Thursday, March 14, 2013

NLD ၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ


 ႏို၀င္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔မွာ  NLD ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ (မံုရြာသို႔သြားေရာက္ၿပီး မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတုိ႔အား လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သူ) က လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္..။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ  လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီးအဆို ..။

စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳသိုက္မ်ားတြင္ ၁၉၇၂-၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ တိုင္းတာခ်က္အရ ေၾကးနီ ၀ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္ ၉၄ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ လက္ပံေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳသိုက္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာ-အိုင္ဗင္ဟို ေၾကးနီကုမၸဏီ ေၾကးနီလီမိတက္က ထုတ္ျပန္ေသာ တိုင္းတာခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ေၾကးနီ ၀ ဒသမ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၁၄၇၈ သန္းခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသခ်ာေသာ ေၾကးနီပမာဏ ၀ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေသာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၅၇၇ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊
စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္တို႔တြင္ စီးပြားျဖစ္ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္ဗင္ဟုိ သတၱဳတြင္းကုမၼဏီႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတို႔ ဆတူ (၅၀/၅၀) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာအိုင္ဗင္ဟို ေကာ့ပါးကုမၸဏီလီမိတက္ကို ထူေထာင္ၿပီး စတင္ခဲ့ေၾကာင္း။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ China North Industries Corp (NORINCO) (စစ္လက္နက္ကုမဏီ) က မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ ထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ရာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ အိုင္ဗင္ဟိုက ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို (NORINCO) လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၀မ္ဘိုကုမၸဏီသို႔ လည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း။
ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေၾကးနီသတၱဳစင္မ်ား စတင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ၁၉၁၂၉ ဒသမ ၈၆၉ တန္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၃ သန္းဖိုး ခန္႔) ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းတြင္ စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေပၚယံေျမသား ဖယ္ရွားျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမ စုပံုျခင္းႏွင့္ ေတာင္ပတ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ။
Myanmar Yang TSE Copper Ltd (MYTCL) က စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၉၆ ဒသမ ၃၃၇ သန္းႏွင့္ Myanmar wanbao Mining Copper Ltd (MWMCL) က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉၉၇ သန္းကို ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဟု ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈခြဲေ၀ျခင္း စနစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ဟု သိရေၾကာင္း ။
သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳကာလ ၂၅ ႏွစ္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ သတၱဳတြင္းထူေထာင္မႈကာလ သံုးႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳကာလ ၂၅ ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၂၈ ႏွစ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယခင္က စံပယ္ေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ (ေတာင္ဖက္)၊ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းအတြက္ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၆၂၅၃ ဒသမ ၀၄ ဧက (၂၅ ဒသမ ၃၀၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ- သံုးမိုင္ပတ္လည္ စြန္းစြန္း) ကို သိမ္းယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းအတြက္ ထပ္မံသိမ္းယူေသာ စုစုေပါင္းေျမဧရိယာမွာ ၇၈၆၇ ဧက (၃၂ ဒသမ ၁၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ -သံုးမိုင္ခြဲ ပတ္လည္) ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေျမမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စြန္႔ပစ္ေျမ စုပံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။
ယင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီး ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲေစ်းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို တစ္ဧကအေပၚ ပ်မ္းမွ်သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း၏ သံုးဆေလ်ာ္ေၾကးသာေပး၍ သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း။
“သိမ္းယူေျမမ်ားေပၚတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွာ မိမိတို႔နားလည္သည့္ သံုးႏွစ္စာသီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးဟူေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာကို စြန္႔ခြာရမည့္ အႏၲရာယ္၊ မိမိတို႔ႏွစ္လမ်ားစြာ ဖက္တြယ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖက္တြယ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ ပ်က္စီးရမည့္ အႏၲရာယ္၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ေနထိုင္မႈ၊ ကိုး ကြယ္မႈမ်ားထိခိုက္ရမည့္ အႏၲရာယ္၊ သတၱဳသန္႔စင္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၾကံဳ ေတြ႕ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ တို႔ကို လဲလွယ္ရမည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမေပး ျခင္းအျပင္ တာ၀န္မဲ့စြာေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၀န္းက်င္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာ ယခင္စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အပါအ၀င္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္..။

