေမွာင္ခိုမွဳ ေတြအစရွိတဲ့ sensitive issues ေတြအေပၚမွာ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ ဒီလိုကိုင္ တြယ္ရာမွာလည္း ဂိုဏ္းဂဏေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ မွ် တမွဳရွိတယ္လို႔ ထင္ျမင္လာေစဖို႔ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုတယ္။
တျခားေသာအရာေတြ အားလံုးထက္စာရင္ကို ကမ္ေဘာဒီးယားရဲ႕ post conflict situation ေၾကာင့္ reform ေတြဟာ တံု႔ဆိုင္းေနမွာပါပဲ။ အဲဒီလိုတံု႔ဆိုင္းေနတဲ့ အေျခ အေနေတြကလည္း ဆက္ၿပီးျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။

လာအို

လာအိုရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳဟာ အဆင့္တိုင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ အတားအဆီးျဖစ္ေန ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားကို အသံုးခ်ၿပီး အခြန္ေရွာင္တိမ္းတာေတြ၊ ပေရာဂ်က္ေတြ ကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္ခေတြ ရယူေနတာ (ဒါမွမ ဟုတ္) ကန္ထ႐ိုက္ေတြ ျပန္ဆုခ်တာ၊ အမွန္တကယ္ကုန္က်ရမယ့္ စားရိတ္ေတြ၊ အ ခြန္ေတြ ေလ်ာ့သြားေအာင္လို႔ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း၊ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း လာဘ္ထိုးေန ၾကတာေတြက ေနရာတိုင္းရွိေနတယ္။
အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ ဝယ္ယူမွဳေတြမွာ တကိုယ္ေရအသံုးအတြက္ ကား ေတြဝယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံကိုပါ ထည့္ေတာင္းၾကတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခါဝန္ႀကီးေတြက အ လွဴရွင္ပေရာဂ်က္ေတြအတြက္ သံုးဖို႔ဝယ္ထားတဲ့ ကားေတြကို သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေခ်ာဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကျပန္တယ္။ ဆိုေတာ့ကာ ဒီဥပမာမွာတင္ ေအာက္ေျခအရာရွိေတြ က သူတို႔ရဲ႕နည္းပါးတဲ့ ဝင္ေငြကို တိုးလာေအာင္ ဒီလိုအျပဳအမူမ်ိဳးေတြကေန လုပ္ယူ ၾကတာေတြ ရွိလာတယ္။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေတြကစလို႔ စီးပြားေရးမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္မွဳေတြ လုပ္ရင္းကေန အ က်င့္ပ်က္ျခစားမွဳအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဥပမာေျပာရ ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မွဳေတြ လုပ္ေနတဲ့ ေဒသတစ္ခုမွာဆိုရင္ ကုန္ သြယ္မွဳနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ လာဘ္စားမွဳေတြက ျပည့္ႏွက္ေနမယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ေတြက အစိုးရပိုင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလာရင္ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေလ်ာ့ေပါ့တာျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်ာေမြ႕ေစတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးရင္း ပိုက္ဆံေတာင္းလို႔ရဖို႔ အ ခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္လာေစတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ စစ္တပ္ကို အ ထူးအခြင့္အေရးေတြ ေပးထားတာမို႔ ေမွာင္ခိုမွဳေတြကို ပိုဆိုးရြားေစတယ္။ ဝန္ထမ္းခန္႔ အပ္မွဳေတြမွာလည္း လာဘ္စားမွဳက လႊမ္းမိုးေနတာေၾကာင့္ ရာထူးႀကီးၿပီး အာဏာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔သာ နီးကပ္မွဳရွိရင္ ရုတ္တရက္ခုန္ပံ်ၿပီး ရာထူးတက္သြားေအာင္ လုပ္လို႔ရတာေတြ ရွိလာေနတယ္။ ဒီအျပဳအမူေတြက အစိုးရရဲ႕ revenues ေတြကို က် ဆင္းသြားေစသလို၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္က်စားရိတ္ေတြ တိုးလာေစတယ္၊ ေနာက္ တစ္ခါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳေတြ ေလ်ာ့သြားတယ္၊ လူထုရဲ႕ယံုၾကည္မွဳကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ယံုၾကည္ထားတာက ေနရာအႏွံ႔အျပား မွာ ျပန္႔ႏွံ႕ေနရင္း ျပန္လည္ထူေထာင္မွဳေတြအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတား ျဖစ္လာေန တယ္ဆိုတာပါပဲ။ သဘာဝအားျဖင့္ အစိုးရအရာရွိေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြ ေပၚသြားမွာကို စိုးရိမ္တတ္ၾကသလို၊ တကယ္လို႔သာ လာဘ္စားမွဳေတြ ေလ်ာ့ပါးသြား ရင္ သူတို႔အေျခအေန ဘယ္လိုရွိမယ္ဆိုတာကို မေရမရာျဖစ္ေနၾကရတယ္။
လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ေန တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ျခစားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မွဳေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မွဳအသစ္ေတြ လုပ္ခဲ့တာ၊ တရားလြန္သံုး ျဖဳန္းေနတာေတြကို လူသိရွင္ၾကားေဝဖန္တာေတြ လုပ္ခဲ့တာေတြကိုလည္း လုပ္ခဲ့ တယ္။
လာအိုဟာလည္းပဲ conflict ေတြကို ၁၉၇၅ အထိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ Lao people's democratic republic ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတဲ့အထိပဲ။ ကမ္ေဘာဒီးယားနဲ႔ မတူတာက အဲဒီ အခ်ိန္ကစလို႔ အာဏာရ Lao people's revolutionary party က အသိအမွတ္ျပဳစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အာဏာလြဲေျပာင္းမွဳေတြက ညင္သာခဲ့သလို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပို ၿပီးပြင့္လင္းမွဳ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုမွာလည္း လူနည္းစုလူမ်ိဳးေတြ စံုစံုလင္လင္ရွိ လာတယ္။ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းေတြက LPRP နဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ အမ်ားႀကီးအား နည္းတယ္။ သူပုန္အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြေတာ့ရွိတယ္၊ ၿမိဳ႕ကိုဝင္စီးတာေတြလည္း အခါအ ခြင့္သင့္တိုင္း ျဖစ္တတ္တယ္၊ အစိုးရဆန္႔က်င္သူအနည္းငယ္က USA နဲ႔ ဥေရာပအေရွ႕ ပိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ အေျခစိုက္ၾကတာေတြ ရွိတယ္။ မီဒီယာကေတာ့ အစိုးရက လံုးလံုး လ်ားလ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။
ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွဳက အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳေတြကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္မယ့္ institutions ေတြ ရဲ႕ တျဖည္းျဖည္းျခင္း တိုးတက္လာမွဳကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳႏိုင္ေအာင္ အကူအ ညီေပးႏိုင္ေပမယ္လို႔ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ လိုအပ္ေနတဲ့ achievements ေတြကို ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အလွမ္းေဝးေနဆဲပဲ။ ေနရာသံုးေနရာေလာက္မွာေတာ့ တိုးတက္မွဳေတြကို ျမင္ေနရတယ္။ ပထမတစ္ခုက rule of law အတြက္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ေတြကို ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနည္းလမ္းက်က် တည္ေထာင္ထားႏိုင္လိုက္ၿပီ။ ဒု တိယတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ယ္ ျပန္႔လာေအာင္ လုပ္လိုက္ႏိုင္ေနၿပီ။ တတိယတစ္ခုက ျပည္သူ႔စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲပံုေတြ မွာ ပိုၿပီးတိုးတက္လာေနတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပိုအားေကာင္းတဲ့ စနစ္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ရင္း အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေတြကို အေရးယူဖို႔ စတင္လာႏိုင္ေနတယ္။ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို တိုးခ်ဲ႕လာရင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အက်င့္ပ်က္မွဳထဲ ေရာက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ျမင္သာထင္သာရွိလာသလို၊ စိန္ေခၚမွဳေတြ လည္း ျဖစ္လာေစတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳေတြ တိုးတက္လာတာက အ က်င့္ပ်က္ျခစားမွဳေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ကာကြယ္ေပးသလို၊ တကယ္လို႔ လာဘ္စားမွဳ ေတြရွိေနရင္လည္း ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ပိုလြယ္ကူလာတယ္။

