Tuesday, March 6, 2012

အေမစုကို ဟဲဟိုးမွၾကိဳဆိုျခင္းဟဲဟိုးကိုသြားတုန္းက လမ္းမွာ အေမစုကို ႀကိဳဆိုေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ပစ္တင္လိုက္တဲ့ စာတန္းေလး။ ဖတ္ျပီးေတာ့ စိတ္ထဲ တမ်ိဳးျဖစ္မိတယ္ဗ်ာ။

No comments :

Post a Comment

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...