အဲဒီဆိုဟာ  NLD ရဲ႕ လက္ပေတာင္းကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀့့ံ ခ်ျပခဲ့တဲ့ အဆိုျဖစ္ခဲ့သလို..လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာမႈျပဳထားတယ္ဆိုတာ ခိုင္မာေစတဲ့ အဆိုျဖစ္ပါတယ္..။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရတဲ့အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလွပါတယ္..။

ထူးျခားတာက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဟာ အေရးႀကီးအဆို (ခ်က္ခ်င္း ရုတ္တရက္တင္လုိက္တဲ့အဆို) ကို Powerpoint persentations နဲ႔ Projector အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ (လႊတ္ေတာ္ထဲ တခ်ိန္မွာ ေရာက္လာမည္မွန္းသိသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသကဲ့သို႔) စနစ္တက် ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္. ..။

ဒါေပမယ့္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ရဲ႕ အဆိုက ေထာင့္ေစ့လွတဲ့အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက မကန္႔ကြက္ခဲ့ပါဘူး..။ အဲဒါေၾကာင့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္..။

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီးရင္ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းကို ခဏရပ္နားထားရမွာျဖစ္သလို သပိတ္စခန္းေတြကိုလည္း ရုတ္သိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ အဲဒီမွာ ျပႆနာရွိလာပါတယ္..။ သပိတ္တုိက္ပြဲက ပိုမို ႀကီးထြားလာပါတယ္..။ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ သပိတ္စခန္းေတြ ေနာက္ဆံုးထာဖယ္ရွားဖို႔ အစိုးရက ေၾကညာပါတယ္..။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း လာေရာက္ပါတယ္..။ မသြဲ႕သြဲႈ႕၀င္းအပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ားနဲ႔ စကား အေျခအတင္ျဖစ္ပါတယ္..။ ျပန္သြားပါတယ္...။ ေနာက္ေန႔ ေနမထြက္ခင္ သံဃာေတာ္အမ်ားစုသာ သီတင္းသံုးတဲ့ သပိတ္စခန္းမ်ားကို မီးေလာင္တုိက္သြင္းပါတယ္..။

အဲဒီမွာ ေလ့လာမိတာက .. ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ စကားေျပာဖို႔အတြက္ ... အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အျခား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္..။ performance ျပေပးသူေတြ၊ ေခါင္းစဥ္တပ္ ကဗ်ာဖြဲ႕ေပးသူေတြ ဘယ္ေရာက္ေနၾကပါသလဲ..။ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားကို အေထာက္အထားတိတိက်က်ျဖင့္ သမၼတနားေပါက္မည့္သူအား ေျပာၾကားရန္အတြက္ အၾကံေပးသူ၊ ဦးေဆာင္သူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းထြက္မလာၾကသနည္း...။ လူၾကားထဲ  စကားျဖင့္ အေဆာ္ခံ အတီးခံရသျဖင့္ မ်က္ႏွာအီးမွန္သြားေသာ ထိုဘိုးေတာ္မွ မတုန္႔ျပန္ဟု .. မည္သူအာမခံမည္နည္း....။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းအၿပီးမွာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခန္႔အပ္လုိက္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ ယခင္ note မွာ ေရးခဲ့သလိုပါပဲ .. တနည္းအားျဖင့္ ေခါင္းတည္ ေပးျခင္းလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္..။ ေဒၚစုအတြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈပါပဲ.။

ေနာက္တစ္ေန႔ မီးေလာင္လူနာကိုသြားၾကည့္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မံုရြာ ဇက္ဆိပ္ေသာင္ျပင္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့စကားရွိပါတယ္..။