အေျခခံဥပေဒနည္းက် အုတ္ျမစ္ထူေထာင္ျခင္း

လာအိုမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့စနစ္တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္အ ျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေတြ႕ဆံုမွဳကေန ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္း လိုက္တာကေန အစျပဳေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဒီေတြ႕ဆံုမွဳဟာ ႏိုင္ငံကို people's democratic state ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကျငာလိုက္တာပါ။ ဒီေတြ႕ဆံုမွဳဟာ ၁၉၇၅ မွာ မူ ၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒကေနတဆင့္ ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုေပမယ့္ ဦးစား ေပးအဆင့္ ခပ္နိမ့္နိမ့္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ international development agencies ေတြအေနနဲ႔ ဘာမွမသိတဲ့၊ တည္ၿငိမ္မွဳမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြအစား ခိုင္မာတဲ့ ဥပ ေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ လာအိုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳေတြလုပ္ဖို႔ အင္တင္တင္ျဖစ္ ေနရာကေန ျပန္စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္။
၁၉၉၀ မွာ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လူထုေရွ႕ခ်ျပႏိုင္ခဲ့ တယ္။ ဒီမူၾကမ္းအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးမွဳေတြအတြက္ ေတာင္းဆိုမွဳေတြက ပါတီထဲမွာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ၊ ေနာက္ေတာ့ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာပါ ရွိခဲ့ေပမယ့္လို႔ LPRP အေနနဲ႔ ပါတီရဲ႕မူဝါဒအရ လက္မခံတာမို႔လို႔ ပါတီစံုစနစ္ဟာ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔ အတိအလင္း ထပ္ေလာင္းေၾကျငာခဲ့တယ္။
၁၉၉၁ အေျခခံဥပေဒမွာ ဟိုးအေစာပိုင္းက ေရွးက်တဲ့ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအျမင္ေတြ ပါေနေသးေပမယ့္လို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး liberalization ျဖစ္စဥ္ေတြအ ေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳရွိတယ္ဆိုတာကို လာအိုႏိုင္ငံတြင္းမွာကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပသႏိုင္ခဲ့သ လို၊ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ကမ႓ာအတြက္ပါ အံ့မခန္းေျပာင္းလဲမွဳအျဖစ္ ျပသႏိုင္ခဲ့ တယ္။
ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုၿပီး ထံုးတမ္းစဥ္လာ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳပံုစံေတြကို ထူေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြမွာေတာ့ သူ႔အရင္ရွိၿပီးသား ေမာ္ဒယ္ေတြျဖစ္တယ္ ဗီယက္နမ္ပံုစံ၊ ရုရွားပံုစံ၊ ျပင္သစ္ပံုစံစတဲ့ ပံုစံ ေဟာင္းေတြကို အတုခိုးတာမ်ိဳး လုပ္မထားဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံတာဝန္ယူမွဳေတြဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ institutions ေတြမွာ ရွိေနရမယ္ဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာ မ်ိဳးကို အေလးေပးထားတယ္။
ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ လာအိုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ပံုစံကြဲေတြကို ထည့္သြင္းေပးတာပဲျဖစ္ ျဖစ္ ပါတီရဲ႕ဦးေဆာင္သူေနရာကို ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေတာင္မွပဲ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြပါ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ အလားအလာရွိတဲ့ တြန္းအားေတြ ပါဝင္လာေစခဲ့တယ္။ တျခားေဒ သေတြက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ၿပိဳလဲသလိုမ်ိဳး ၿပိဳလဲလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေလ့လာမွဳေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီလွဳပ္ရွားမွဳေတြ ေပၚ ေပါက္လာမယ္၊ လာအိုအေနနဲ႔ ပိုၿပီးမွီခိုအားထားရမယ့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳအတြက္ တိုးတက္ေတာင္းဆိုလာမွဳေတြကို လိုက္ေလ်ာလာဖို႔ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကတယ္။
ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ judicial တိုးတက္မွဳေတြက အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိုး တက္လာခဲ့တယ္။ ဥပေဒျပဳမွဳမွာလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ တိုး တက္လာေနတယ္။ ဥပေဒေတြ၊ အမိန္႔ေတြကို လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာေပးလာတယ္။ ဥ ပေဒပညာေတြကို တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးလာတယ္။ တရားသူႀကီးေတြအတြက္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျဖည့္စည္းေပးလာတယ္။ ပုဂၢလိကေရွ႕ေနလုပ္ငန္းက လည္း တိုးတက္မွဳေတြ ရွိလာတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒသစ္ေတြထဲက ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လိုက္နာဖို႔အတြက္ ဖိအားေပးတာေတြ အားနည္းေနေသးတယ္။
