Monday, September 27, 2010

(၆)တိုက္မွာ ေလာက္ကိုက္တာ ခံဖူးသလားႏွင္႕ အျခားေထာင္ဝတၳဳတိုမ်ား

ေထာင္.....တဲ့
ေႏွာင္အိမ္မွ်သာ မဟုတ္
လူ့ဂုဏ္ပုဒ္မွန္သမွ်ကို ေခ်နင္း
ခါးသည္းျခင္းေပါင္းစံုတို့ရဲ့ ဗဟိုခ်က္
ရက္စက္မႈေပါင္းစံုတို့ရဲ့ ရပ္ဝန္း
ေသြးရိပ္စြန္းေနတဲ့ အေမွာင္ေျမ.....။
ဒါေပမဲ့...ဒီေနရာမွာပဲ
အာဇာနည္မ်ားစြာကို ဖြားသစ္
သံမဏိ စစ္မစစ္ ေပတင္ခံ
မီးလွ်ံေတြတြင္းမွာ ျဖတ္ေက်ာ္ရင္း
အလင္းခ်စ္သူေတြလဲ ေမြးလာတယ္...။

No comments :

Post a Comment

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...