မံုရြာကို ယခင္က ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အာဏာရွင္လက္ထက္က ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါဘဲေပးထားတဲ့ ကတိေတြကို တည္ဖုိ႕လုိသလားေမးမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျပန္ျကည့္ပါမယ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေလးစားရပါမယ္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမပါပဲ လုပ္ထားတဲ့ဟာေတြဆုိရင္လဲ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လုိက္နာရပါမယ္ ငါတုိ႕ဆႏၵမပါလုိ႕ ငါမေလးစားဘူး မရပါဘူး ဟုိဖက္ ဒီဘက္ကိုၾကည့္ရပါမယ္။ က်မတုိ႕ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႕အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ရပါမယ္ အားလုံးနဲ႕အဆင္ေျပေအာင္ေနတတ္ရပါမယ္ အဆင္မေျပရင္ညိႈႏိႈင္းရမယ္ ဒါမွ ႏုိင္ငံႀကီးပီသပါမယ္ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံနဲ႕မတည့္လုိ႕ႏုိင္ငံေရြ႕သြားလို႕မရပါဘူး ကမၻာတည္သေရြ႕ ဒီလူေတြနဲ႕ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်က်ျကည့္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

ဒီျပသနာေျဖရွင္းဖုိ႕ ဘယ္လုိသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႕လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာက်မတုိ႕ျပည္သူေတြသိရပါမယ္။ ဒါေပၚမွာအေျခခံၿပီးမွမွ်တေအာင္ အေပးအယူလုပ္ဖုိ႕စဥ္းစားရပါမယ္ ခုခ်ိန္မွာကုမၼဏိဘက္ကလည္း ေဆြးေႏြးညိိႈႏိႈင္းခ်င္တဲ့စိတ္ရွိလာပါတယ္ သူမ်ားလက္ကမ္းလာရင္က်မတုိ႕ဘက္ကလည္းလက္ျပန္ကမ္းရပါမယ္ စိတ္ေကာက္ေနလုိ႕မရပါဘူး ေရရွည္ကိုျကည့္ရပါမယ္ က်မကိုတခ်ိဳ႕ကဒီစီမံကိန္းလုံး၀ရပ္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႕ ေတာင္းဆုိပါတယ္ က်မမွာဒါကုိလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အေျခမရွိပါဘူး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ စုံစမ္းထားတဲ့ အေျဖေပၚမွာ အေျခခံၿပီးအေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္တယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္ အေပးးအးယူလုပ္တဲ့နည္းသာလ်င္ ယဥ္ေက်းတဲ့နည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ကုိယ္နဲ႕မတည့္တဲ့သူကို မီးဗုံးနဲ႕ပစ္တာ ေသနတ္နဲ႕ပစ္တာမ်ိဳးေတာ့ မရပါဘူး။

မေန႕မနက္က သံဃာေတာ္ေတြကို ျကမ္းျကမ္းတမ္းတမ္း ႏုိမ္နင္းတယ္လုိ႕သိရပါတယ္ က်မ သက္ဆုိင္ရာနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျဖရွင္းရတာလဲလုိ႕ ျပည္သူအေနနဲ႕ေမးပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္ ဒီေလာက္ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းရွင္းဖုိ႕လုံး၀မလုိအပ္ပါဘူး မေန႕ကေဆးရုံမွာ သြားၾကည့္ပါတယ္ က်မနဲ႕ေတြ႕တဲ့ ရြာသူရဲ႕ကုိယ္ေပၚမွာလည္း မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြေတြ႕ခဲ့ပါတယ္....။

အဲဒီလိုေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၃  မတ္လမွာ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ယခုလို စနစ္က် ျပည့္စံုလွတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႔အတူ ျပဳစုခဲ့ပါတယ္..။ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ေ၀့ေနတယ္ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ဆက္လုပ္ဖို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္..။ တကယ္တမ္း ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ဦးပိုင္နဲ႔ ၀မ္ေပါင္ဘက္က ေပးဆပ္မႈေတြ မ်ားျပားၿပီး ရြာသားေတြအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြရလာမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ၄င္းတို႔ဘက္မွ ေကာ္မရွင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္..။=====================================================================================

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈ

အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ပံေတာင္းေဒသက ရြာေတြကို စည္းရံုးေရး ဆင္းေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈေလာဟု သံုးသပ္ၾကည့္ပါ့မယ္... ။

ပထမဆံုး စဥ္းစားမိတာက ...
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြကို မႏွစ္က စက္တင္ဘာလက ဦးႏွမ္းျဖဴး လို႔ လက္ပံေတာင္ဒေဒသမွာ အေခါင္းသြင္း သရုပ္ျပ သၿဂိဳဟ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ပါဘူး..။