အားလံုးျခံဳၾကည့္ရင္ ဥပေဒစနစ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ အားနည္းေနၿပီး၊ ျပည္သူ႔အ က်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာလိုပဲ စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ိဳးေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပဲ။ ဒီ ျပႆနာေတြကို အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြကခ်ည္း ပဲ ေခၚလာတာမဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ကတိကဝတ္ခံယူမွဳနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အ ေထာက္အပံ့ေတြလည္း လိုအပ္ေနေသးတာပဲ။ စီးပြားေရးေတြက မေရမရာဟိုလိုလို ဒီ လိုလို စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ နည္းဥပေဒေတြ၊ အစိုးရပိုင္းက ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ စိတ္ကူးေပါက္ရင္ေပါက္သလို လုပ္တတ္တဲ့အျပဳအ မူေတြရဲ႕ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မွဳကို ခံေနရဖို႔ရွိေသးတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေညာင္ ေရေလာင္းေနသူေတြကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ဥပေဒကိုသတ္မွတ္ထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ ေနျပန္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေတြက တျဖည္းျဖည္းျခင္း တိုးတက္လာေနတာက ခိုင္မာတဲ့စ နစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ေနာက္ထပ္အခ်က္ ျဖစ္လာတယ္။ အေကာင္းဆံုး ကို ျမင္ေယာင္ၿပီးေျပာရရင္ လာအိုဟာအခုအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးစ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ ငံ ျဖစ္လာေနတယ္။ လက္ရွိမွာ လူထုက ေရြးေကာက္ပဲြႏွစ္မ်ိဳးကို ပါဝင္မဲေပးခြင့္ရေန တယ္။ National Assembly နဲ႔ ေနာက္တစ္ခုက ရပ္/ေက်းအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို ေရြးေကာက္တဲ့ပြဲ။ ဒါေပမယ့္ ပါတီကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္။ ႀကိဳေရြးထားတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ရလဒ္ကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးေနတယ္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၇ မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ national assembly ေရြးေကာက္ပြဲမွာဆိုရင္ ပါတီကမ ဟုတ္တဲ့သူဆိုလို႔ ေလးေယာက္ပဲ ဝင္အေရြးခံခြင့္ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲကမွ တစ္ ေယာက္တည္းကပဲ အႏိုင္ရခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ပိုၿပီးအေကာင္းဘက္ကို ျမင္ရ မယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို အမတ္ေတြက ေဆြးေႏြး ႏိုင္တယ္၊ မဲေပးႏိုင္တယ္။ တင္လိုက္သမွ် ဥပေဒၾကမ္းတိုင္း ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခံရ တာမ်ိဳး မရွိဘူး။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးဖို႔အတြက္ electronic voting system ရွိတယ္၊ အမတ္ ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ခံုကေနထၿပီး စကားေျပာႏိုင္ဖို႔ မိုက္က႐ိုဖုန္းေတြ ထားေပးထား တယ္။ အဲဒီေတာ့ debate ေတြက ပိုအားေကာင္းလာတယ္။ လူထုရဲ႕တိုင္ၾကားမွဳနဲ႔ အ သနားခံမွဳေတြကို တာဝန္ယူမယ့္ ဌာနတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ national assembly ကို စစ္စစ္မွန္မွန္နဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔က အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတယ္။ အစီအစဥ္ ေတြ ေရးဆြဲရာမွာ စနစ္တက်ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ public consultation ေတြကေန တ ဆင့္ validate ျဖစ္လာဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မူၾကမ္း ေတြ ျပဳစုတာနဲ႔ floor deliberation processes ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ် ႏိုင္ေအာင္ရယ္၊ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲသူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားတာေတြ လုပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနတယ္။ Legislative committees ေတြအေနနဲ႔ technical skills ေတြ ပိုရွိဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ session proceedings ေတြမွာ စနစ္တက်စာရြက္စာတမ္းျပဳစုဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဥပေဒသစ္ေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းသစ္ေတြနဲ႔ session proceedings ေတြကို ပိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ စနစ္တက် ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။ National Assembly အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ေတြအပါ အဝင္ တျခားတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို UNDP project ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိတယ္။

(Poe C) 

အပိုင္း ၃ ကို ဒီမွာ ဆက္ဖတ္ပါ။ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ တိုက္ဖ်က္ျခင္း (PDF version)


No comments :

Post a Comment

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...