ေနာက္တစ္ခ်က္က စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ အဆို လႊတ္ေတာ္မွာ ႏို၀င္ဘာ (၂၃) မွာ တင္တယ္..။ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ  ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ဆႏၵျပလို႔ အဖမ္းခံရတယ္..။ ဟန္၀င္းေအာင္အပါအ၀င္ လူအခ်ဳိ႕ မပါပါဘူး..။ ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ကိုဖမ္းစဥ္က သတင္းေတြထြက္ခဲ့တာက ဖမ္းတုန္းက ပုဒ္မ(၁၈) ၊ ရံုးတင္ တရားစြဲေတာ့ ပုဒ္မ (၅၀၅-ခ)-အာမခံေပးလို႔မရတဲ့ပုဒ္မ၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၁) မွာ ၄င္းတို႔ ျပန္လြတ္လာေတာ့ ကိုယ္တုိင္ခံ၀န္ခ်က္ (အာမခံ) နဲ႔လို႔ သိရပါတယ္...။ အဲဒီလုိ လြတ္လာၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ပဲ ျပန္ ဆႏၵျပပါတယ္..။

 
ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ အေပါင္းပါမ်ား..။


၄င္းတို႔လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာ္မရွင္ကို မယံုဘူးဆိုတဲ့အသံေတြ ၾကားလာရပါတယ္..။ သပိတ္စခန္းေတြ ျပန္ဖြင့္တယ္ဆိုတာေတြၾကားလာရပါတယ္..။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ထြက္ခ်ိန္ ေတာင္ၾကည့္ပြဲေတြ.. ေတာင္သိမ္းပြဲေတြ အင္အားသံုးဆႏၵျပတာေတြ မ်ားလာပါတယ္.. ။ အဲဒီေတာ့ .. ဆိုလိုခ်င္တာက ေဒသခံေတြကို Guide လုပ္ေနသူေတြအေနနဲ႔ အစီရင္ခံစာကို အစကတည္းက အေရးစိုက္မႈ မရွိဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္လာပါတယ္..။ ၄င္းတို႔ေတြ အစီရင္ခံစာ ထြက္မလာခင္မွာ ရန္ကုန္မွာ အစီရင္ခံစာကို ဆႏၵျပဖို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ႀကိဳတင္ယူထားတာလည္း ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္သလို အဲဒီခြင့္ျပဳမိန္႔ကို သက္ဆုိင္ရာက ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ဟာလည္း ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူး..။

အစီရင္ခံစာ ထြက္လာခ်ိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ပံေတာင္းကိုလာၿပီး အစီရင္ခံစာပါအခ်က္ေတြကို ရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္..။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျဖစ္သင့္တာက ၄င္းတို႔ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနရာတစ္ခုမွာ အတိအက် ခ်ိန္းၿပီး  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ညွိႏႈိင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ကို ရွင္းျပ၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြ ေထာက္ျပ၊ မေက်နပ္ရင္ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥမလုပ္ပဲ ရြာလူထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေပးလိုက္တယ္..။ အဲဒီေတာ့ ရြာလူထုက မိမိတို႔ ခံစားခ်က္ေတြ ေပါက္ကြဲလုိက္တယ္..။

အမွန္ဆို ၄င္းတို႔က ေခါင္းေဆာင္ပီပီ ေရွ႕မွာ တာ၀န္မယူပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ရြာနဲ႔ လႊတ္ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္..။  တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကမၻာ့မီဒီယာအလယ္မွာ ေဒၚစုကို ေဒါသတႀကီး တုန္႔ျပန္ေနၾကတဲ့ပံုေတြကို ပါခ်င္ပံုရပါတယ္..။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အစီရင္ခံစာကိစၥ..။ အစီရင္ခံစာကို ၄င္းတို႔လည္း ေသခ်ာစြာဖတ္မည္မဟုတ္သလို ရြာသားမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပမည္မဟုတ္ပါ..။ ထူးျခားတာက ဘယ္ျပည္ပ မီဒီယာကမွ ရြာသားေတြ အစီရင္ခံစာ မဖတ္ၾကေၾကာင္း အထူးျပဳေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါ..။
ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားတြင္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၿပီလားဟု ေဒၚစု ေမးသည္ကို ေျဖေသာ လူငယ္မွာ ရန္ကုန္မွျဖစ္ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ အံ့ၾသမိပါတယ္..။
အဲဒီေတာ့ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္...။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ႏွင့္အတူ ရြာတြင္းသို႔ လုိက္ပါသြားေသာ .. အဆုိေတာ္ လင္းလင္းရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကိုလည္း ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္..။
ဆည္တည္း ရြာတြင္ အေမနဲ ့ လံုျခံဳေရး ၅ ေယာက္ဘဲ ခြင့္ျပဳ မယ္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ရယ္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ ့မွ ကိုဆန္နီ၊ကိုဘန္နီ၊ကိုေမာင္
ေမာင္ဦး၊ ကိုစိုးဝင္း တို ့အေမ နဲ ့ အတူဝင္ေရာက္သြားရာတြင္ ရြာသူတဦးရုတ္တရက္ ေသဆံုး ျပီဟု ဆိုကာ အေမနွင့္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ ့အား လြယ္အိတ္ထဲမွ ဓားတိုမ်ားကိုင္ျပီး လူစု၍ ခင္မ်ားတို ့အကုန္လံုးကို ေသြးစြန္း ေတာ့မယ္၊ အျပတ္ရွင္းေတာ့မယ္ ဟုကြ်န္ေတာ့္အနား ကပ္လာ ျပီးျခိမ္းေျခာက္သူ၊ Internet ေပၚတြင္ပ်ံ ့နွံ ့ေနသည့္
ေသြးထိုးလွံ ု ့ေဆာ္သူ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လူစာရင္းထဲမွ နာမည္ၾကီး ေခါင္းေဆာင္ တဦး၏ အစြယ္အပြားတဦးပါ၊

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=175874562561539&set=a.100837463398583.1422.100004169881362&type=1&relevant_count=1

အထဲကို လူငါးေယာက္သာ အ၀င္ခံၿပီး ေနပူထဲလမ္းေလွ်ာက္ခုိင္းေသာ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ကိုလည္း သတိထားမိပါတယ္..။ တကယ္လို႔ မေတာ္တဆ တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္.... အစားထိုးမရေသာ ဆံုးရႈံးမႈအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏အနာဂတ္ႏွင့္ မိုင္သံုးဆယ္၀န္းက်င္က လူဦးေရ/ သယံဇာတ မ်ားႏွင့္ အစားထိုးမရေပ..။


အဲဒီေတာ့ ယခု ျဖစ္စဥ္ေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္..။

(၁) ေခါင္းေရာင္းခဲ့တာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ..။

(၂) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလာခင္ သံဃာေတြကို မီးေလာင္ေအာင္လုပ္ခဲ့သူက လုပ္ခဲ့တယ္..။ လာမယ္ဆိုတာ သိရက္နဲ႔ သပိတ္စခန္းမီးရႈိ႕ၿပီး တက္သိမ္းတာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ..။

(၃) ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ခန္႔တာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ..။

(၄) ဆႏၵျပသူေတြကို  ေထာင္ထဲက ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတြကို ၂၄ နာရီအတြင္း (အေခါင္းသြင္း နာမည္တပ္) ခါထုတ္လိုက္ျခင္း၊ ေနပူထဲ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းျခင္းဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပဲ..။ (သက္ဆိုင္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ား ရွက္တတ္ပါစ။ NLD ေက်းဇူး ၄င္းတို႔ အေပၚတြင္ရွိပါသည္..။)

(၅) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ရြာလူ ထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေပးတာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ.။

(၆) ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ကမၻာ့အလယ္မွာ ထင္ေပၚေစေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွပ္ေက်ာင္းေပးေနျခင္းဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈပါပဲ ..
ဟု သံုးသပ္ပါသည္..။

အဲဒီေတာ့က  NLD ၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းကို ဘယ္ေလာက္အထိ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလို ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သူေတြ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေရးေရးေလး ေတြးတတ္ရင္ ဒီ Note ကို ဖတ္ရက်ဳိးနပ္ၾကမည္ထင္ပါသည္..။

ဘာပဲေျပာေျပာ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကာကြယ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္..။

မည္သူမဆို share ႏုိင္ပါသည္..။

(ငရဲသား)


ကိုးကား
internet photos
7 days news journal
mizzima news
irrawaddy

No comments :

Post a Comment

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...